Link tải bộ Giáo án kĩ năng sống cả năm từ lớp 1 đến lớp 5

Giáo án kĩ năng sống tiểu học được biên soạn theo chương trình giáo dục mới của Bộ GD&ĐT. Đây là tài liệu rất hữu ích nhằm giúp thầy cô giáo tiết kiệm thời gian soạn giáo án.

Chương trình học kĩ năng sống nhằm giúp các em học sinh Tiểu học hình thành, rèn luyện và đặc biệt là thực hiện được các nhóm kĩ năng theo các mối quan hệ của các em với môi trường gia đình và xã hội, như các nhóm kĩ năng: phát triển bản thân, quan hệ bạn bè, ứng xử trong gia đình, học tập, quan hệ và ứng xử trong xã hội…

Dvtuan.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí bộ Giáo án kĩ năng sống cả năm từ lớp 1 đến lớp 5.

Giáo án kĩ năng sống cả năm Lớp 1:


Giáo án kĩ năng sống cả năm Lớp 2:Giáo án kĩ năng sống cả năm Lớp 3:


Giáo án kĩ năng sống cả năm Lớp 4:


Giáo án kĩ năng sống cả năm Lớp 5:


Link tải trọn bộ từ lớp 1 đến lớp 5: Tải xuống
Previous Post Next Post