Giáo dục kĩ năng sống thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 4,5 trường tiểu học

 Giáo dục là quá trình kết hợp giữa vai trò chủ đạo của giáo viên với sự tích cực, tự giác, chủ động của học sinh nhằm hình thành và phát triển nhân cách tốt đẹp cho các em. Quá trình hình thành nhân cách cho học sinh được thực hiện thông qua hai con đường cơ bản: dạy học trên lớp và ngoài giờ lên lớp. Giáo dục hiện nay đang không ngừng đổi mới để có thể đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Nhiệm vụ của giáo dục không chỉ đào tạo ra những con người có trình độ chuyên môn cao mà còn phải có khả năng thích ứng với mọi sự thay đổi của môi trường. 

Để thực hiện được nhiệm vụ này, ngay từ bậc Tiểu học, ngoài việc trang bị cho học sinh vốn kiến thức cơ bản trong học tập, lao động còn phải giáo dục cho học sinh kĩ năng sống, kĩ năng làm người để các em có thể tự giải quyết được một số vấn đề thiết thực trong cuộc sống, thích ứng nhanh với môi trường, xã hội mới. Đối với học sinh tiểu học, việc hình thành các kĩ năng cơ bản trong học tập và sinh hoạt là rất cần thiết, nó ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển nhân cách sau này của các em. Trong đó, hoạt động ngoài giờ lên lớp là một hoạt động quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Mục tiêu của hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm giúp học sinh có những hiểu biết và thái độ đúng đắn về các giá trị văn hóa, xã hội của dân tộc. Thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo viên có thể dễ dàng chuyển tải nội dung giáo dục, rèn luyện các kĩ năng sống cơ bản cho học sinh. 

Do đó, rèn luyện kĩ năng sống thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh tiểu học nói chung và học sinh lớp 4, 5 nói riêng là một việc làm cần thiết. Tuy nhiên, thực trạng hiện nay, việc rèn kĩ năng sống cho học sinh ở trường tiểu học còn nhiều hạn chế. Mặc dù, trong năm học 2010-2011, Bộ GD & ĐT đã chỉ đạo đưa nội dung giáo dục kĩ năng sống lồng ghép vào một số môn học phù hợp và chuyển tải trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp từ bậc tiểu học cho đến Trung học phổ thông nhưng việc rèn kĩ năng sống cho học sinh chưa có nét chuyển biến lớn. Nguyên nhân là do một số giáo viên chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc rèn kĩ năng sống cho học sinh, chương trình học còn nặng về kiến thức, giáo viên còn lúng túng trong việc lồng ghép giáo dục kĩ năng sống vào trong hoạt động ngoại khóa. Học sinh tiểu học lại là lứa tuổi rất dễ chán đối với những hình thức cũ, nội dung đơn điệu, lặp đi lặp lại nhiều lần. 

Bên cạnh đó, các công trình nghiên cứu về vấn đề này còn chưa nhiều, giáo viên tiểu học gặp khó khăn trong việc tìm kiếm tài liệu, chưa kể một số giáo viên chưa có kinh nghiệm cũng như chưa có kĩ năng tổ chức, quản lý học sinh. Để giải quyết được vấn đề này, nhà trường, đặc biệt là giáo viên cần phải xác định được nội dung và các biện pháp phù hợp để rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp. Chính vì những lí do trên, tôi lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Giáo dục kĩ năng sống thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 4, 5 trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Đà Nẵng”.

Nghiên cứu đề tài này, tôi nhằm tìm hiểu thực trạng tổ chức HĐGDNGLL ở trường tiểu học để từ đó đề xuất một số biện pháp giáo dục KNS cho học sinh thông qua hoạt động này, góp phần hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh một cách toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục trong trường tiểu học.

Link tải file đầy đủ: Tải xuống

Previous Post Next Post