Kho thư viện bài giảng điện tử được chia sẻ bởi Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Bình Dương

Kho tài liệu ôn thi 247 sưu tầm và chia sẻ tới quý thầy cô Kho thư viện bài giảng điện tử được cung cấp bởi Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Bình Dương của tất cả các cấp học từ Mầm non tới Trung học phổ thông để thầy cô có thể tham khảo và sử dụng trong quá trình giảng dạy.

Bậc Mầm non

01.  Tài liệu hướng dẫn sử dụng

02.  Thư viện bài giảng powerpoint

03.  CD phần mềm Violet

04.  Phần mềm Promethean

05.  Học liệu VTV7

Bậc Tiểu học

01.  Tài liệu hướng dẫn sử dụng

02.  Thư viện bài giảng powerpoint

03.  Thư viện bài giảng Violet

04.  CD phần mềm Violet

05.  Phần mềm Promethean

06.  Phần mềm AICBook

07.  Học liệu VTV7

08. Sách Giáo khoa tiếng Anh Tiểu học

Bậc Trung học cơ sở

01.  Tài liệu hướng dẫn sử dụng

02.  Thư viện bài giảng powerpoint

03.  Thư viện bài giảng Violet

04.  CD phần mềm Violet

05.  Phần mềm Promethean

06.  Phần mềm AICBook

07.  Học liệu VTV7

08. Sách Giáo khoa tiếng Anh THCS

Bậc Trung học phổ thông

01.  Tài liệu hướng dẫn sử dụng

02.  Thư viện bài giảng powerpoint

03.  Thư viện bài giảng Violet

04.  CD phần mềm Violet

05.  Phần mềm Promethean

06.  Phần mềm AICBook

07.  Học liệu VTV7

08. Sách Giáo khoa tiếng Anh THPT

Previous Post Next Post