20 đề minh hoạ đánh giá năng lực đại học quốc gia thành phố hồ chí minh năm 2022 (giải chi tiết)

 

Bài thi đánh giá năng lực tại ĐH Quốc gia TP.HCM chú trọng đánh giá các năng lực cơ bản để học đại học của thí sinh như: sử dụng ngôn ngữ, tư duy logic, xử lý số liệu, giải quyết vấn đề. Bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan đa lựa chọn với thời gian làm bài 150 phút. Về nội dung, đề thi cung cấp số liệu, dữ kiện và các công thức cơ bản nhằm đánh giá khả năng suy luận và giải quyết vấn đề, không đánh giá khả năng học thuộc lòng.

Đề minh họa đánh giá năng lực 2022 Đại học Quốc Gia TP.HCM admin sưu tầm và chia sẻ. Đề thi cung cấp số liệu, dữ kiện và các công thức cơ bản nhằm đánh giá khả năng suy luận và giải quyết vấn đề, không yêu cầu học thuộc lòng.
Link tải miễn phí đầy đủ 20 đề: Tải xuống
Nguồn: Sưu tầm

Các bạn xem thêm các tài liệu thi đánh gia năng lực của Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh TẠI ĐÂY
Previous Post Next Post