Giáo án chủ đề STEM hóa học 12 - Làm xà phòng từ dầu, mỡ đã qua sử dụng

 


Mời các thầy cô và các em truy cập vào link sau để xem và download các giáo án Giáo án chủ đề STEM trong môn Hóa học lớp 12 - Làm xà phòng từ dầu, mỡ đã qua sử dụng:
Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ không phân cực.
Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ không phân cực.
Chất béo: Chất béo là trieste của glixerol với axit béo, gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.
Từ đó chúng ta tìm hiểu chủ đề LÀM XÀ PHÒNG TỪ DẦU, MỠ ĐÃ QUA SỬ DỤNG. Bài 2, 3 hóa học 12: “Lipit, Khái niệm xà phòng và chất tẩy rửa”
Nguồn: Sưu tầm từ Internet.
Link tải miễn phí: Tải xuống  hoặc tại đây Tải xuống
Previous Post Next Post