Phương pháp dạy học toán theo hướng phát triển năng lực cá nhân của học sinh tiểu học

📚 Tên tài liệu: Phương pháp dạy học toán theo hướng phát triển năng lực cá nhân của học sinh tiểu học
📚 Số trang: 49
📚 Định dạng: Word
📚 Nội dung chính:

- Phân tích được những kĩ thuật cơ bản trong dạy học theo hướng phát triển nănglực; vận dụng thành thạo các phương pháp dạy học hiện đại một cách linh hoạt,sáng tạo trong thiết kế hoạt động dạy học theo quy trình đã đề xuất.
- Vận dụng tiến trình dạy học 5 bước vào tổ chức hoạt động nhận thức các nộidung Toán học qua từng bài học cụ thể.
- Thực hành tổ chức tiến trình dạy học một số bài học cơ bản trong chương trìnhToán tiểu học hiện hành;
- Có ý thức tích cực trong quá trình lĩnh hội thông tin và thực hành kĩ năng; thái độhợp tác và nhiệt tình trong thực hành, thảo luận; biết vận dụng trong dạy họcgiúp học sinh tiểu học bước đầu trải nghiệm khám phá toán học; qua đó góp phầnhình thành và phát triển năng lực toán học của mỗi học sinh.

📚 Link tải: Download

Previous Post Next Post