[WORD] Bộ đề đọc hiển ngữ văn lớp 9 cả nămBộ đề đọc hiển ngữ văn lớp 9 cả năm, đọc hiển ngữ văn lớp 9 file word.

Tài liệu gồm 284 trang word, bộ đề được biên soạn theo chủ đề của chương trình ngữ văn lớp 9.

BỘ ĐỀ ĐỌC – HIỂU TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 9 

BAO GỒM

STT

VĂN BẢN

Số đề

Trang

Chủ đề: Văn bản nhật dụng

 

1.      

Phong cách Hồ Chí Minh

5

3

2.      

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

4

11

3.      

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

3

17

Chủ đề: Truyện Hiện đại

4.      

Lặng lẽ Sa Pa

12

23

5.      

Làng

11

46

6.      

Chiếc lược ngà

6

68

7.      

Những ngôi sao xa xôi

13

80

8.      

Bến quê

3

103

Chủ đề: Thơ hiện đại

9.      

Đồng chí

4

109

10.  

Bài thơ về tiểu đội xe không kính

5

119

11.  

Đoàn thuyền đánh cá

8

131

12.  

Bếp lửa

7

150

13.  

Ánh trăng

7

164

14.  

Viếng lăng Bác

5

175

15.  

Mùa xuân nho nhỏ

5

185

16.  

Nói với con

12

197

17.  

Sang thu

8

214

18.  

Con cò

1

230

Chủ đề: Truyện thơ Trung đại

19.  

Chuyện người con gái Nam Xương

11

232

20.  

Hoàng Lê nhất thống chí

6

246

21.  

Truyện Kiều

8

255

Chủ đề: Văn bản nghị luận

22.  

Bàn về đọc sách

4

268

23.  

Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

5

274

24.  

Tiếng nói của văn nghệ

3

279

Chủ đề: Văn học nước ngoài

25.  

Mây và sóng

2

283

 

 BỘ ĐỀ ĐỌC - HIỂU TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 9

CHỦ ĐỀ: VĂN BẢN NHẬT DỤNG

 

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH – LÊ ANH TRÀ

PHIẾU SỐ 1:

Phần I (4,0 điểm)

Trong bài Phong cách Hồ Chí Minh, sau khi nhắc lại việc Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp xúc với văn hóa nhiều nước, nhiều vùng trên thế giới, tác giả Lê Anh Trà viết:

… “Nhưng điều kỳ lạ lạ tất cả những ảnh hưởng quốc tế đó đã nhào nặn với cái gốc văn hóa dân tộc không gì lay chuyển được ở Người, để trở thành một nhân cách rất Việt Nam, một lối sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông, nhưng cũng đồng thời rất mới, rất hiện đại”…

(Trích Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015)

1. Ở phần trích trên, tác giả đã cho thấy vẻ đẹp của phong cách Hồ Chí Minh được kết hợp hài hòa bởi những yếu tố nào? Em hiểu được điều gì về tình cảm của tác giả dành cho Người?

2. Xác định hai danh từ được sử dụng như tính từ trong phần trích dẫn và cho biết hiệu quả nghệ thuật của cách dùng từ ấy.

3. Em hãy trình bày suy nghĩ (khoảng 2/3 trang giấy thi) về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

GỢI  Ý:

 

1

Ở phần trích trên, tác giả đã cho thấy vẻ đẹp của phong cách Hồ Chí Minh được kết hợp hài hòa bởi những yếu tố nào? Em hiểu được điều gì về tình cảm của tác giả dành cho Người?

Vẻ đẹp phong cách Hồ Chí Minh được kết hợp hài hòa giữa những ảnh hưởng văn hóa Quốc tế và gốc văn hóa dân tộc.

- Qua đó tác giả Lê Anh Trà thể hiện tình cảm kính trọng, ca ngợi Bác Hồ, tự hào về Người như một đại diện của một con người ưu tú Việt Nam.

2

Xác định hai danh từ được sử dụng như tính từ trong phần trích dẫn và cho biết hiệu quả nghệ thuật của cách dùng từ ấy.

Hai danh từ được sử dụng như tính từ: Việt Nam, Phương Đông. Cách dùng từ ấy có hiệu quả nghệ thuật cao

Tác giả nhấn mạnh bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, bản sắc Phương Đông trong con người Bác.

3

Em hãy trình bày suy nghĩ (khoảng 2/3 trang giấy thi) về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Trách nhiệm thế hệ trẻ đối với việc giữ gìn văn hóa dân tộc trong thời kỳ hội nhập:

- Giải thích: thời kỳ hội nhập: các nền kinh tế thế giới mở cửa, hội nhập dẫn đến sự giao lưu, ảnh hưởng văn hóa giữa các nước.

- Trách nhiệm thế hệ trẻ:

+ Gìn giữ và phát huy những bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc;

+ Nêu cao tinh thần tự tôn dân tộc, niềm tự hào về những truyền thống văn hóa tốt đẹp: truyền thống yêu nước; Uống nước nhớ nguồn;  văn hóa lễ hội truyền thống; phong tục tập quán; di sản, di tích lịch sử,…

+ Tiếp tục những ảnh hưởng tích cực từ văn hóa nước ngoài đồng thời gạn lọc những ảnh hưởng tiêu cực từ văn hóa ngoại lai.

- Đánh giá: đây là PHIẾU SỐ quan trọng đòi hỏi ý thức và nhận thức của thế hệ trẻ cùng đồng lòng, chung tay góp sức.

 Link tải file word miễn phí: Tải xuống

Previous Post Next Post