4000 essential english words 5 bản song ngữ anh - việt

 

4000 Essential English Words gồm 6 cuốn. Mỗi cuốn có khoảng 600-700 từ vựng, với 30 units, mỗi unit khoảng 20-25 từ. Mỗi từ vựng được trình bày trong ngữ cảnh rất dễ hiểu. Phía sau các từ đều có phiên âm và những cách viết ví dụ khác nhau dễ thuận tiện so sánh.
Với bản song ngữ giúp các bạn hiểu rõ hơn nghĩa của từ, nhanh nhớ từ vựng để sử dụng trong giao tiếp và làm bài tập...
Dưới đây là link tải miễn phí 4000 essential english words 5 bản song ngữ anh - việt: Download
Previous Post Next Post