[Free] - Trọn bộ sách giáo khoa lớp 2 chương trình mới

Kho tài liệu ôn thi 247 xin chia sẻ bộ sách giáo khoa lớp 2, với đầy đủ các môn của 3 bộ sách Cánh Diều, Tri thức và cuộc sống, Chân trời sáng tạo đầy đủ của tất cả các môn học.

Bộ file sách có chất lượng cao, là tài liệu quan trọng cho giáo viên, phụ huynh và học sinh nghiên cứu, học tập, đặc biệt giúp sử dụng hiệu quả khi học online, đọc sách trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay máy tính để bàn,...

Bộ sách giáo khoa lớp 2 bao gồm:

1. Toán 2

2. Tiếng Việt 2 - Tập một

3. Tiếng Việt 2 - Tập hai

4. Tự nhiên và Xã hội 2

5. Đạo đức 2

6. Âm nhạc 2

7. Mỹ thuật 2

8. Hoạt động trải nghiệm 2

9. Giáo dục thể chất 2

10. Tiếng Anh 2

Nếu được, hãy mua sách giấy để ủng hộ nhà xuất bản bạn nhé.

Previous Post Next Post