Giáo Trình Công Nghệ CNC - Trần Đức Quý

 Link Download Giáo Trình Công Nghệ CNC ebook PDF, Giáo Trình Công Nghệ CNC - Trần Đức Quý PDF, Giáo Trình Công Nghệ CNC,...

Giáo Trình Công Nghệ CNC
Tác giả: TS. Trần Đức Quý
Số trang: 145 Trang

Nội dung chính của sách gồm các phần sau:

Chương 1: Tổng quan về công nghệ CNC.
Chương 2: Hệ điều khiển CNC.
Chương 3: Máy công cụ CNC.
Chương 4: Ngôn ngữ lập trình và chương trình gia công.
Chương 5: Kỹ thuật lập trình (theo hệ FANUC 21)

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)
Download tài liệu: Tải xuống   hoặc    Tải xuống
Previous Post Next Post