Tìm hiểu đặc điểm địa danh địa hình tây bắc

* Tài liệu: Tìm hiểu đặc điểm địa danh địa hình tây bắc

Lưu vực sông Đà và sông Mã đã tạo cho Tây Bắc giống như những lòngmáng khổng lồ, xung quanh là núi cao và cao nguyên, hình thành một vùng tựnhiên độc đáo với nhiều tiểu vùng khí hậu, đất đai và thực vật rừng phong phú,nhiều hình, nhiều vẻ.Do Tây Bắc có địa hình cao, dốc đứng, chia cắt phức tạp nên việc mở mangxây dựng và giao lưu với bên ngoài rất khó khăn.

Link tải: DOWNLOAD HERE

Nếu cần hỗ trợ khi tải tài liệu, xin hãy INBOX TẠI ĐÂY.

Previous Post Next Post