21 chuyên đề ngữ pháp tiếng anh THPTTổng hợp 21 chuyên đề ngữ pháp tiếng anh THPT học sinh cần năm vững chuẩn bị ôn thi học kì và đại học

CHUYÊN ĐÈ 1: CÁC THÌ HIỆN TẠI
CHUYÊN ĐỀ 2: CÁC THI QUÁ KHỨ
CHUYÊN ĐỀ 3: CÁC THÌ TƯƠNG LAI
CHUYÊN ĐỀ 4: SỰ HÒA HỢP GIỮA CÁC THỜI (THE SEQUENCE OF TENSES)
CHUYÊN ĐỀ 5: ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU (MODAL VERBS)
CHUYÊN ĐỀ 6: CÂU ĐIỀU KIỆN VÀ CÂU ƯỚC
(CONDITIONAL SENTENCES AND WISHES)
CHUYÊN ĐỀ 7: CÂU BỊ ĐỘNG
(PASSIVE SENTENCES)
CHUYÊN ĐỀ 8: CÂU TƯỜNG THUẬT
CHUYÊN ĐỀ 9: INFINITVES AND GERUNDS (TO V VÀ V-ING)
CHUYÊN ĐỀ 10: GERUND AND PRESENT PARTICIPLE
(DANH ĐỘNG TỪ VÀ HIỆN TẠI PHÂN TỪ)
CHUYÊN ĐỀ 11: SỰ SO SÁNH
CHUYÊN ĐỀ 12: MỆNH ĐỀ QUAN HỆ
CHUYÊN ĐỀ 13: SỰ ĐẢO NGỮ (INVERSION)
CHUYÊN ĐỀ 14: CÁC MỆNH ĐỀ VÀ CỤM TỪ
CHUYÊN ĐỀ 15: SENTENCE CONNECTORS
CHUYÊN ĐỀ 16: CÂU HỎI ĐUÔI- TAG QUESTIONS
CHUYÊN ĐỀ 17: SUBJECT – VERBS AGREEMENT
CHUYÊN ĐỀ 18 : TỪ HẠN ĐỊNH ( DETERMINERS)
CHUYÊN ĐỀ 19: ARTICLES (MẠO TỪ)
CHUYÊN ĐỀ 20: PREPOSITIONS (GIỚI TỪ)
CHUYÊN ĐỀ 21: SUBJUNTIVE (GIẢ ĐỊNH)

Với tài liệu này sẽ giúp các bạn nắm vững kiến thức ngữ pháp tiếng anh thpt để chuẩn bị cho các kì thi sắp tới.
Chúc các bạn thi tốt.
Link tải miễn phí: Tải xuống
Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.dvtuan.com/

 

Previous Post Next Post