Kho bài giảng môn Địa lí THCS (Bài giảng Địa lí lớp 6, 7, 8, 9)Bài giảng Địa lí lớp 6, Bài giảng Địa lí lớp 7, Bài giảng Địa lí lớp 8, Bài giảng Địa lí lớp 9. Powerpoint Địa lí lớp 6,  Powerpoint Địa lí lớp 7,  Powerpoint Địa lí lớp 8,  Powerpoint Địa lí lớp 9,  Powerpoint Địa lí THCS,...

Diali.dvtuan.com Tổng hợp và chia sẻ đến quý thầy cô kho bài giảng môn Địa lí THCS (Bài giảng Địa lí lớp 6, 7, 8, 9), bài giảng powerpoint Địa lí lớp 6, 7, 8, 9 chương trình cũ (hiện hành), link googledriver.

Bài giảng đã được Diali.dvtuan.com sắp xếp theo thư mục, từng bài, từng lớp. Bài giảng được chọn lọc kĩ, có chất lượng.

Đây là tài liệu tham khảo bổ ích cho quý thầy cô trong việc soạn giảng bài giảng chương trình địa lí lớp 6, 7, 8, 9 cả chương trình cũ và chương trình địa lí 2018.

Tài liệu được Diali.dvtuan.com chia sẻ miễn phí hoàn toàn.

Link tải trọn bộ từng khối lớp:

Previous Post Next Post