skkn đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non

📚 Tên tài liệu: skkn đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non
📚 Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể chất,tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách,chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một; hình thành và phát triển ở trẻ em những chứcnăng tâm sinh lí, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kĩ năng sốngcần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềmẩn, đặt nền tảng cho việc học ở các cấp học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời
- Ðánh giá sự phát triển của trẻ trong Chương trình GDMN
- Vị trí
- Cấu trúc
- Mục tiêu
- Nội dung
- Phương pháp
- Các hình thức đánh giá
- Trao đổi, thảo luận “đánh giá sự phát triển của trẻ” là gì?
- Mục đích, ý nghĩa, nội dung của việc đánh giá sự phát triển của trẻ?
- Ai sẽ là người đánh giá sự phát triển của trẻ?
📚 Cấp học: Mầm non
📚 Số trang: 27
📚 Nguồn: Sưu tầm.
📚 Kiểu file: Word
📚 Link tải: Download tại đây
Chúc bạn có được tài liệu như ý.
Previous Post Next Post