Đề thi olympic truyền thống 30/4 lần thứ 26 – năm 2021 Môn Tiếng anh lớp 10 (thành phố Hồ Chí Minh)

 Đề thi olympic truyền thống 30/4, Đề thi olympic truyền thống 30/4 thành phố Hồ Chí Minh, Đề thi olympic môn tiếng anh lớp 10, Đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 10.

KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4 LẦN THỨ XXVI – NĂM 2021 

NGÀY THI: 03/04/2021 

Môn thi: Tiếng Anh 10 

Thời gian làm bài : 180 phút

Xem trước:

Đề:

Đáp án:


Link tải: Đề     Đáp án
Previous Post Next Post