Tuyển tập kho bài giảng powerpoint toán lớp 6 sách kết nối tri thứcDVTUAN.COM tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô Tuyển tập kho bài giảng powerpoint toán lớp 6 sách kết nối tri thức.

Bài giảng được thiết kế đẹp, đầy đủ, chất lượng cao là tài liệu bổ ích để thầy cô có thêm tư liệu soạn giảng.

Bài 1: tập hợp
Bài 2: cách ghi số tự nhiên
Bài 3: thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên
Bài 4: phép cộng và phép trừ số tự nhiên
Bài 5: phép nhân và phép chia số tự nhiê
Bài 7 : luyện tập chung
Bài 6: lũy thừa với số mũ tự nhiên ( 2 tiết )
Bài 7: thứ tự thực hiện các phép tính
Bài : luyện tập chung và ôn tập chương


Bài : quan hệ chia hết và tính chất
Bài : dấu hiệu chia hết
Bài : số nguyên tố
Bài : luyện tập chung
Bài : ước chung, ước chung lớn nhất
Bài 12: bội chung, bội chung nhỏ nhất
Bài: bài tập cuối chương ii
Bài 13: tập hợp các số nguyên
Bài 14: phép cộng và phép trừ số nguyên
Bài 15: quy tắc dấu ngoặc
Bài : luyện tập chung
Bài 16: phép nhân số nguyên


Bài 17: phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên
Bài : luyện tập chung
Bài: bài tập cuối chương iii
Bài 18: hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều.
Bài : luyện tập chung
Bài : ôn tập chương v
Bài : tấm thiệp và phòng học của em
Bài : vẽ hình đơn giản với phần mềm geogebra
Bài : sử dụng máy tính cầm tay


Bài 23: mở rộng phân số. Phân số bằng nhau
Bài 24: so sánh hai phân số hỗn số dương
Bài: luyện tập chung
Bài 25: phép cộng và phép trừ phân số
Bài 26: phép nhân và phép chia
Bài 27: hai bài toán về phân số
Bài: luyện tập chung
Bài: bài tập cuối chương vi
Bài 28: số thập phân


Bài 29: tính toán với số thập phân
Bài 30: làm tròn và ước lượng
Bài 31: một số bài toán về tỉ số phần trăm
Bài: luyện tập chung
Bài: ôn tập chương vii
Bài 32: điểm và đường thẳng
Bài 33: điểm nằm giữa hai điểm .tia
Bài 34: đoạn thẳng – độ dài đoạn thẳng


Bài 35: trung điểm của đoạn thẳng
Bài: luyện tập chung
Bài 36: góc
Bài 37: số đo góc
Bài: luyệntập chung
Bài: luyệntập chương viii
Bài 38: dữ liệu và thu thập dữ liệu
Bài 39: bảng thống kê và biểu đồ tranh


Bài 40: biểu đồ cột
Bài 41: biểu đồ cột kép 222
Bài: luyện tập chung - em sẽ làm gì trong tương lai
Bài 42: kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm
Bài 43: xác xuất thực ngiệm
Bài: bài tập cuối chương ix
Bài: kế hoạch chí tiêu cá nhân và gia đình

Xem trước:


Tải file đầy đủ:

Tải Xuống

Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.dvtuan.com/


Previous Post Next Post