Luận án Tiến sĩ, Luận văn Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ học (phần 2)

 

Dưới đây là link download của kho Luận án Tiến sĩ, Luận văn Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ học. Tài liệu sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site. Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.
NẾU CẦN HỖ TRỢ TẢI TÀI LIỆU, HOẶC GẶP KHÓ KHĂN GÌ KHI TẢI VÀ XEM TÀI LIỆU HÃY INBOX TẠI ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ.
   1. Khảo sát đặc điểm của các biểu thức có ý nghĩa không gian trong tiếng việt
   2. Khảo sát đặc điểm câu chữ
   3. Khảo sát câu tiếng việt mắc lỗi thiếu đề ngữ và biện pháp khắc phục khi chuyển dịch sang tiếng hán
   4. Khảo sát đặc điểm ngôn ngữ văn bản quy phạm pháp luật
   5. Khảo sát đặc điểm đoạn thoại trong vài sách dạy tiếng việt hiện nay
   6. Khảo sát đặc điểm cấu trúc - ngữ nghĩa của diễn ngôn có mục đích kêu gọi (lời kêu gọi)
   7. Khảo sát cấu trúc 比起 ..., 与 ... 相比 và 相比之下 ... trong tiếng hán hiện đại
   8. Khảo sát các thành ngữ và tục ngữ xuất hiện trên báo phụ nữ việt nam thời kỳ đổi mới (1985 - 2005)
   9. Khảo sát chính sách ngôn ngữ của nhà nước phong kiến độc lập việt nam
   10. Khảo sát cách trực tiếp biểu hiện hành động cầu khiến trong tiếng việt (liên hệ với tiếng hán) qua vài tác phẩm văn học
   11. Khảo sát cách ngôn ngữ biểu hiện hành vi từ chối lời cầu khiến trong tiếng hán hiện đại (liên hệ với tiếng việt)
   12. Khảo sát cách luyện tập kỹ năng nghe hiểu trong việc dạy tiếng việt cho người nước ngoài bậc cơ sở
   13. Khảo sát ba liên từ “并; 和; 而” trong tiếng hán hiện đại (có đối chiếu với các từ tương đương trong tiếng việt)
   14. Khảo sát các phương tiện biểu thị tình thái phản thực hữu (counter - factive) trong tiếng việt
   15. Hiện tượng lặp từ trong các tư liệu thành văn cổ của tiếng việt
   16. Khảo sát các tầng nghĩa chức năng từ vựng tiếng anh có liên hệ với tiếng việt (trên tư liệu lớp từ cơ bản)
   17. Khảo sát các phát ngôn hỏi đáp từ góc độ giới tính trên cứ liệu vài tác phẩm văn học trước cách mạng
   18. Khảo sát các hình thức biểu hiện ý nghĩa sở hữu trong danh ngữ tiếng anh và tiếng việt
   19. Kết từ tiếng việt trong vài sách dạy tiếng việt cho người nước ngoài và vấn đề giảng dạy kết từ tiếng việt cho người nước ngoài
   20. Hoán dụ trong tiếng anh và việc chuyển dịch hoán dụ tiếng anh sang tiếng việt
   21. Hành vi cảnh báo của người việt
   22. Hành động nhờ trong tiếng việt
   23. Hành vi cầu khiến và ứng dụng trong giảng dạy tiếng việt như một ngoại ngữ
   24. Hoạt động của nhóm động từ ngữ vi trong việc thể hiện vị thế các vai giao tiếp trong diễn ngôn tiếng việt
   25. Khảo sát các biến thể đồng nghĩa câu đơn trần thuật tiếng việt và ứng dụng vào giảng dạy cho người nước ngoài
   26. Khảo sát các định nghĩa của từ loại danh từ, vị từ trong từ điển tiếng việt của hoàng phê - 2000
   27. Khảo sát cách dùng từ ngữ của thanh thiếu niên trên vài chương trình truyền hình itv, vtv6, yan từ 2010 đến 2012
   28. Giới thiệu tác phẩm gia lễ của chu hy
   29. Hành động xin lỗi một phân tích dụng học - văn hoá trong tiếng việt
   30. Hành động mời trong tiếng việt và tiếng hán
   31. Đức thánh trần qua kinh giáng bút
   32. Hành động dẫn nhập trong phần mở đầu cuộc thoại mua bán (trên cứ liệu ghi âm tại các chợ và vài trung tâm mua sắm ở hà nội)
   33. Góp phần tìm hiểu thành ngữ có thành tố chỉ tên gọi động vật trong tiếng anh
   34. Giảng dạy từ vựng y học cho sinh viên trường cao đẳng y tế thanh hóa
   35. Đặc điểm ngữ pháp-ngữ nghĩa của nhóm động từ nói năng trong tiếng anh (liên hệ với nhóm động từ tương ứng trong tiếng việt)
   36. Đặc trưng văn hóa-dân tộc của tư duy ngôn ngữ qua hiện tượng tên gọi đồng nghĩa chỉ bộ phận cơ thể con người (trên tư liệu tiếng anh và tiếng việt)
   37. Địa danh các đơn vị hành chính phủ thường tín (hà nội) thời nguyễn
   38. Đối chiếu nhóm thành ngữ chỉ tâm lý - tình cảm trong tiếng nga và tiếng việt
   39. Đặc trưng ngữ nghĩa - ngữ pháp của phát ngôn hỏi - cầu khiến trong tiếng việt
   40. Hành động mời trong giao tiếp của người việt và vài vấn đề về dạy hành động mời cho người nước ngoài
   41. Đặc điểm tên người hán hiện nay (đối chiếu với tên người việt)
   42. Đặc điểm thuật ngữ kỹ thuật mỏ tiếng anh và việc chuyển dịch sang tiếng việt
   43. Đặc trưng của các lối nói mang tính đánh giá trong tiếng việt
   44. Đặc điểm ngữ nghĩa của những từ ngữ biểu thị phong tục cưới xin của người việt (so sánh với người anh)
   45. Đặc điểm ngôn ngữ văn bản hành chính dùng trong ngành giao thông (theo quan điểm phân tích diễn ngôn)
   46. Đặc điểm dùng các phép liên kết trong văn bản xã luận báo hà nội mới (trên tư liệu từ năm 2004 - 2006)
   47. Đặc điểm ngôn ngữ của ca dao tục ngữ nói về kinh nghiệm lao động sản xuất
   48. Đặc điểm ngôn ngữ tên đề truyện ngắn trong các tác phẩm đầu tay của các nhà văn việt nam hiện đại (theo phương pháp phân tích diễn ngôn)
   49. Đặc điểm ngôn ngữ tên đề tiểu thuyết việt nam hiện đại giai đoạn 1996 - 2006 (theo quan điểm diễn ngôn)
   50. Đặc điểm của các biểu thức thời gian trong câu tiếng việt
   51. Đặc điểm của từ ngữ phật giáo trong tiếng hán (có đối chiếu với tiếng việt)
   52. Đặc điểm của ẩn dụ trong tập thơ quốc âm thi tập của nguyễn trãi
   53. Cơ sở lý thuyết và thực tiễn để biên soạn từ điển tần số báo chí việt - ucraina
   54. Cơ sở lý luận và thực tiễn để biên soạn từ điển ucraina - việt, việt - ucraina (từ điển cỡ nhỏ bỏ túi)
   55. Đặc điểm định danh và ngữ nghĩa của hai tổ hợp ghép chính phụ cười + x và nói + x trong tiếng việt
   56. Chức năng dụng học của câu hỏi không chính danh trong tiếng ý (có liên hệ với tiếng việt)
   57. Chu mạnh trinh trong đời sống văn hóa và văn học việt nam những thập niên cuối thế kỷ xix, đầu thế kỷ xx
   58. Các chỉ tố liên kết báo hiệu sự phát triển chủ đề hội thoại
   59. Các cách biểu thị nguyên nhân - kết quả trong tiếng nhật
   60. Chất liệu khẩu ngữ trong văn xuôi những năm gần đây
   61. Câu có chứa động từ trao - nhận trong tiếng nhật
   62. Cấu trúc hai mặt và tính liên thông của từ điển địa danh lịch sử quân sự
   63. Câu phức định ngữ trong tiếng việt và những hiện tượng tương ứng trong tiếng trung quốc
   64. Các vấn đề xử lý tiếng việt để nâng cao hiệu quả của công cụ tìm kiếm
   65. Các cách thể hiện địa danh tiếng đức trong các văn bản tiếng việt
   66. Bước đầu nhận xét nội dung ngữ âm trong các sách dạy tiếng việt của hàn quốc hiện nay
   67. Các lối diễn đạt thế đối lập trong tiếng pháp trên cơ sơ đối chiếu với tiếng việt
   68. Bước đầu thiết kế ngữ pháp tiếng việt ở bậc tiểu học trên phương diện dạy bản ngữ
   69. Các từ chỉ vị trí trong tiếng hán so sánh với tiếng việt
   70. Cảnh huống đa ngữ trên địa bàn huyện hòa an, tỉnh cao bằng
   71. Bước đầu nhận xét việc thể hiện cách dùng phụ từ trong các sách giáo khoa dạy tiếng việt như một ngoại ngữ trên tư liệu các tài liệu trong nước xuất bản từ năm 1980 đến năm 2005
   72. Bước đầu tìm hiểu cấu trúc vi mô của từ điển bách khoa công an nhân dân việt nam
   73. Bước đầu tìm hiểu cách thức tri nhận thế giới của người việt (trên ngữ liệu câu đố)
   74. Bước đầu khảo sát những đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa hai dân tộc hán - việt qua các hình ảnh phong, hoa, tuyết, nguyệt trong những bài thơ đỗ phủ ( trung quốc ) và nguyễn trãi ( việt nam )
   75. Bước đầu nghiên cứu đối chiếu chuyển dịch hệ thuật ngữ du lịch anh - việt
   76. Bước đầu khảo sát sự chuyển đổi chức năng - nghĩa từ vựng trong tiếng việt
   77. Bước đầu nghiên cứu đối chiếu chuyển dịch hệ thuật ngữ môi trường anh - việt
   78. Bước đầu khảo sát các cặp thoại hỏi - đáp trong sách dạy tiếng việt cho người nước ngoài
   79. Bước đầu khảo sát hiện tượng tiêu điểm hóa cấu trúc chủ - vị của câu tiếng việt 
   80. Bước đầu khảo sát phạm trù có thể trên bình diện tình thái nhận thức và tình thái căn bản
   81. Ảnh hưởng của chính sách ngôn ngữ đối với việc tiếp thu và dùng ngôn ngữ nước ngoài trong đời sống hiện nay ở việt nam và hàn quốc
   82. Biểu hiện của quan hệ quyền thế trong các diễn ngôn hội thoại (khảo sát trên tư liệu vài truyện ngắn hiện đại)
   83. Ẩn dụ tu từ trong vài tác phẩm văn học được giảng dạy ở bậc phổ thông cơ sở dưới ánh sáng của kí hiệu học
   84. Ẩn dụ trong tiếng anh và các thủ pháp chuyển dịch sang tiếng việt trên tư liệu nghĩa ẩn dụ của các từ ngữ chỉ vài bộ phận điển hình trên cơ thể người
   85. Bức tranh ngôn ngữ - văn hóa qua ca dao tục ngữ về lao động sản xuất
   86. Bản đồ các thổ ngữ tiếng nghi lộc - tỉnh nghệ an
   87. Ẩn dụ tri nhận trong thơ xuân diệu
   88. Luận văn ngôn ngữ học- Ngôn ngữ đối thoại của nhân vật trong hai tiểu thuyết bến không chồng và dưới chín tầng trời của nhà văn dương hướng
   89. Luận án lỗi phát âm tiếng anh của sinh viên việt nam trường hợp sinh viên đại học đồng nai  
   90. Luận văn thạc sĩ ngôn ngữ học ngôn ngữ án văn tiếng việt 
   91. Hành vi xin phép và hồi đáp trong tiếng anh và tiếng việt 
   92. Luận văn thạc sĩ ngôn ngữ học ngôn ngữ án văn tiếng việt 
   93. Nghiên cứu về bổ ngữ khả năng trong tiếng hán hiện đại 
   94. luận văn ngôn ngữ học- Nghiên cứu thuật ngữ máy xây dựng tiếng việt 
   95. Các từ ngữ chỉ màu sắc phụ của màu đỏ và xanh trong tiếng việt 
   96. luận văn ngôn ngữ học- Luận án hành vi xin phép và hồi đáp trong tiếng anh và tiếng việt 
   97. Luận án nhóm động từ chỉ hoạt động nhận thức trong tiếng việt (liên hệ với tiếng anh) 
   98. Câu phủ định tiếng nga trong sự đối chiếu với tiếng việt 
   99. Tính tương tác trong các chương trình phát thanh trực tiếp của đài pt th hà nội (khảo sát chương trình “60 phút bạn và tôi” và “gặp thầy thuốc nổi tiếng” từ 6.2012 đến 6.2013)
   100. Đặc điểm ngôn ngữ của người việt dưới sự tác động của nhân tố giới tính và nghề nghiệp
   101. Phát ngôn có vị từ ba diễn tố trong tiếng việt
   102. Truyện ngắn cao duy sơn từ góc nhìn văn hoá 
   103. Nghệ thuật tự sự trong hai tập truyện ngắn bông hồng vàng; nỗi nhớ mưa phùn của ma văn kháng
   104. Biểu tượng về đất nước trong thơ của nguyễn khoa điềm
   105. Thế giới nghệ thuật thơ trần hùng
   106. Thế giới nghệ thuật thơ trúc thông
   107. Đặc trưng ngôn ngữ văn hóa việt qua thành ngữ, tục ngữ có từ chỉ màu sắc (so sánh với tiếng anh)
   108. Khảo sát lỗi chính tả và dùng từ tiếng việt của học sinh tày, nùng trường phổ thông vùng cao việt bắc
   109. Đặc điểm ngữ âm của thổ ngữ quảng nam qua cứ liệu điều tra ở vùng hội an 
   110. Thành ngữ, tục ngữ trong truyện ngắn ma văn kháng
   111. Hành vi ngôn ngữ thề (swear) trong tiếng việt 
   112. Đối chiếu thuật ngữ âm nhạc việt anh
   113. Tình hình sử dụng ngôn ngữ ở một số dân tộc nói các ngôn ngữ ba na nam 
   114. Tổ hợp đặc ngữ ở cuối câu tiếng việt trên ba bình diện kết học, nghĩa học và dụng học
   115. Đặc điểm từ ngữ nhà Phật trong tiếng Việt 
   116. Đặc điểm ngữ âm của thổ ngữ quảng nam qua cứ liệu điều tra ở vùng hội an
   117. Đặc điểm từ hán việt trong bộ sách giáo khoa ở bậc tiểu học
   118. Đặc trưng ngôn ngữ văn hóa việt qua thành ngữ, tục ngữ có từ chỉ màu sắc (so sánh với tiếng anh) 
   119. Các từ ngữ chỉ màu sắc phụ của màu đỏ và xanh trong tiếng việt
   120. Màu sắc nam bộ trong ngôn ngữ truyện ký sơn nam 
   121. Câu đảo ngữ tiếng anh và tiếng việt
   122. Tiếng lóng trên các diễn đàn trực tuyến tiếng Việt: thực trạng, đặc điểm, cơ chế hình thành
   123. Từ láy trong thơ văn nguyễn đình chiểu
   124. Nghiên cứu thuật ngữ máy xây dựng tiếng việt 
   125. Câu phủ định tiếng nga trong sự đối chiếu với tiếng việt 
   126. Các từ ngữ chỉ màu sắc phụ của màu đỏ và xanh trong tiếng việt
   127. Tiếp xúc ngôn ngữ ê đê việt ở tỉnh dak lăk trên bình diện từ vựng ngữ nghĩa
   128. Lịch sự trong giao tiếp tiếng trung quốc (so sánh với tiếng việt)
   129. Nghiên cứu kính – khiêm ngữ trong thư tín tiếng hán_ (có đối chiếu với tiếng việt) 
   130.  Khảo sát nghĩa tự những chữ hán có chữ “女”làm bộ thủ thiên bàng
   131. Phân tích lỗi sai của học sinh việt nam trong quá trình sử dụng câu chữ “了” trong tiếng hán hiện đại 
   132. Nghiên cứu về cụm từ đồng vị trong tiếng anh – phân tích đối chiếu với tiếng việt 
   133.  Khảo sát những từ ngữ có liên quan đến bộ phận cơ thể người như tai , mắt ,tay,chân trong tiếng hán hiện đại (có so sánh với từ ngữ tương đương trong tiếng việt) 
   134. ý nghĩa thể động từ thời tương lai và phương thức chuyển dịch sang tiếng việt 
   135. Phân tích diễn ngôn báo cáo tiến độ kinh doanh tiếng anh ứng dụng đường hướng tích hợp
   136. Nghiên cứu và đánh giá độ tin cậy của bài thi viết cuối học kỳ i dành cho sinh viên chuyên anh năm thứ hai tại trường cao đẳng sư phạm nghệ an và một số gợi ý thay đổi 
   137.  Nghiên cứu về ngôn ngữ được sử dụng khi đáp lại lời phàn nàn của khách trong ngành dịch vụ khách sạn
   138. Ứng dụng phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông vào giảng dạy các yếu tố văn hóa trong lớp học tiếng pháp tại khoa ngôn ngữ và văn hoá pháp – trường đại học ngoại ngữ và nghiên cứu quốc tế 
   139. Phương thức chuyển nghĩa hoán dụ trong tiếng anh đối chiếu với tiếng việt 
   140. Huấn luyện chiến lược siêu nhận thức và sử dụng hoạt động phụ đạo nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp với sự lưu ý đặc biệt tới các phụ âm tiếng anh
   141. Tìm hiểu từ trái nghĩa trong tiếng hán hiện đại 
   142. Ẩn dụ ý niệm của phạm trù ăn uống trong tiếng anh (đối chiếu với tiếng việt)
   143. Khảo sát các tầng nghĩa chức năng từ vựng tiếng anh có liên hệ với tiếng việt (trên tƣ liệu từ cơ bản
   144. Nguyên cứu so sánh thành ngữ tục ngữ về lời ăn tiếng nói trong tiếng việt và tiếng nhật 
   145. So sánh đối chiếu đặc trưng ngôn ngữ văn hóa giữa các yếu tố chỉ đồ vật trong thành ngữ tiếng hán và tiếng việt
   146. Đặc điểm ngôn ngữ của từ ngữ xưng hô trong phật giáo vn 
   147. Đặc điểm hệ thống biểu tượng chim trong ca dao việt nam 
   148. Tốt nghĩa và xấu nghĩa trong tiếng việt (các bình diện ngữ nghĩa và ngữ dụng)
   149. Ẩn dụ phạm trù lửa trong tiếng pháp và tiếng việt từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận
   150. Một số đặc điểm ngôn từ trong then tày
   151. Sự phát triển ngữ nghĩa của nhóm từ chỉ bộ phận cơ thể người từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận
   152. Đối chiếu thuật ngữ phụ sản trong tiếng anh và tiếng việt 
   153. Biện pháp giảm tải bài học về tác gia ở trung học phổ thông (bài nguyễn trãi)
   154. Giảng dạy ngữ pháp tiếng nhật trình độ sơ cấp bằng phương pháp tư duy trực tiếp 
   155. Tìm hiểu những từ ngữ tiếng hàn gốc anh 
   156. đông phương học uyển ngữ trong tiếng hán và tiếng việt 
   157. Hƣớng đi cho chợ nổi cái răng trong tiến trình phát triển du lịch miền tây nam bộ
   158. Sổ tay từ ngữ văn hóa truyền thống hàn quốc 
   159. Ngôn ngữ giới trẻ qua phương tiện truyền thông
   160.  Từ ngữ hán việt trong ca dao nam bộ
   161. Một số phương tiện và biện pháp tu từ trong ca dao nam bộ
   162. Nghiên cứu tri nhận về ẩn dụ dựa trên các giác quan trong tiếng anh va  tiếng việt 
   163. Mối quan hệ giữa thanh điệu trong ca từ với giai điệu của hát ví nghệ tĩnh
   164. Trợ từ tình thái trong các giáo trình dạy tiếng việt cho người nước ngoài 
   165. So sánh hoạt động chức năng của giới từ trong tiếng việt và tiếng pháp
   166. đại từ quan hệ trong tiếng anh và các cấu trúc tương đương trong tiếng việt
   167. Nhận xét về các bài tập đọc (văn xuôi) trong sách tiếng việt lớp 1, 2, 3, 4, 5, (nxb giáo dục, 2005)
   168. đại từ quan hệ trong tiếng anh và các cấu trúc tương đương trong tiếng việt
   169. Cách dùng chữ đặt tên của người trung quốc và hàm ý văn hoá của nó
   170. Nhóm động từ chỉ hoạt động nhận thức trong tiếng việt (liên hệ với tiếng anh) 
   171. Khảo sát ngữ nghĩa thành ngữ, quán ngữ thời hiện đại, những giá trị biểu trưng
   172. đặc trưng ngôn ngữ văn hóa việt qua thành ngữ, tục ngữ có từ chỉ màu sắc (so sánh với tiếng anh)
   173. Văn chính luận nguyễn ái quốc – hồ chí minh từ góc nhìn lý thuyết phân tích diễn ngôn
   174. Một số phương tiện và biện pháp tu từ trong ca dao nam bộ 
   175. Khảo sát ngữ nghĩa thành ngữ, quán ngữ thời hiện đại, những giá trị biểu trưng
   176. đánh giá khả năng phát âm phụ âm đầu của trẻ khiếm thính (có mang thiết bị trợ thính và trị liệu ngôn ngữ)
   177. Tìm hiểu các từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người trong ca dao việt nam
   178. đặc điểm tiêu đề trên báo điện tử đồng nai
   Previous Post Next Post