TÀI LIỆU GIẢNG DẠY BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỊCH SỬ THPT (lớp10-11-12)

 

Dưới đây là link download của kho TÀI LIỆU GIẢNG DẠY BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỊCH SỬ THPT (lớp10-11-12), sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site.
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.

NẾU CẦN HỖ TRỢ TẢI TÀI LIỆU, HOẶC GẶP KHÓ KHĂN GÌ KHI TẢI VÀ XEM TÀI LIỆU HÃY INBOX ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ.
 1. 20 đề thi học sinh giỏi môn lịch sử 10 có đáp án chi tiết 
 2. 25 đề thi học sinh giỏi môn lịch sử 11 của các trường trên toàn quốc có đáp án
 3. Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn lịch sử 11 của một số trường trên toàn quốc có đáp án
 4. 35 đề thi học sinh giỏi lịch sử 12 có đáp án chi tiết 
 5. Tuyển tập 20 năm đề thi olympic 30 tháng 4 lịch sử 11 - phạm thị trâm
 6. Tuyển tập đề thi olympic 30-4 lần thứ 16 năm 2010 lịch sử
 7. 25 đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 10 của các trường chuyên khu vực duyên hải đồng bằng bắc bộ có đáp án
 8. 25 đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 11 của các trường chuyên khu vực duyên hải đồng bằng bắc bộ có đáp án
 9. Tuyển tập đề thi học sinh giỏi môn lịch sử 12 có đáp án 
 10. Tài liệu bồi dưỡng hsg lịch sử 11 thpt (phần lịch sử thế giới) 
 11. Tài liệu sử dụng cho lớp bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử thpt 
 12. 35 đề thi học sinh giỏi lịch sử 12 có đáp án chi tiết 
 13. Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử thpt 
 14. Tài liệu sử dụng cho lớp bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử thpt
 15. Lựa chọn nội dung và phương pháp khi ôn luyện học sinh giỏi quốc gia khi giảng dạy phần lịch sử việt nam giai đoạn 1945 1954 
 16. Đấu tranh ngoại giao trong kháng chiến chống mỹ, cứu nước
 17. Lựa chọn nội dung dạy và phương pháp ôn tập cho hsgqg khi giảng dạy phần lịch sử việt nam từ năm 1945 đến năm 1954
 18. Quan hệ quốc tế giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1919 – 1939)
 19. Chuyên đề “quan hệ quốc tế giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1919 1939
 20. Sự hình thành và sụp đổ của trật tự véc xai oasinhtơn sau chiến tranh thế giới thứ nhất
 21. Một số kinh nghiệm dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia trong giảng dạy phần lịch sử việt nam giai đoạn 1945 1954
 22. Quan hệ quốc tế (1919 1939) một số vấn đề khi ôn tập bồi dưỡng học sinh giỏi 
 23. Lựa chọn nội dung và phương pháp ôn tập cho học sinh giỏi quốc gia khi giảng dạy chuyên đề quan hệ quốc tế giữa hai cuộc chiến tranh thế giới ( 1919 1939)
 24. Một số nội dung giảng dạy chuyên sâu chuyên đề quan hệ quốc tế giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1919 1939) cho học sinh giỏi
 25. Lựa chọn vấn đề dạy và phương pháp ôn tập cho học sinh giỏi quốc gia khi giảng dạy nội dung quan hệ quốc tế 1919 1945
 26. Lựa chọn vấn đề dạy và phương pháp ôn tập cho học sinh giỏi quốc gia khi giảng dạy chuyên đề quan hệ quốc tế giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1919 1939)
 27. Lựa chọn nội dung và phương pháp ôn luyện học sinh giỏi quốc gia khi giảng dạy phần lịch sử việt nam giai đoạn 1945 1954 
 28. Lựa chọn nội dung và phương pháp ôn luyện học sinh giỏi quốc gia khi giảng dạy phần lịch sử việt nam giai đoạn 1945 – 1954 
 29. Quốc học – nơi ươm mầm hành trình tìm đường cứu nước của nguyễn tất thành
 30. Quan hệ quốc tế giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 – 1939
 31. Lựa chọn nội dung và phương pháp ôn luyện học sinh giỏi quốc gia khi giảng dạy chuyên đề “lịch sử việt nam giai đoạn từ sau ngày 291945 đến ngày 2171954”
 32. Lựa chọn nội dung và phương pháp ôn luyện học sinh giỏi quốc gia khi giảng dạy phần lịch sử việt nam (1945 1954)
 33.  Bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử thpt chuyên đề phân tích vể điều kiện nảy sinh khuynh hướng cứu nước dân chủ tư sản ở việt nam đầu thế kỉ xx khi giảng dạy lịch sử việt nam giai đoạn 1858 1918
 34. Bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử thpt chuyên đề lựa chọn vấn đề dạy và phương pháp ôn tập cho học sinh giỏi quốc gia khi giảng dạy lịch sử việt nam từ 1858 đến 1918
 35. Bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử thpt chuyên đề lựa chọn vấn đề dạy và phương pháp ôn tập cho học sinh giỏi quốc gia khi giảng dạy lịch sử việt nam từ năm 1858 đến năm 1918
 36. Bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử thpt chuyên đề cuộc khai thác thuộc địa lần thứ i của thực dân pháp (1897 – 1914) và thực trạng kinh tế xã hội việt nam trước tác động khai thác thuộc địa của thực dân pháp
 37. Bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử thpt chuyên đề lựa chọn vấn đề dạy và phương pháp ôn tập cho hsgqg khi giảng dạy lịch sử việt nam từ 1858 1918
 38. Bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử thpt chuyên đề phương pháp ôn thi học sinh giỏi quốc gia phần lịch sử việt nam 1858 – 1918 chuyên đề phong trào duy tân ở việt nam cuối thế kỉ xix đầu thế kỉ xx 
 39. Bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử thpt chuyên đề việc lựa chọn con đường cứu nước ở việt nam trong giai đoạn cuối thế kỷ xix – đầu thế kỷ xx
 40. Bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử thpt chuyên đề âm mưu, thủ đoạn, quá trình xâm lược việt nam của thực dân pháp
 41. Bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử thpt chuyên đề ôn tập lịch sử việt nam 1858 – 1884 với bảng hệ thống kiến thức và hướng dẫn trả lời một số câu hỏi cơ bản
 42. Bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử thpt chuyên đề phong trào yêu nước và cách mạng việt nam đầu thế kỉ xx
 43. Bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử thpt chuyên đề lựa chọn vấn đề dạy và phương pháp ôn tập cho học sinh giỏi quốc gia khi giảng dạy giai đoạn lịch sử việt nam 1919 1930
 44. Bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử thpt chuyên đề lựa chọn vấn đề dạy và phương pháp ôn tập cho học sinh giỏi quốc gia khi giảng dạy giai đoạn lịch sử việt nam 1858 – 1918
 45. Bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử thpt chuyên đề hồ chí minh – người được lịch sử lựa chọn trong việc tìm ra con đường cứu nước cho việt nam
 46. Bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử thpt chuyên đề lựa chọn vấn đề dạy và phương pháp ôn tập cho học sinh giỏi quốc gia khi giảng dạy giai đoạn lịch sử việt nam từ 1858 đến 1918
 47. Lựa chọn vấn đề dạy và phương pháp ôn tập cho học sinh giỏi quốc gia khi giảng dạy phần lịch sử việt nam giai đoạn 1919 – 1930
 48. Lựa chọn nội dung và phương pháp giảng dạy về hai trật tự thế giới được thành lập trong thế kỷ xx cho đội tuyển hsg quốc gia
 49. Lựa chọn vấn đề dạy và phương pháp ôn tập cho học sinh giỏi quốc gia khi giảng dạy phần lịch sử việt nam giai đoạn 1919 1930
 50. Lựa chọn nội dung và phương pháp ôn tập cho học sinh giỏi quốc gia khi giảng dạy chuyên đề quan hệ quốc tế từ năm 1919 đến năm 2000 
 51. Lựa chọn nội dung và phương pháp ôn tập cho học sinh giỏi quốc gia khi giảng dạy chuyên đề quan hệ quốc tế từ năm 1919 đến năm 2000 
 52. Lựa chọn vấn đề dạy và phương pháp ôn tập cho học sinh giỏi quốc gia khi giảng dạy nội dung quan hệ quốc tế 1919 – 1945
 53. Lựa chọn nội dung và phương pháp ôn tập cho học sinh giỏi quốc gia khi dạy chuyên đề quan hệ quốc tế (1919 – 2000)
 54. Bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử chuyên đề tìm hiểu ba tổ chức cách mạng ở việt nam trong những năm 20 của thế kỷ xx
 55. Biên soạn chủ đề dạy và phương pháp ôn tập cho học sinh giỏi khi giảng dạy phần lịch sử việt nam từ 1919 1930 
 56. Bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử chuyên đề góp phần sáng tỏ tác phẩm “đường cách mệnh” trong giảng dạy lịch sử 
 57. Bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử chuyên đề quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến năm 2000 
 58. Những câu hỏi thường sử dụng trong bồi dưỡng học sinh giỏi về phần lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, giai cấp ở việt nam (1919 – 1930)
 59. Bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử chuyên đề những ảnh hưởng của quan hệ quốc tế đến cách mạng việt nam từ sau chiến tranh thế giới thứ ii đến năm 1991 trong chương trình thpt
 60. Bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử chuyên đề khuynh hướng dân chủ tư sản trong phong trào dân tộc dân chủ ở việt nam những năm 1919 – 1930
 61. 1299 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 10-trương ngôc thơi 
 62. Hướng dẫn trả lời câu hỏi & bài tập lịch sử 10-trưng ngọc thơi
 63. Dạy học theo chuẩn kiến thức-kĩ năng môn lịch sử lớp 10-trịnh đình tùng
 64. Kênh hình trong dạy học lịch sử ở trường thpt tập 1-nguyễn thị côi 
 65. Kiến thức cơ bản lịch sử 10 - trương ngọc thơi
 66. Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử 11 chương trình chuẩn - trương ngọc thơi
 67. Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử 11 nâng cao - trương ngọc thơi 
 68. Hướng dẫn trả lời câu hỏi & bài tập lịch sử 11-trương ngọc thơi
 69. Hướng dẫn giải bài tập lịch sử 11 - nguyễn thị thế bình
 70. Học tốt lịch sử 11 - trương ngọc thơi
 71. Kiến thức cơ bản và câu hỏi trắc nghiệm lịch sử nâng cao 11 - trương ngọc thơi
 72. Tài liệu ôn thi đh & cđ môn lịch sử
 73. Tài liệu luyện thi thpt quốc gia môn lịch sử năm 2016 
 74. Phân loại và hướng dẫn giải đề thi đhcđ môn lịch sử (nxb giáo dục 2015) - trần công phấn
 75. Các đề thi theo hình thức tự luận môn lịch sử-nguyễn văn phong
 76. 1000 câu hỏi & bài tập trắc nghiệm lịch sử 12-trương ngọc thơi
 77. Bài tập lịch sử 12 tự luận và trắc nghiệm-trương ngọc thơi 
 78. 1260 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12-trương ngọc thơi
 79. Hướng dẫn học & luyện thi lịch sử-trương ngọc thơi
 80. Hướng dẫn thi đại học cao đẳng môn lịch sử-trần bá đệ
 81. Hướng dẫn giải các bài tập từ các đề thi quốc gia lịch sử-trần thái hà
 82. Câu hỏi và gợi ý trả lời môn lịch sử theo chủ đề-nguyễn tiến hỷ
 83. Học tốt lịch sử 12 cơ bản và nâng caotrương ngọc thơi
 84. Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia-lịch sử-trần thái hà
 85. Hướng dẫn giải bài tập lịch sử 12 nâng cao-trịnh đình tùng
 86. Trắc nghiệm lịch sử 12-trương ngọc thơi 
 87. Những bài đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn lịch sử-phan ngọc liên
 88. Lịch sử lớp 12 qua ô chữ-trần đình ba
 89. Luyện thi cấp tốc môn lịch sử-trương ngọc thơi
 90. Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp thpt môn lịch sử-trương ngọc thơi 
 91. Phân tích cấu trúc và giải đề thi môn lịch sử-đào ngọc đình
 92. Phân tích cấu trúc và giải đề thi môn lịch sử-đào ngọc đỉnh
Previous Post Next Post