skkn một số phương pháp tạo hứng thú cho học sinh trong các tiết học vật lý THCS

📚 Tên tài liệu: skkn một số phương pháp tạo hứng thú cho học sinh trong các tiết học vật lý THCS  

📚 Số trang: 21

📚 Định dạng: PDF

📚 Nội dung chính: Chúng ta sống thế kỉ XXI, thế kỉ mà giáo dục và phát triển nhân tài là một những nét đặc trưng của giáo dục hiện đại. Nền giáo dục nước ta hướng vào mục đích từng bước biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo, lấy sự phát triển của người học làm trung tâm. Những mục tiêu này nhằm phát huy tính chủ động tích cực, sáng tạo của người học. Để thực hiện mục tiêu đề thì việc hình thành và nâng cao hứng thú của người học ngày càng quan trọng. Vì chỉ có hứng thú học tập mới làm người học nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của tri thức đối với bản thân, có những tình cảm tích cực việc lĩnh hội tri thức, dẫn đến khát khao hiểu biết và tự giành lấy tri thức. Có nghĩa là góp phần phát huy tính tích cực, sáng tạo của chính bản thân mỗi người học.
 Vật lý là một những môn học có vai trò quan trọng quá trình phát triển tư sáng tạo của học sinh Thuận lợi hơn, là một môn học vô cũng gần gũi với đời sống thực tiễn. Học sinh có thể sử dụng kiến thức Vật lý để giải thích rất nhiều hiện tượng cuộc sống xung quanh các em.
📚 Link tải: Download
Previous Post Next Post