Trọn bộ sách giáo khoa lớp 11

 

https://www.dvtuan.com/ xin chia sẻ bộ sách giáo khoa lớp 11, với đầy đủ các môn học.

Bộ file sách có chất lượng cao, là tài liệu quan trọng cho giáo viên, phụ huynh và học sinh nghiên cứu, học tập, đặc biệt giúp sử dụng hiệu quả khi học online, đọc sách trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay máy tính để bàn,...
Bộ sách bao gồm:
1. Đại số và giải tích 11
2. Hình học 11
3. Vật lý 11
4. Hóa học 11
5. Sinh học 11
6. Công nghệ 11
7. Ngữ văn 11 – tập 1
8. Ngữ văn 11 – tập 2
9. Lịch sử 11
10. Địa lý 11
11. Giáo dục công dân 11
12. Tin học 11
13. Tiếng anh 11
14. Bài tập đại số & giải tích 11
15. Bài tập hình học 11
16. Bài tập vật lí 11
17. Bài tập hóa học 11
18. Bài tập sinh học 11
19. Bài tập địa lí 11
20. Bài tập tin học 11
21. Bài tập ngữ văn 11 – tập 1
22. Bài tập ngữ văn 11 – tập 2
23. Bài tập lịch sử 11
24. Bài tập tiếng anh 11
25. Giáo dục Quốc phòng và An ninh 11 
Nếu được, hãy mua sách giấy để ủng hộ nhà xuất bản bạn nhé.
Previous Post Next Post