234 câu trắc nghiệm tin học ôn thi công chức, viên chức có đáp án (office 2010)


Tài liệu ôn thi công chức, viễn chức miễn phí, Câu hỏi trắc nghiệm môn tin học ôn thi công chức có đáp án, Câu trắc nghiệm tin học ôn thi công chức có đáp án,
 Tài liệu ôn thi công chức viễn chức mới nhất, Tài liệu ôn thi công chức viễn chức hay nhất, Câu hỏi ôn thi công chức môn tin học office 2010 có đáp án,...

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG

(Phục vụ thi tuyển công chức, viên chức)

I. WINDOWS - INTERNET

Câu 1 : Để cài đặt thêm các bộ Font trong môi trường Windows,
ta dùng chức năng:

A. Desktop của Control Panel.

B. System của Control Panel.

C. Regional and Languege Options của Control Panel.

D. Fonts của Control Panel.

Câu 2 : 1MB (Mega byte) bằng :

A. 1024 GB

B. 1024 KB

C. 1000 KB

D. 1000B

Câu 3 : Có thể hồi phục (restore) các tập tin bị xoá sau khi nhấn phím Delete bằng cách:

A. Mở Recycle Bin

B. Mở Internet Explorer

C. Mở My Computer

D. Mở My Documents

Câu 4 : Đặc điểm chính của Virus máy tính là:

A. Phá hoại

B. Lây lan

C. Tự nhân bản

D. Cả 3 câu A,B,C đều đúng

Câu 5 : Để chọn cửa sổ của chương trình cần làm việc trong Windows ta chọn:

A. Nhấn chọn biểu tượng chương trình trên thanh Taskbar.

B. Nhấn giữ phím Alt và gõ phím Tab cho đến khi chọn được chương trình.

C. A và B đúng

D. A và B sai

Câu 6 : Để hiển thị thông tin chi tiết đầy đủ về Folder và File ta thực hiện:   A. Chọn menu View -> List

B. Chọn menu View ->Thumbnai

C. Chọn menu View -> Details

D. Chọn menu View -> Icons

Câu 7 : Để tạo biểu tượng (Shotcut) của chương trình lên màn hình Desktop, bấm chuột phải vào tập tin cần tạo shortcut và chọn:

A. New\ Folder                          B. Creat Shortcut

C. Copy                                     D. Cả B, C đều đúng

 

Câu 8 : Đơn vị đo thông tin nhỏ nhất là :

A Byte                                       B. Kilobite

C. bit                                         D.Megabyte

Câu 9 : Hệ điều hành Windows là hệ điều hành có:

A. Giao diện đồ họa                  B. Màn hình động

C. Đa nhiệm                              D. Các ý trên đều đúng

Câu 10 : Khi mất điện, thông tin lưu trữ trong các thành phần nào sau đây bị mất:       

A. ROM                                    B. CPU

C. RAM                                    D. Đĩa cứng

Câu 11 : Khi muốn sắp xếp các biểu tượng trên Desktop ta tiến hành cách nào sau đây:

A. Nhấp chuột phải trên Desktop, chọn Sort By...

B. Nhấp chuột phải trên My Computer, chọn Arrange Icons By...

C. Nhấp chuột phải trên nút Start, chọn New shortcut...

D. Nhấp chuột phải trên nút Start, chọn Arrange Icons By...

Câu 12 : Khi tìm kiếm tập tin, thư mục ký tự "*" dùng để:

A. Không thể thay thế cho ký tự          B. Thay thế cho 1 ký tự

C. Thay thế cho dấu cách                    D. Thay thế cho 1 số ký tự

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.dvtuan.com/ 

Câu 13 : Kiểu nhập dữ liệu ngày tháng được hệ điều hành qui định trong

A. Control Panel - Date/Time     

B. Control Panel - System

                    C. Control Panel - Display          

D. Control Panel – Regional and Language

Câu 14 : Loại thiết bị nào sau đây lưu trữ dữ liệu dưới dạng từ :

A. Đĩa cứng                              B. Đĩa CD

C. Cả A, B đúng                       D. Cả A, B sai

Câu 15 : Muốn đóng cửa sổ của chương trình ta chọn:

A.Ctrl+X                                    B. Edit\ Close

C.Alt+F4                                   D.Cả A, B, C đúng

Câu 16 : Muốn tạo 1 thư mục mới trên ổ đĩa D: \ trong Windows, ta đứng tại ổ đĩa D:\ Chọn

A. File\New\Folder                  B. File\New\Short cut

C. Edit\New\Folder                   D. Insert\New\Folder

Câu 17 : Muốn xóa một chương trình trong Windows ta dùng cách nào sau đây :

A. Xóa biểu tượng trên màn hình.

B. Vào Control Panel chọn Add Remome Hardward

C. Vào Control Panel chọn Program/Uninstall…

D. Các câu A và B đều đúng

 

 

Câu 18 : Muốn xóa tập tin trong Windows ta thực hiện : chọn tập tin cần xóa & thao tác:

A. Nhấn phím Delete             

B. Nhấn phím Shift-Delete

C. Nhấn chuột phải vào nó \Delete      

D. Các câu A,B,C đều đúng

Câu 19 : Trong Windows Explorer, để đánh dấu chọn tất cả các đối tượng trong cửa sổ Folder hiện tại, ta nhấn phím:

A. F8                                          B. F7

C. Ctrl - A                                D. A,B,C đều sai.

Câu 20 : Trong Windows, để đổi tên Folder/File, ta thực hiện:

A. Chọn Folder/File -> File/Rename -> gõ tên mới -> Enter

B. Kích nút phải chuột tại Folder/ File -> Delete -> gõ tên mới -> Enter

C. Chọn Folder/ File -> Edit/Rename ->gõ tên mới -> Enter

D. Chọn Folder/ File -> File/new/folder -> gõ tên mới ->Enter

Câu 21 : Trong Windows, một tệp:

A. Có thể chứa một tệp              C. Có thể chứa một tệp khác

C. Cả hai câu A,B đúng             D. Cả hai câu A,B sai

Câu 22 : Để thay đổi nền màn hình Window 7 ta thực hiện :

A. Click phải chuột chọn Personalize\Destop Background

B. Click phải chuột chọn Personalize\Window Color

C. Click phải chuột chọn Personalize \Display

D. Tất cả các ý trên đều sai

Câu 23 : Trong Window 7, muốn sắp xếp các biểu tượng trên desktop theo tên ta click phải trên desktop chọn Sort by và chọn:

A. Name                                    B. Size

C. Item Type                              D. Data Modified

Câu 24 : Khi đăng ký một địa chỉ email mới trên mạng internet

A.Không được trùng tên với bất kỳ người nào trong mạng

B.Có thể trùng tên trên cùng một máy chủ

C.Có thể trùng tên nhưng khác máy chủ

D.Có thể trùng tên

Câu 25 : Để xem thông tin về dung lượng và nhãn của ổ đĩa ta thực hiện:

A.Click chuột phải vào ổ đĩa cần xem -> chọn Properties->Disk CleanUp

B.Click chuột phải vào đĩa cần xem ->Chọn Format

C.Click chuột phải vào đĩa cần xem ->Chọn Properties

D.Click chuột phải vào đĩa cần xem ->Chọn Properties->Sharing…

Câu 26 : Trong Windows Explorer để đánh dấu tất cả các đối tượng ta chọn lệnh:

A. Edit->Select all                     B. Bấm tổ hợp Ctrl+Z

C. Insert-> Selecte All               D. Tất cả đều sai

Link tải đầy đủ miễn phí: Tải xuống

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.dvtuan.com/ 

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới. 

Previous Post Next Post