Luận án Tiến sĩ, Luận văn Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ học (phần 3)

 

Dưới đây là link download của kho Luận án Tiến sĩ, Luận văn Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ học. Tài liệu sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site. Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.
NẾU CẦN HỖ TRỢ TẢI TÀI LIỆU, HOẶC GẶP KHÓ KHĂN GÌ KHI TẢI VÀ XEM TÀI LIỆU HÃY INBOX TẠI ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ.

   1. Dạy giới từ tiếng anh theo quan điểm ngôn ngữ học tri nhận
   2. Đối chiếu hành vi cảm ơn và hồi đáp cảm ơn trong tiếng anh và tiếng việt
   3. Nghiên cứu chữ nôm và tiếng việt trong văn bản nhị độ mai tinh tuyển tt
   4. Từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người trong tục ngữ, ca dao tiếng hán và tiếng việt dưới góc nhìn ngôn ngữ học tri nhận
   5. Đối chiếu phương tiện rào đón trong văn bản khoa học tiếng việt và tiếng anh
   6. Từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người trong tục ngữ, ca dao tiếng hán và tiếng việt dưới góc nhìn ngôn ngữ học tri nhận
   7. Nghiên cứu ngôn ngữ đánh giá trong sách giáo khoa bậc tiểu học (so sánh sách tiếng anh tiểu học ở singapore và sách tiếng việt tiểu học ở việt nam)
   8. Mối liên hệ giữa thuyết đa trí năng và chiến thuật học từ vựng tiếng anh của sinh viên đại học
   9. Ngữ nghĩa của nhóm từ chỉ mùi vị trong tiếng việt (có liên hệ với tiếng anh)
   10. Ngôn ngữ trần thuật trong hồi ký tô hoài
   11. đối chiếu thuật ngữ marketing anh – việt
   12. Lời nói giới thiệu và tự giới thiệu trong tiếng việt (có liên hệ với tiếng anh)
   13. Ngữ âm tiếng lộc hà hà tĩnh tt
   14. Đặc điểm ngữ nghĩa của từ ngữ trong ca dao tình yêu người việt tt
   15. đối chiếu thuật ngữ hôn nhân và gia đình anh việt (qua family law act của anh và luật hôn nhân và gia đình của việt nam)
   16. Đặc điểm thuật ngữ hành chính tiếng Việt
   17. Hành động hỏi và hồi đáp trong tiểu thuyết mảnh đất lắm người nhiều ma của nguyễn khắc trường
   18. Dạy giới từ tiếng anh theo quan điểm ngôn ngữ học tri nhận
   19. Đối chiếu thuật ngữ báo chí anh – việt và chuyển dịch thuật ngữ báo chí tiếng anh sang tiếng việt
   20. An evaluation of the textbook tiếng anh 6 (10 year program a case study at quynh mai secondary school
   21. An investigation into common errors related to collocations with “make” and “do” by efl students at van lam high school in hung yen province
   22. Politeness strategies in giving and responding to compliments in the voice of vietnam 2015 and the voice of us 2015
   23. An evaluation of the textbook tiếng anh 6 (10 year program a case study at quynh mai secondary school
   24. Đối chiếu thuật ngữ báo chí anh – việt và chuyển dịch thuật ngữ báo chí tiếng anh sang tiếng việt
   25. Using mind mapping technique to improve the 12th graders’ english vocabulary at my hao high school
   26. Using pair work to improve the first year non english major students’ speaking skill at hanoi university of industry
   27. Using debate technique to improve the speaking skill of the 3rd year students majoring in english for tourism at ha long university
   28. Đối chiếu thuật ngữ cơ khí trong tiếng anh và tiếng việt
   29. Hành động ngôn ngữ phê phán trong tiểu phẩm báo chí tiếng việt thời kì đổi mới (từ năm 1986 đến nay)
   30. Từ ngữ tiếng anh trên các phương tiện truyền thông tiếng việt (từ tư liệu của một số báo mạng tiếng việt)
   31. Đặc điểm trường từ vựng ngữ nghĩa chỉ trang phục (trên tư liệu tiếng việt và tiếng anh
   32. A study of the use of addressing terms in english and vietnamese families
   33. Mạch lạc trong văn bản nghị luận tiếng việt tt
   34. Nhân vật trong truyện kỳ ảo trung đại việt nam và hàn quốc dưới góc nhìn so sánh TT
   35. Nhân vật trong truyện kỳ ảo trung đại việt nam và hàn quốc dưới góc nhìn so sánh FULL
   36. Đối chiếu thuật ngữ dầu khí tiếng anh việt
   37. Đối chiếu thuật ngữ xã hội học Anh-Việt
   38. Khóa luận ngành ngôn ngữ anh an investigation into the english translational versions of trinh cong son’s songs in terms of semantic and syntactic features
   39. Ẩn dụ ý niệm trong các diễn ngôn chính trị (trên tư liệu tiếng anh và tiếng việt)
   40. Từ ngữ chỉ động vật trong sử thi ê đê
   41. Tên riêng người êđê ở tây nguyên
   42. Đặc điểm cấu tạo và ngữ nghĩa của thuật ngữ mĩ thuật tiếng việt
   43. Đặc điểm ngôn ngữ pháp luật trong các bản hiến pháp của việt nam
   44. Ngôn ngữ thơ nguyễn bính (dựa trên cứ liệu trước 1945)
   Previous Post Next Post