TÀI LIỆU, GIÁO ÁN VNEN - BÀN TAY NẶN BỘT TIỂU HỌC

 

Dưới đây là link download của kho TÀI LIỆU, GIÁO ÁN VNEN, BÀN TAY NẶN BỘT LỚP 1-2-3-4-5, sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site.
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.

NẾU CẦN HỖ TRỢ TẢI TÀI LIỆU, HOẶC GẶP KHÓ KHĂN GÌ KHI TẢI VÀ XEM TÀI LIỆU HÃY INBOX TẠI ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ.


   LỚP 1
   1. Giáo án âm nhạc vnen từ lớp 1 đến lớp 5
   2. Giáo án thể dục lớp 1 vnen
   3. Giáo án mĩ thuật lớp 1 vnen hay nhất
   4. Giáo án lồng ghép lớp 1+2 cực hay
   5. Giáo án âm nhạc lớp 1 vnen
   6. Giá oán bàn tay nặn bột lớp 1 

   LỚP 2
   1. Giáo án bàn tay nặn bột khoa học lớp 2

   2. Giáo án mĩ thuật lớp 2 theo chương trình vnen
   3. Tài liệu hướng dẫn giáo viên các hoạt động giáo dục lớp 2 
   4. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn tự nhiên và xã hội lớp 2
   5. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn tiếng việt lớp 2
   6. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn toán lớp 2
   7. Giáo án thủ công lớp 2 theo vnen 
   8. Giáo án đạo đức lớp 2 theo vnen
   9. Giáo án mỹ thuật lớp 2 theo vnen
   10. Giáo án âm nhạc lớp 2 theo vnen
   11. Giáo án thể dục lớp 2 theo vnen
   12. Giáo án buổi chiều lớp 2 môn viết chính tả phân hoá đối tượng (chi tiết) 
   13. Giáo án buổi chiều lớp 2 rèn tập làm văn phân hoá đối tượng (chi tiết)
   14. Giáo án buổi chiều lớp 2 môn toán phân hoá đối tượng (chi tiết) 
   15. Giáo án thủ công lớp 2 vnen
   16. Giáo án tự nhiên xã hội lớp 2 vnen hay nhat
   17. Giáo án thủ công lớp 2 vnen
   18. Giáo án thể dục lớp 2 vnen hay nhất
   19. Giáo án Mĩ thuật Lớp 2 theo chương trình VNEN
   20. Giáo án mĩ thuật lớp 2 vnen
   21. Giáo án đạo đức lớp 2 vnen
   22. Giáo án âm nhạc lớp 2 vnen
   23. Giáo án thể dục lớp 2 vnen hay nhất

     
   LỚP 3

   1. Giáo án âm nhạc lớp 3 vnen
   2. Giáo án mĩ thuật lớp 3 theo chương trình vnen
   3.  Giáo án vnen lớp 3 buổi chiều các môn
   4. Giáo án vnen lớp 3 (đạo đức + thủ công) 
   5. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn tiếng việt lớp 3 
   6. Tài liệu hướng dẫn giáo viên các hoạt động giáo dục lớp 3 
   7. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn tự nhiên và xã hội lớp 3
   8. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn toán lớp 3
   9. Giáo án bàn tay nặn bột môn tự nhiên xã hội lớp 3 cả năm
   10. Giáo án tiếng ánh lớp 3 chương trình mới 
   11. Giáo án toán lớp 3 vnen cả năm full
   12. Giáo án tiếng việt lớp 3 theo vnen học kì 1 
   13. Giáo án bàn tay nặn bột tự nhiên xã hội lớp 3 
   14. Giáo án tiếng anh lóp 3 chương trình vnen học kì 1 năm học 2016 2017
   15. Trọn bộ giáo án tiếng anh 3 thí điểm 
   16. Giáo án buổi chiều lớp 3 môn viết chính tả phân hoá đối tượng (chi tiết) 
   17. Giáo án buổi chiều lớp 3 rèn tập làm văn phân hoá đối tượng (chi tiết)
   18. Giáo án buổi chiều lớp 3 môn toán phân hoá đối tượng (chi tiết) 
   19. Giáo án môn toán lớp 3 theo vnen full hay
   20. Giáo án tiếng việt lớp 3 theo vnen học kì 1
   21. Giáo án âm nhạc vnen lớp 3 hay nhất
   22. Giáo án toán lớp 3 vnen cả năm full
   23. Giáo án ôn luyện buổi chiều môn toán lớp 3 soạn theo vnen
   24. Giáo án thủ công lớp 3 vnen
   25. Giáo án thể dục lớp 3 vnen
   26. Giáo án Mĩ thuật Lớp 3 theo chương trình VNEN
   27. Giáo án mĩ thuật lớp 3 vnen
   28. Giáo án mĩ thuật lớp 3 vnen hay
   29. Giáo án đạo đức lớp 3 vnen hay nhất
   30. Giáo án âm nhạc lớp 3 vnen

   LỚP 4

   1. Giáo án địa lý lịch sử lớp 4 vnen 
   2. Giáo án toán lớp 4 kì 2 theo vnen 
   3. Giáo án mĩ thuật lớp 4 theo chương trình vnen 
   4. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn toán lớp 4
   5. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn tiếng việt lớp 4
   6. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn lịch sử và địa lí lớp 4 
   7. Giáo án tiếng anh lớp 4 chương trình mới học kì 1 
   8. Giáo án tiếng anh lớp 4 chương trình mới học kì 2 
   9. Giáo án âm nhạc lớp 4 vnen
   10. Giáo án khoa học lớp 4 theo chương trình vnen
   11. Hướng dẫn thiết kế bài giảng tiếng anh 4 tập 1
   12. Giáo án buổi chiều lớp 4 rèn tập làm văn phân hoá đối tượng (chi tiết) 
   13. Giáo án buổi chiều lớp 4 môn viết chính tả phân hoá đối tượng (chi tiết)
   14. Giáo án buổi chiều lớp 4 môn toán phân hoá đối tượng (chi tiết)
   15. Tài liệu hướng dẫn giáo viên các hoạt động giáo dục lớp 4
   16. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn khoa học lớp 4
   17. Giáo án lồng ghép lớp 4+5 hay nhất
   18. Giáo án bàn tay nặn bột môn khoa học lớp 4 kì 2
   19. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn toán lớp 4 mô hình vnen
   20. Giáo án Mĩ thuật Lớp 4 theo chương trình VNEN
   21. Giáo án toán 4 học kì 2 vnen
   22. Giáo án tiếng việt lớp 4 vnen
   23. Giáo án tiếng việt lớp 4 vnen
   24. Giáo án mĩ thuật lớp 4 vnen
   25. Giáo án kĩ thuật lớp 4 vnen hay
   26. Giáo an kĩ thuật lớp 4 vnen
   27. Giáo án khoa học lớp 4 vnen hay
   28. Giáo án âm nhạc lớp 4 vnen
   29. Giáo án đạo đức lớp 4-vnen

   LỚP 5

    1. Giáo án bàn tay nặn bột khoa học lớp 5 
    2. Giáo án mĩ thuật lớp 5 theo chương trình vnen
    3. Tài liệu hướng dẫn giáo viên các hoạt động giáo dục lớp 5 
    4. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn giáo dục lối sống lớp 5, tập 2 
    5. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn khoa học lớp 5 
    6. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn giáo dục lối sống lớp 5, tập 1
    7. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn toán lớp 5 
    8. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn tiếng việt lớp 5 
    9. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn lịch sử và địa lí lớp 5 
    10. Sách hướng dẫn môn giáo dục lối sống lớp 5 vnen
    11. Giáo án tiếng anh lớp 5 chương trình mới năm học 2016- 2017 
    12. Giáo án tiếng anh lớp 5 vnen học kì 2
    13. Giáo án địa lý lớp 5 vnen
    14. Giáo án đạo đức lớp 5 vnen 
    15. Giáo án toán lớp 5 vnen
    16. Giáo án tiếng việt 5 vnen
    17. Giáo án tiếng việt 5 vnen hay
    18. Giáo án kĩ thuật lớp 5 theo chương trình vnen
    19. Giáo án mĩ thuật lớp 5 theo chương trình vnen
    20. Giáo án tiếng anh lớp 5 chương trình mới cả năm mới nhất 
    21. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn học kì 1 mới nhất từ tuần 1 đến tuần 18 (602 trang) 
    22. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn học kì 2 mới nhất từ tuần 19 đến tuần 35 (633 trang) 
    23.  Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 1
    24. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 2 
    25. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 3 
    26.  Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 4
    27. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 5 
    28.  Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 6
    29. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 7
    30. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 8
    31. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 9
    32. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 10
    33. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 11
    34. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 12
    35. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 13
    36.  Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 14
    37. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 15
    38. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 16
    39.  Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 19
    40. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 20 
    41. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 21
    42. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 22 
    43. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 23
    44. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 24
    45. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 25 
    46. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 26
    47. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 27
    48. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 28
    49. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 29
    50. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 30
    51. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 31
    52. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 32
    53. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 33
    54. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 34
    55. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 35
    56. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn học kì 1 mới nhất từ tuần 1 đến tuần 18 (602 trang)
    57. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn học kì 2 mới nhất từ tuần 19 đến tuần 35 (633 trang)
    58. Một số kinh nghiệm áp dụng phương pháp “ bàn tay nặn bột” vào dạy môn khoa học lớp 5
    59. Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 theo chương trình VNEN
    60. Giáo án Âm nhạc VNEN lớp 5


    GIÁO ÁN BÀN TAY NẶN BỘT LỚP 1-2-3-4-5

    1. Giáoán bàn tay nặn bột lớp 1 
    2. Giáo án bàn tay nặn bột môn tự nhiên xã hội lớp 1
    3. Giáo án bàn tay nặn bột tự nhiên xã hội lớp 2
    4. Giáo án bàn tay nặn bột tự nhiên xã hội lớp 2
    5. Giáo án bàn tay nặn bột khoa học lớp 2
    6. Giáo án bàn tay nặn bột môn tự nhiên xã hội lớp 3 cả năm
    7. Giáo án dạy học bằng phương pháp bàn tay nặn bột tự nhiên xã hội Lớp 3
    8. Tổng hợp các bài soạn bàn tay nặn bột môn khoa học lớp 4
    9. Giáo án bàn tay nặn bột môn khoa học lớp 4 kì 2
    10. Giáo án bàn tay nặn bột môn khoa học lớp 5 hay
    11. Giáo án bàn tay nặn bột môn khoa học lớp 5 
    12. Giáo án bàn tay nặn bột môn khoa học lớp 5 
    13. Skkn-một số kinh nghiệm áp dụng phương pháp “ bàn tay nặn bột” vào dạy môn khoa học lớp 5
    Previous Post Next Post