skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt sao nhi đồng

Tài liệu: Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt sao nhi đồng.
Nhi đồng là lớp các em từ 6- 8 tuổi. Ở độ tuổi này, các em chưa có ý thức về một tổ chức, khả năng tự quản còn thấp. Vì vậy mô hình để tập hợp, tiến hành hoạt động thường xuyên của các em là “Sao nhi đồng”.Mỗi Sao nhi đồng do một chi đội Thiếu niên tiền phong đỡ đầu và có nhiệm vụ cử đội viên của mình phụ trách các Sao, tổ chức hoạt động cho các em theo chương trình dự bị Đội viên của Đội.
Để trang bị nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của phong trào Sao nhi trong giai đoạn mới, xứng đáng là lực lượng dự bị tin cậy bổ sung thường xuyên cho Đội. Đặc biệt là nâng cao chất lượng thực hiện chương trình sinh hoạt Sao trong trường tiểu học. Đồng thời thực hiện được mục tiêu giáo dục các em trở thành con người toàn diện, phù hợp với yêu cầu của nền giáo dục hiện nay. Như Bác Hồ đã căn dặn chúng ta “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.
Thật vậy, điều quan tâm ở đây là lực lượng làm công tác giáo dục. Sao nhi đồng ở các trường tiểu học, hầu hết giáo viên Tổng phụ trách Đội đều làm kiêm nhiệm nên việc điều hành các hoạt động của Sao nhi đồng còn lúng túng, hiệu quả chưa cao. Vì lẽ đó chúng ta phải luôn luôn tích lũy, học tập những kinh nghiệm. Đặc biệt là nghiên cứu ra những sáng kiến bổ ích để phục vụ cho đơn vị mình nói riêng và tập thể nói chung.
Với tất cả các lí do trên, tôi mạnh dạn chọn đề tài “Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Sao Nhi đồng” với hy vọng một phần nhỏ tháo gỡ được sự phân vân của một số đồng nghiệp và đem lại niềm vui, nguồn kiến thức cơ bản mà các em cần được trang bị, đồng thời để góp phần nâng cao năng lực của bản thân.
Link tải: DOWNLOAD HERE
Nếu cần hỗ trợ khi tải tài liệu, xin hãy INBOX TẠI ĐÂY.
Previous Post Next Post