[ĐỊA LÍ 6] Trắc nghiệm Địa Lí 6 Bài mở đầu - Kết nối tri thức

 Diali.dvtuan.com tổng hợp và chia sẻ 10 câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí lớp 6 Bài mở đầu chọn lọc, có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ chương trình Địa Lí lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Địa Lí 6.

Câu 1. Để xác định hướng khi đang ở ngoài thực địa, chúng ta sử dụng công cụ nào sau đây?

A. Địa bàn.

B. Sách, vở.

C. Khí áp kế.

D. Nhiệt kế.

Lời giải

Đáp án A.

SGK/99, lịch sử và địa lí 6.

Câu 2. Các công cụ quan trọng để học tập và tìm hiểu địa lí là

A. bản đồ, biểu đồ, bảng số liệu, các thiết bị xác định hướng.

B. bản đồ, biểu đồ, bảng số liệu, kĩ năng học tập thực địa.

C. bản đồ, la bàn, GPS, bảng số liệu, các công cụ Internet.

D. bản đồ, biểu đồ, bảng số liệu, Internet, kĩ năng thực địa.

Lời giải

Đáp án A.

SGK/99, lịch sử và địa lí 6.

Câu 3. Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng tự nhiên?

A. Công nhân xây nhà.

B. Xẻ núi làm đường.

C. Động đất làm nhà đổ.

D. Đổ đất lấp bãi biển.

Lời giải

Đáp án C.

SGK/99, lịch sử và địa lí 6.

Câu 4. Khi học tập ngoài thực địa, chúng ta cần chuẩn bị những vật dụng cần thiết nào sau đây?

A. Biểu đồ, sơ đồ, sách, vở, bút và kĩ năng thực địa.

B. Thiết bị xác định hướng, bản đồ, sổ ghi chép, bút.

C. Bảng số liệu, biểu đồ, sơ đồ, sổ ghi chép và bút bi.

D. Bản đồ trực tuyến, biểu đồ, bút, vở ghi chép, sách.

Lời giải

Đáp án B.

SGK/99, lịch sử và địa lí 6.

Câu 5. Thiết bị học địa lí nào sau đây thuộc thiết bị điện tử?

A. Bản đồ.

B. Biểu đồ.

C. Tranh, ảnh.

D. GPS.

Lời giải

Đáp án D.

SGK/98, lịch sử và địa lí 6.

Câu 6. Các mối liên hệ và quan hệ giữa các đối tượng địa lí được gọi là các quan hệ

A. nhân - quả.

B. thống nhất.

C. chặt chẽ.

D. liên kết.

Lời giải

Đáp án A.

SGK/100, lịch sử và địa lí 6.

Câu 7. Yếu tố nào sau đây là thành phần của tự nhiên?

A. Trường, lớp.

B. Văn hóa.

C. Nhà xưởng.

D. Đất trồng.

Lời giải

Đáp án D.

SGK/98, lịch sử và địa lí 6.

Câu 8. Kho dữ liệu có cả hình ảnh, video và kiến thức phong phú là

A. bản đồ.

B. GPS.

C. bảng, biểu.

D. Internet.

Lời giải

Đáp án D.

SGK/99, lịch sử và địa lí 6.

Câu 9. Trong học tập, bản đồ là một phương tiện để học sinh

A. học thay sách giáo khoa, sách bài tập.

B. học tập, rèn luyện các kĩ năng địa lí.

C. thư giãn sau khi học xong bài về nhà.

D. xác định vị trí các bộ phận lãnh thổ.

Lời giải

Đáp án B.

SGK/99, lịch sử và địa lí 6.

Câu 10. Ưu điểm lớn nhất của bản đồ địa lí là cho người sử dụng thấy được đặc điểm nào sau đây?

A. Các hoạt động sản xuất nông nghiệp của con người.

B. Tình hình phân bố dân cư và các dịch vụ của con người.

C. Các dạng địa hình, sông ngòi, khí hậu, đất và sinh vật.

D. Sự phân bố cụ thể các đối tượng địa lí trong không gian.

Lời giải

Đáp án D.

Bản đồ là hình vẽ tương đối chính xác về một vùng đất hay toàn bộ Trái Đất trên một mặt phẳng. Thể hiện được sự phân bố của đối tượng trong không gian, các đặc tính phát triển của đối tượng.

Previous Post Next Post