Sáng kiến kinh nghiệm môn Ngữ văn cấp THPT (SKKN môn Ngữ văn lớp 10, 11, 12) [PHẦN 2]

 

Dưới đây là link download Sáng kiến kinh nghiệm môn Ngữ văn cấp THPT (SKKN môn Ngữ văn lớp 10, 11, 12) [PHẦN 2], sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất.
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.
NẾU CẦN HỖ TRỢ TẢI TÀI LIỆU, HOẶC GẶP KHÓ KHĂN GÌ KHI TẢI VÀ XEM TÀI LIỆU HÃY INBOX ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ.
 1. Skkn một số từ ghép có dạng láy trong chương trình ngữ văn trung học phổ thông
 2. Skkn một vài điểm giao thoa văn hóa giữa đường thi với chinh phụ ngâm và truyện kiều.
 3. Skkn một số từ ghép có dạng láy trong chương trình ngữ văn trung học phổ thôn
 4. Skkn một số phương pháp rèn luyện kỹ năng viết môn ngữ văn thpt
 5. Skkn một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 10 tiếp nhận thơ hai – cư của ba sô
 6. Skkn ứng dụng phương pháp graph vào dạy học ngữ văn 11
 7. Skkn một số kinh nghiệm về việc giảng dạy tác phẩm tự sự theo đặc trưng thể loại trong chương trình ngữ văn thpt
 8. Skkn một số kinh nghiệm về việc chữa các lỗi trong bài làm văn của học sinh trung học phổ thông
 9. Skkn một số kinh nghiệm về lồng ghép giáo dục đạo đức học sinh thông qua môn ngữ văn tại trường thcs thpt tây sơn
 10. Skkn một số kinh nghiệm rèn kỹ năng tạo lập văn bản cho học sinh trung học phổ thông
 11. Skkn một số biện pháp nâng cao năng lực đọc hiểu cho học sinh trong dạy học môn ngữ văn bậc thpt
 12. Skkn một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 12 hệ thống kiến thức môn ngữ văn để ôn thi tốt nghiệp
 13. Skkn một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 10 tiếp nhận thơ hai – cư của ba sô
 14. Skkn một số biện pháp giúp học sinh yếu học tốt hơn môn ngữ văn ở trường trung học phổ thông
 15. Skkn một cách tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh trong môn ngữ văn bậc thpt
 16. Skkn vận dụng phương pháp dạy học theo dự án vào việc dạy học môn ngữ văn ở trường thpt (áp dụng cụ thể vào dạy học tác phẩm “chiếc thuyền ngoài xa” tích hợp nghị luận xã hội trong chương trình
 17. Skkn lồng ghép trò chơi trong giảng dạy môn ngữ văn thpt
 18. Skkn mấy vấn đề về việc dạy học tác phẩm vũ như tô và trích đoạn vĩnh biệt cửu trùng đài của nguyễn huy tưởng
 19. Skkn một cách tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh trong môn ngữ văn bậc thpt
 20. Skkn rèn luyện kỹ năng làm bài văn nghị luận cho học sinh thpt lớp 12
 21. Skkn rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho học sinh trong giờ học ngữ văn
 22. Skkn rèn luyện khả năng cảm thụ văn học cho học sinh trung học phổ thông
 23. Skkn rèn luyện kĩ năng viết văn nghị luận trong các tiết dạy tự chọn ngữ văn lớp 12
 24. Skkn đặc trưng chủ nghĩa lãng mạn qua một số tác phẩm trong chương trình ngữ văn thpt
 25. Skkn rèn kĩ năng làm văn nghị luận lớp 11
 26. Skkn phương pháp sử dụng đồ dùng trong dạy học ngữ văn thpt
 27. Skkn rèn kĩ năng làm văn nghị luận xã hội cho học sinh qua việc dạy kiểu bài đọc – hiểu văn bản nghị luận, chính luận
 28. Skkn phương pháp sử dụng đồ dùng trong dạy học ngữ văn thpt
 29. Skkn phương pháp ôn tập nghị luận xã hội cho hs khối 12
 30. Skkn phương pháp ôn tập nghị luận xã hội cho hs khối 12
 31. Skkn phương pháp dạy học văn kết hợp với hình thức hoạt động ngoại khóa một số tác phẩm lớp 11
 32. Skkn phát triển năng lực tự học ngữ văn 12 qua dạy học theo chủ đề
 33. Skkn phương pháp dạy học văn kết hợp với hình thức hoạt động ngoại khóa một số tác phẩm lớp 11
 34. Skkn phát triển năng lực tự học ngữ văn 12 qua dạy học theo chủ đề
 35. Skkn phần mềm hỗ trợ dạy – học ngữ văn 12 (học kỳ ii)
 36. Skkn phát triển phẩm chất, năng lực học sinh qua một số chủ đề dạy học ở chương trình ngữ văn lớp 12 hiện hành
 37. Skkn phát huy vai trò chủ động của học sinh trong tiết học ngữ văn
 38. Skkn phương pháp để dạy tốt tiết trả bài tập làm văn
 39. Skkn phần mềm hỗ trợ dạy – học ngữ văn 12 (học kỳ ii)
 40. Skkn phát huy tính thời sự và ý nghĩa giáo dục trong một số tác phẩm văn học
 41. Skkn phát huy vai trò chủ động của học sinh trong tiết học ngữ văn
 42. Skkn để làm tốt văn bình luận và phân tích nhân vật
 43. Skkn dạy tiết ôn tập ngữ văn thpt sao cho hiệu quả
 44. Skkn những ưu điểm và hạn chế khi giảng dạy công nghệ thông tin đối với môn ngữ văn trong trường thpt
 45. Skkn phát hiện vấn đề xã hội trong tác phẩm văn học.
 46. Skkn những ƣu điểm và hạn chế khi giảng dạy công nghệ thông tin đối với môn ngữ văn trong trƣờng thpt
 47. Skkn một vài suy nghĩ về phƣơng pháp dạy thể loại kịch
 48. Skkn một vài ý kiến đóng góp về việc dạy tự chọn ngữ văn 10
 49. Skkn một vài suy nghĩ về phƣơng pháp dạy thể loại kịch
 50. Skkn một vài ý kiến đóng góp về việc dạy tự chọn ngữ văn 10
 51. Skkn tạo hứng thú trong giờ học ngữ văn cho học sinh trường thpt nguyễn đình chiểu
 52. Skkn tạo hứng thú cho học sinh trong giờ đọc hiểu văn bản nghị luận
 53. Skkn rèn luyện năng lực đánh giá tác phẩm văn chương cho học sinh trung học phổ thông
 54. Skkn rèn luyện năng lực đánh giá tác phẩm văn chương cho học sinh trung học phổ thông
 55. Skkn rèn luyện kỹ năng nói qua giờ đọc văn cho học sinh thpt
 56. Skkn vài kinh nghiệm đọc – hiểu một số văn bản thơ chữ nôm trong chương trình lớp 10 trung học phổ thông
 57. Skkn vài kinh nghiệm đọc – hiểu một số tác phẩm thơ chữ hán của văn học trung đại việt nam trong chương trình lớp 10 trung học phổ thông
 58. Skkn vài kinh nghiệm đọc – hiểu một số tác phẩm thơ chữ hán của văn học trung đại việt nam trong chương trình lớp 10 trung học phổ thông
 59. Skkn ứng dụng một số phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy đọc hiểu văn bản tự sự dân gian lớp 10
 60. Skkn ứng dụng phương pháp dạy học tích hợp vào phân môn đọc hiểu văn bản lớp 12 để giáo dục kỹ năng sống thông qua tính thời sự của văn bản
 61. Skkn ứng dụng phần mềm adobe presenter thiết kế giáo án điện tử môn ngữ văn
 62. Skkn hướng dẫn học sinh ôn luyện phần đọc – hiểu môn ngữ văn trong kì thi thpt quốc gia đạt kết quả cao
 63. Skkn ứng dụng cntt trong giảng dạy văn học sử ở trường phổ thông
 64. Skkn tìm hiểu tác phẩm văn học nước ngoài trong chương trình ngữ văn 11
 65. Skkn tính liên văn bản trong bồi dưỡng học sinh giỏi văn thpt.
 66. Skkn tìm hiểu kiến thức và nhu cầu của học sinh trong quá trình vận dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy học tiếng việt ở trường thpt
 67. Skkn tìm hiểu tác phẩm văn học nước ngoài trong chương trình ngữ văn 11
 68. Skkn tìm hiểu kiến thức và nhu cầu của học sinh trong quá trình vận dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy học tiếng việt ở trường thpt
 69. Skkn tiếp cận một số văn bản thơ trong chương trình ngữ văn 12 thpt qua việc đi tìm những ám ảnh
 70. Skkn tiếp cận “bài ca ngất ngưởng” của nguyễn công trứ ở phương diện giọng điệu trữ tình
 71. Skkn tích hợp kiến thức lịch sử vào giảng dạy tác phẩm văn học trung đại lớp 11
 72. Skkn thực trạng và những phương pháp rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh thpt ở bộ môn ngữ văn
 73. Skkn tích hợp giáo dục tư tưởng hồ chí minh trong quá trình dạy học bài thơ “mộ” (chiều tối)
 74. Skkn thực trạng và những phương pháp rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh thpt ở bộ môn ngữ văn
 75. Skkn thúc đẩy tính tích cực của học sinh lớp 12 trường thpt nguyễn trãi trong ôn tập thi tốt nghiệp môn ngữ văn
 76. Skkn thúc đẩy tính tích cực của học sinh lớp 12 trường thpt nguyễn trãi trong ôn tập thi tốt nghiệp môn ngữ văn
 77. Skkn thiết kế và sử dụng phiếu học tập trong dạy học tác phẩm tự sự lớp 12 ban cơ bản
 78. Skkn thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực trong môn ngữ văn ở trường pt dân tộc nội trú
 79. Skkn sử dụng slide master và một số hiệu ứng phục vụ cho soạn giảng tiết học rèn luyện kĩ năng làm văn nghị luận xa
 80. Skkn tạo hứng thú trong giờ học văn bằng hình thức liên môn
 81. Skkn sử dụng sơ đồ tư duy trong giờ ngữ văn 6 – phần tiếng việt
 82. Skkn sử dụng hình ảnh và sơ đồ để dạy có hiệu quả văn bản nghị luận “về luân lí xã hội ở nước ta” (trích đạo đức và luân lí đông tây của phan châu trinh), tiết 104 trong chương trình ngữ văn 11, ban cơ bản
 83. Skkn sử dụng slide master và một số hiệu ứng phục vụ cho soạn giảng tiết học rèn luyện kĩ năng làm văn nghị luận xa
 84. Skkn tạo hứng thú cho học sinh trong giờ đọc hiểu văn bản nghị luận
 85. Skkn sử dụng phương pháp so sánh trong dạy đọc hiểu văn bản văn học, chương trình ngữ văn lớp 12
 86. Skkn sử dụng phương pháp so sánh trong dạy đọc hiểu văn bản văn học, chương trình ngữ văn lớp 12.
 87. Skkn sử dụng bản đồ tƣ duy trong dạy học tiếng việt ở trƣờng thpt
 88. Skkn sử dụng graph trong dạy học văn học sử ở thpt
 89. Skkn sử dụng bản đồ tư duy trong việc ôn tập môn ngữ văn lớp 12
 90. Skkn sử dụng bản đồ tư duy trong việc ôn tập môn ngữ văn lớp 12
 91. Skkn sử dụng bản đồ tƣ duy trong dạy học tiếng việt ở trƣờng thpt
 92. Skkn sử dụng câu hỏi nêu vấn đề trong giờ đọc hiểu văn bản văn học, chương trình ngữ văn lớp 12
 93. Skkn vận dụng phương pháp nêu vấn đề trong việc giảng dạy tác phẩm tự sự để phát huy tính tích cực của học sinh
 94. Skkn vận dụng phương pháp thảo luận nhóm vào dạy tác phẩm văn chương ở trường trung học phổ thông
 95. Skkn vận dụng phương pháp đọc sáng tạo trong tác phẩm thơ trữ tình bậc trung học phổ thông
 96. Skkn vận dụng phương pháp nêu vấn đề trong việc giảng dạy tác phẩm tự sự để phát huy tính tích cực của học sinh
 97. Skkn vận dụng kết hợp một số phương pháp trong giảng dạy văn học sử ở trường thpt
 98. Skkn đọc hiểu “phú sông bạch đằng” của trương hán siêu theo thể loại
 99. Skkn vận dụng phương pháp đọc sáng tạo trong tác phẩm thơ trữ tình bậc trung học phổ thông
 100. Skkn vận dụng phương pháp dạy học tích cực lấy học sinh làm trung tâm vào dạy làm văn lớp 12
 101. Skkn vận dụng kết hợp một số phương pháp dạy học tích cực để tiếp cận tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa của nguyễn minh châu
 102. Skkn vận dụng kết hợp một số phương pháp trong giảng dạy văn học sử ở trường thpt
 103. Skkn vấn đề liên hệ thực tế trong giờ dạy đọc văn ở thpt
 104. Skkn vận dụng một số phương pháp tích cực trong dạy học văn bản chiếc thuyền ngoài xa
 105. Skkn rèn luyện kĩ năng đọc hiểu nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra, đánh giá học sinh thpt theo định hướng phát triển năng lực
 106. Skkn vận dụng kết hợp một số phương pháp dạy học tích cực để tiếp cận tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa của nguyễn minh châu
 107. Skkn vận dụng lý thuyết kiến tạo vào quá trình dạy học tiếng việt cho học sinh thpt
 108. Skkn vận dụng lý thuyết kiến tạo vào quá trình dạy học tiếng việt cho học sinh thpt
 109. Skkn vận dụng hệ thống câu hỏi vào việc dạy học truyện ngắn chiếc thuyền ngoài xa theo đặc trưng thể loại
 110. Skkn vấn đề liên hệ thực tế trong giờ dạy đọc văn ở thpt
 111. Skkn vấn đề đặt câu hỏi trong dạy đọc hiểu văn bản truyện kí việt nam hiện đại ở trường trung học phổ thông
 112. Skkn vận dụng hệ thống câu hỏi vào việc dạy học truyện ngắn chiếc thuyền ngoài xa theo đặc trưng thể loại
 113. Skkn vấn đề đặt câu hỏi trong dạy đọc hiểu văn bản truyện kí việt nam hiện đại ở trường trung học phổ thông
 114. Skkn xây dựng một số dạng bài tập theo định hướng năng lực để rèn luyện kĩ năng làm văn cho học sinh lớp 10
 115. Skkn vài kinh nghiệm tiếp cận thơ
 116. Skkn vài kinh nghiệm tiếp cận thơ
 117. Skkn xây dựng hệ thống câu hỏi gợi mở trong đọc – hiểu tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa của nguyễn minh châu
 118. Skkn vài kinh nghiệm đọc – hiểu một số văn bản thơ chữ nôm trong chương trình lớp 10 trung học phổ thông
 119. Skkn xây dựng và vận dụng linh hoạt dàn bài chung cho một số dạng đề trong chương trình ngữ văn 12
 120. Skkn xây dựng hệ thống bài tập rèn luyện kỹ năng đọc hiểu văn bản tự sự cho học sinh thpt
 121. Skkn vận dụng tri thức lí luận về thể loại văn học vào dạy đọc hiểu các tác phẩm văn học việt nam sau năm 1975 ở trường thpt
 122. Skkn xây dựng hệ thống bài tập rèn luyện kỹ năng đọc hiểu văn bản tự sự cho học sinh thpt
Previous Post Next Post