Link tải Trọn bộ sách giáo khoa lớp 4

 

Dvtuan.com xin chia sẻ tới bạn đọc bộ sách giáo khoa lớp 4, với đầy đủ các môn học.
Bộ file sách có chất lượng cao, là tài liệu quan trọng cho giáo viên, phụ huynh và học sinh nghiên cứu, học tập, đặc biệt giúp sử dụng hiệu quả khi học online, đọc sách trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay máy tính để bàn,...
Bộ sách bao gồm:
1. Tiếng Việt lớp 4 – tập 1
2. Tiếng Việt lớp 4 – tập 2
3. Toán lớp 4
4. Khoa Học Lớp 4
5. Lịch Sử và Địa Lý lớp 4
6. Âm Nhạc lớp 4
7. Đạo Đức lớp 4
8. Kỹ Thuật lớp 4
9. Vở Bài tập Tiếng việt lớp 4 – Tập 1
10. Vở Bài tập Tiếng việt lớp 4 – Tập 2
11. Vở Bài tập Toán lớp 4 – tập 1
12. Vở Bài tập Toán lớp 4 – tập 2
13. Vở Bài tập Khoa học lớp 4
14. Vở Bài tập Lịch sử lớp 4
15. Vở Bài tập Đạo đức lớp 4
16. Thực Hành Kỹ Thuật lớp 4
17. Vở Bài tập Địa lý lớp 4
Nếu được, hãy mua sách giấy để ủng hộ nhà xuất bản bạn nhé.

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/drive/folders/1-pJGpEXrqaqbEi2s_N9WjeEGimLl5s5C?usp=sharing

Previous Post Next Post