Hệ Thống Điều Khiển Số Cho Máy Công Cụ - Tạ Duy LiêmDownload sách Hệ Thống Điều Khiển Số Cho Máy Công Cụ Ebook PDF, Hệ Thống Điều Khiển Số Cho Máy Công Cụ PDF, Giáo trình Hệ Thống Điều Khiển Số Cho Máy Công Cụ PDF,

Hệ Thống Điều Khiển Số Cho Máy Công Cụ
Tác giả: Tạ Duy Liêm
Số trang: 213 Trang

Cuốn sách này được biên soạn cho sinh viên ngành cơ khí với chủ ý ứng dụng hệ thống tín chỉ, mềm hóa quá trình giảng dạy của thầy và trò, theo đó mỗi học phần có thời lượng khoảng 15 tiết lên lớp.
Phần 1. Nhập môn kỹ thuật điều khiển theo chương trình số CNC
Khái niệm cơ bản và định nghĩa
Chức năng và cấu tạo của các hệ điều khiển số
Điều khiển CNC
Phần 2. Tạo hình trên máy công cụ CNC
Xử lý các dữ liệu chương trình tạo hình
Chuyển động chạy dao trong máy công cụ điều khiển số
Các phương pháp đo vị trí trên máy CNC
Phần 3. Hệ thống dữ liệu và cấu trúc của chương trình làm việc trên máy công cụ CNC
Chương trình làm việc soạn thảo cho hệ điều khiển số
Hoạt động của một hệ điều khiển số
Phần 4. Kỹ thuật lập trình CNC
Các phương pháp lập trình cho hệ điều khiển số
Các ví dụ lập trình
Lập trình bằng máy
Phần 5. Một số chuyên đề nâng cao và phụ lục

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)
Download tài liệu: Tải xuống   hoặc    Tải xuống
Previous Post Next Post