Luận án, Luận văn ngành Toán, sư phạm Toán (phần 2)

  

Dưới đây là link download của kho Luận án, Luận văn ngành Toán, sư phạm Toán, tài liệu sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site. Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.
NẾU CẦN HỖ TRỢ TẢI TÀI LIỆU, HOẶC GẶP KHÓ KHĂN GÌ KHI TẢI VÀ XEM TÀI LIỆU HÃY INBOX TẠI ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ.

   1. Dạy học toán cho học sinh trung học phổ thông chuyên lí, hóa, sinh theo định hướng bồi dưỡng năng lực khám phá và chiếm lĩnh tri thức 
   2. Dạy học chuyên đề tọa độ trong mặt phẳng theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh lớp 10 thpt
   3. Các chặn cho hệ số hilbert của môđun đối với iđêan tham số trên vành địa phương 
   4. Khảo sát thành phần hóa học và khả năng kích thích hệ miễn dịch của cỏ sữa lá lớn (euphorbia hirta l.) vùng đồng bằng sông cửu long trên đối tượng cá tra
   5. Dạy học giải toán về phương trình đường thẳng, đường tròn trong mặt phẳng cho học sinh cuối cấp thpt theo phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề​ 
   6. Dạy học giải toán về khoảng cách trong không gian cho học sinh trung học phổ thông bằng phương pháp đàm thoại phát hiện​
   7. Dạy học giải toán bằng phương pháp vectơ cho học sinh khá giỏi lớp 10 theo hướng phát triển năng lực 
   8. Dạy học giải toán chủ đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng cho học sinh trung học phổ thông
   9. Dạy học phân hóa chủ đề phương trình và bất phương trình trong một lớp học toán ở trường thcs
   10. Dạy học theo dự án nội dung tổ hợp xác suất cho học sinh trung học phổ thông
   11. Dạy học nội dung phép biến hình với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin cho học sinh nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
   12. Dạy học phát hiện và sửa chữa sai lầm trong giải toán phương trình và bất phương trình cho học sinh trung học phổ thông​ 
   13. Khai thác một số yếu tố của phép biện chứng duy vật trong dạy học hình học lớp 9 góp phần bồi dưỡng thế giới quan khoa học cho học sinh
   14. Bài toán cân bằng với song hàm giả đơn điệu mạnh 
   15. Về hàm triệt tiêu cấp vô hạn 
   16. Ma trận và hệ truy hồi
   17. Một vài nguyên lý và bài toán tổ hợp
   18. Phân số ai cập và biểu diễn đơn vị 
   19. P nhóm và ứng dụng trong lý thuyết số 
   20. Một số chuyên đề và đa thức dành cho học sinh giỏi toán bậc trung học phổ thông 
   21. Các đường bậc hai và ứng dụng
   22. Tính cohen macaulay dãy của đại số rees 
   23. Về môđun đối đồng điều địa phương artin 
   24. Tính minimax và tính cofinite của môđun đối đồng điều địa phương
   25.  Chặn đều chỉ số khả quy cho iđêan tham số của môđun hữu hạn sinh trên vành noether địa phương​ 
   26. Nâng cao hiệu quả bài toán sắp xếp với giải thuật song song
   27. Luận văn điều kiện tối ưu cấp hai cho bài toán tối ưu đa mục tiêu dưới ngôn ngữ đạo hàm parabolic 
   28. Luận văn điều kiện cần và đủ cho nghiệm hữu hiệu của bài toán tối ưu đa mục tiêu qua dưới vi phân suy rộng 
   29. Rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh khá giỏi trong dạy chuyên đề tam thức bậc hai định hướng và các dạng bất đẳng thức liên quan​ 
   30. Tổ chức tình huống dạy học hiệu quả trong chủ đề cung và góc lượng giác. công thức lượng giác ở môn toán lớp 10​
   31. Dạy học khám phá chủ đề bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn ở lớp 10​ 
   32. Giao thức trục giao và ứng dụng trong toán phổ thông 
   33.  Về phân tích phổ của hệ động lực tô pô 
   34. Số mũ lyapunov và sự không ổn định 
   35.  đặc trưng tính nhị phân mũ mạnh của họ tiến hóa​ 
   36. Bài toán calderón trong hình tròn đơn vị 
   37. Tính ổn định và tính co của các phương pháp runge kutta 
   38. Một số tính chất của bài toán tối ưu hai cấp 
   39. Cấu trúc đại số của độ đo xác suất​
   40. Bất đẳng thức và đồng nhất thức về tổng các hàm phần nguyên 
   41.  Tính tạo hàm của hàm số tại điểm mút và ứng dụng vào dự báo đường huyết 
   42. Vận dụng một số kĩ thuật đánh giá quá trình học tập của học sinh vào dạy học chương đạo hàm đại số và giải tích 1
   43. Vận dụng một số kĩ thuật đánh giá quá trình học tập của học sinh vào dạy học chương đạo hàm đại số và giải tích 1
   44. Vận dụng lí thuyết về vùng phát triển gần nhất trong dạy học một số yếu tố đại số và giải tích lớp 11​ 
   45. Tổ chức dạy học phân hóa chủ đề tổ hợp xác suất cho học sinh lớp 11
   46. Luận văn một số kết quả mới trong hình học 
   47. Luận văn một số phương pháp giải số phương trình và hệ phương trình vi phân cấp cao 
   48. Luận văn một số liên hệ của số cân bằng và số đối cân bằng với số pell và số pell liên kết
   49. Luận văn một số chứng minh định lý pythagoras
   50. Luận văn kĩ thuật tổng hợp giải phương trình, hệ phương trình hỗn hợp 
   51. Luận văn định lý thác triển hội tụ đối với họ các ánh xạ chuẩn tắc
   52. Luận văn một số chuyên đề và đa thức dành cho học sinh giỏi toán bậc trung học phổ thông
   53. Luận văn ma trận và hệ truy hồi 
   54. Luận văn họ chuẩn tắc đều và ứng dụng
   55. Luận văn liên phân số và đa thức trực giao
   56. Luận văn không gian mêtríc nón và một số định lý điểm bất động
   57. Luận văn độ sâu stanley của iđêan đơn thức
   58. Luận văn giao thức trục giao và ứng dụng trong toán phổ thông
   59. Luận văn hiều, số bội và tập iđêan nguyên tố gắn kết của môđun đối đồng điều địa phương với giá cực đại 
   60. Luận văn định lý hayman đối với hàm hữu tỷ trên trường đóng đại số, đặc số không và ứng dụng
   61. Luận văn phương pháp diện tích và thể tích trong hình học sơ cấp 
   62. Luận văn số mũ lyapunov và sự không ổn định
   63. Luận văn phân tích đoạn nhiệt sóng xung kích trong hốn hợp chất lỏng và chất khí 
   64. Luận văn phương trình gần đúng và tính nghiệm gần đúng
   65.  Luận văn phân số ai cập và biểu diễn đơn vị 
   66. Luận văn nghiệm siêu hữu hiệu của bài toán tối ưu và bài toán cân bằng véc tơ
   67.  Luận văn phép phân hoạch tập hợp và một số ứng dụng trong toán sơ cấp
   68. Luận văn một số tính chất về nghiệm của đa thức
   69.  Luận văn một vài nguyên lý và bài toán tổ hợp
   70. Luận văn một vài tính chất số học của các dãy số được xây dựng từ các dãy số của roettger 
   71.  Luận văn một số dạng bài tập về thiết diện dành cho học sinh giỏi 
   72. Luận văn một số phát triển và áp dụng của bất đẳng thức tích phân 
   73.  Luận văn một số tính chất của bài toán tối ưu hai cấp 
   74. Luận văn một số lớp phương trình hàm trong số học 
   75. Luận văn về hàm tổng lcm 
   76. Luận văn tính tạo hàm của hàm số tại điểm mút và ứng dụng vào dự báo đường huyết
   77. Luận văn vành các số nguyên đại số
   78. Luận văn vận dụng tính chất số phức vào giải một số đề thi học sinh giỏi toán (phần hình học)
   79. Luận văn tính ổn định và tính co của các phương pháp runge kutta
   80. Luận văn tính minimax và tính cofinite của môđun đối đồng điều địa phương
   81. Luận văn vành các hàm số học và một vài ứng dụng 
   82. Luận văn tính bất khả quy của các đa thức lặp của một số lớp đa thức trên một trường
   83. Luận văn tính chất nhân tử của tổng lũy thừa các số nguyên 
   84.  Luận văn tính cohen macaulay dãy của đại số rees 
   85. Luận văn sử dụng kỹ thuật phễu tìm đường ngắn nhất giữa hai điểm trong đa giác đơn và trên mặt khối đa diện 
   86. Luận văn nâng cao hiệu quả bài toán sắp xếp với giải thuật song song 
   87. Luận văn tập iđêan nguyên tố gắn kết của môđun đối đồng điều địa phương qua địa phương hóa và đầy đủ hóa 
   88. Luận văn bất đẳng thức và đồng nhất thức về tổng các hàm phần nguyên 
   89. Luận văn cấu trúc đại số của độ đo xác suất​ 
   90. Luận văn đặc trưng cho tập nghiệm của bài toán quy hoạch lồi và bài toán bất đẳng thức biến phân 
   91. Luận văn bao đa cực và tập đa cực đầy trong cn 
   92. Luận văn bài toán về chia hình vuông
   93. Luận văn bài toán calderón trong hình tròn đơn vị 
   94. Luận văn về phân tích phổ của hệ động lực tô pô
   95. Luận văn bài toán biên giá trị ban đầu cho phương trình parabolic tuyến tính cấp hai
   96. Luận văn sử dụng hàng điểm điều hòa trong giải toán hình học phẳng 
   97. Luận văn về môđun đối đồng điều địa phương artin 
   98. Luận văn về một mô hình cân bằng nash cournot với cước phí lõm 
   99.  Luận văn về bất đẳng thức erdos mordell 
   100. Luận văn về hàm triệt tiêu cấp vô hạn 
   101. Dạy học vận dụng tính chất của hàm lồi để chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong tam giác nhằm phát triển kỹ năng giải toán cho học sinh
   102. Phát triển tư duy phản biện cho học sinh thông qua dạy học chuyên đề tích phân lớp 12​ 
   103. Dạy học nội dung hàm số và đồ thị ở lớp 10 góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ toán học cho học sinh​
   104. Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trong dạy học chuyên đề ứng dụng đạo hàm tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất ở lớp 12​
   105. Dạy học chuyên đề hệ phương trình bậc nhất ba ẩn ở lớp 10 theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh
   106.  Rèn luyện kĩ năng cho học sinh trong vận dụng tính đơn điệu của hàm số để chứng minh bất đẳng thức đại số trong tam giác
   107. Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua dạy chuyên đề tỉ lệ thức ở trường trung học cơ sở​ 
   108. Dạy học mô hình hoá toán học trong chương trình đại số lớp 7​ 
   109. Dạy học một số chủ đề trong môn toán lớp 10 theo định hướng giáo dục stem.
   110. Dạy học khái niệm hàm số với phần mềm cabri ii plus
   111. Luận văn dạy học một số chủ đề trong môn toán lớp 10 theo định hướng giáo dục stem
   112. Phát triển năng lực trực giác toán học cho học sinh trong dạy học toán ở trường trung học phổ thông 
   113.  Bài toán đồng hóa dữ liệu đối với một số phương trình tiến hóa trong cơ học chất lỏng
   114. Một số vấn đề về tứ giác và ứng dụng.
   115. Rèn luyện cho học sinh khả năng mô hình hóa toán học các bài toán thực tiễn trong dạy học đại số lớp 10
   116. Hệ mật trên đường cong elliptic 
   117. Một số vấn đề về không gian sobolev
   118. Phân bố giá trị của ánh xạ phân hình từ đa tạp kähler vào đa tạp xạ ảnh và ứng dụng 
   119. Tỷ lệ vàng và ứng dụng
   120. Phát triển kỹ năng toán học trong giáo dục stem cho học sinh thông qua dạy học hình học lớp 10
   121. Nghiên cứu các phép biến hình theo quan điểm nhóm
   122.  Phát triển năng lực suy luận ngoại suy cho học sinh trong dạy học hình học lớp 9
   123. Phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chủ đề “tổ hợp – xác suất” đại số giải tích 11 nâng cao
   124. Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh phổ thông trong dạy học chương tổ hợp xác suất lớp 11
   125. Cơ sở groebner và chứng minh định lý hình học bằng máy tính
   126. Phương pháp số giải bài toán ngược phương trình truyền nhiệt có nguồn nhiệt
   127. Xây dựng hệ thống bài toán thực tiễn trong dạy học chủ đề tổ hợp xác suất cho học sinh lớp 11
   128. Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh phổ thông trong dạy học chương tổ hợp xác suất lớp 11
   129. Xây dựng và sử dụng hệ thống bài toán về “phương pháp toạ độ trong không gian” nhằm rèn luyện các thành phần tư duy sáng tạo cho học sinh thpt
   130. Dạy bài toán tìm gtln, gtnn theo định hƣớng phát triển năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn cho học sinh thpt 
   131. Thiết kế một số tình huống dạy học hợp tác trong dạy học chương ‘‘ phương trình, hệ phương trình’’ lớp 10 ở trường thpt 
   132. đổi mới công tác bồi dưỡng năng lực cho giáo viên toán thcs tỉnh lai châu 
   133. Dạy bài toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất theo định hướng phát triển năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn cho học sinh thpt 
   134. Dạy học phương trình chứa căn thức theo hướng phát triển năng lực giải toán cho học sinh trung học phổ thông 
   135.  Dạy học khám phá chủ đề tọa độ trong không gian cho học sinh lớp 12 trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh sơn la 
   136. Góp phần phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học giải tích lớp 11 thpt 
   137.  Sử dụng hàng điểm điều hòa trong giải toán hình học phẳng
   138. Dạy học giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình ở trường trung học cơ sở theo phương pháp mô hình hóa 
   139. Phát triển năng lực suy luận thống kê cho học sinh lớp 10 ở trường trung học phổ thông 
   140. Vận dụng lý thuyết kiến tạo trong dạy học chủ đề nguyên hàm tích phân cho học sinh trung học phổ thông
   141. Tích hợp tri thức toán học với vật lý trong dạy học môn toán ở trường trung học phổ thông 
   142. Vận dụng phương pháp mô hình hóa trong dạy học đại số lớp 10 ở trường trung học phổ thông
   143. Xây dựng hệ thống bài tập đánh giá năng lực toán học của học sinh lớp 10 theo định hướng của chương trình đánh giá học sinh quốc tế pisa
   144. Cơ sở groebner và chứng minh định lí hình học bằng máy tính
   145. Bồi dưỡng năng lực toán học hóa tình huống thực tiễn cho học sinh thông qua dạy học nội dung xác suất thống kê ở trường trung học phổ thông 
   146. Phương pháp số giải bài toán ngược phương trình truyền nhiệt có nguồn nhiệt 
   147. Bồi dưỡng năng lực biểu diễn toán học và năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trong dạy học môn toán lớp 6, lớp 7
   148. Phương pháp đánh chỉ số cho tài liệu xml tin sinh học dựa trên r tree 
   149. Khóa luận hằng số waldschmidt của các lược đồ đặc biệt có chiều không 
   150. Khóa luận một số phương pháp giúp học sinh giải tốt các bài toán về hệ phương trình trong chương trình toán thpt
   151. Khóa luận hằng số waldschmidt của các lược đồ đặc biệt có chiều không
   152. Phân đoạn mờ và khôi phục thông tin trong ảnh rgb d 
   153. Phát triển một số kỹ thuật dựa trên ngữ nghĩa cho lựa chọn cạnh tranh và giảm phình mã trong lập trình di truyền
   154. Dáng điệu nghiệm của các bất đẳng thức vi biến phân 
   155.  Tính ổn định của một số hệ ràng buộc và bài toán tối ưu 
   156. Về môđun cohen macaulay suy rộng chính tắc và một số quỹ tích không cohen macaulay trên vành noether địa phương.
   157. Phương pháp tách biến giải các phương trình đạo hàm riêng
   158. Nghiên cứu phương pháp tìm kiếm ngữ nghĩa sử dụng ontology và ứng dụng xây dựng hệ thống tra cứu tìm kiếm văn bản mẫu bệnh 
   159. Nghiên cứu phát triển một số lược đồ chữ ký số dựa trên hệ mật rabin và rsa
   160. Nghiên cứu đề xuất một số thuật toán phân loại gói tin và phát hiện xung đột nhằm phát triển tường lửa hiệu năng cao
   161. Rút gọn mô hình cho một số hệ điều khiển tuyến tính
   162. Dạy học toán cho học sinh trung học phổ thông chuyên lí, hóa, sinh theo định hướng bồi dưỡng năng lực khám phá và chiếm lĩnh tri thức 
   163. Một số bài toán ngược cho phương trình parabolic phi tuyến
   164. đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học toán lớp 11 trung học phổ thông
   165. điều hành dự án bằng phương pháp sơ đồ mạng lưới (phương pháp pert cpm)
   166. Rèn luyện và phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh phổ thông qua dạy học bài tập hình học không gian 
   167. Rèn luyện cho học sinh khả năng mô hình hóa toán học các bài toán thực tiễn trong dạy học đại số lớp 10 
   168. Quản lý hoạt động dạy học môn toán ở các trường trung học cơ sở huyện vũ thư, tỉnh thái bình theo hướng phát triển năng lực 
   169.  Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề trong giảng dạy phần phương trình, bất phương trình mũ và logarit sách giáo khoa giải tích lớp 12
   170. Sử dụng các phương án giải quyết vấn đề trong dạy học chủ đề tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng ở lớp 10
   171. Một số vấn đề về tứ giác và ứng dụng 
   172. Phương pháp số giải bài toán ngược phương trình truyền nhiệt có nguồn nhiệt.
   173. Rèn luyện kĩ năng siêu nhận thức nhằm bồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học hình học không gian ở trường thpt.
   174.  Bồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học hình học lớp 10 thpt
   175. Nâng cao năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh phổ thông qua dạy học các bài toán có nội dung thực tiễn thuộc chủ đề tổ hợp và xác suất.
   176. Chuỗi fourier và biến đổi hilbert. 
   177. đẳng thức và bất đẳng thức trong lớp hàm hyperbolic. 
   178.  Một số phương pháp giải xấp xỉ phương trình tích phân phi tuyến volterra fredholm loại hai
   179. Hợp và tổ hợp lồi của các toán tử không giãn trung bình và ứng dụng
   180. Phương pháp hiệu chỉnh tìm điểm bất động chung của nửa nhóm không giãn trong không gian hilbert 
   181.  Hiệu chỉnh bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động chung của nửa nhóm không giãn
   182. Phương pháp số giải bài toán quy hoạch lồi và ứng dụng 
   183. Một phương pháp qui hoạch lồi giải bài toán chấp nhận lồi 
   184.  định lí điểm bất động trong không gian b metric với wt khoảng cách 
   185. định lý forelli đối với ánh xạ chỉnh hình vào không gian phức
   186. Về tính ổn định của một số lớp hệ nơ ron thần kinh phân thứ 
   187. Hàm green đa phức và hàm green thực trên các miền khả lồi phức kiểu hữu hạn
   188. định lý tương giao cantor trong không gian metric nón và ứng dụng
   189. Xấp xỉ hàm đa điều hòa dưới bởi hàm green đa cực
   190. Tập hút đều đối với một lớp phương trình parabolic suy biến tựa tuyến tính không ôtônôm 
   191. Luận văn các đường bậc hai và ứng dụng 
   192. Luận văn đặc trưng tính nhị phân mũ mạnh của họ tiến hóa​ 
   193. Luận văn các lớp cegrell của hàm m điều hóa dưới và phương trình hessian trong các lớp cegrell 
   194. Luận văn căn nguyên thủy, trường chia đường tròn và ứng dụng 
   195. Thiết kế và sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học hình học không gian ở trường trung học phổ thông 
   196. Tổ chức một số dự án học tập gắn với thực tiễn trong dạy học môn toán ở trường trung học phổ thông
   Previous Post Next Post