Trọn bộ ngữ pháp tiếng anh cho người bắt đầu (tiếng anh cho người mất gốc)

 

Tài liệu gồm 3 phần:
✔️ Phần 1: Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh:
Bao gồm 46 chủ điểm cơ bản trong ngữ pháp tiếng Anh, từ những kiến thức cơ bản nhất mà bạn sẽ rất quen thuộc như danh từ, tính từ... cho đến các thì.
✔️ Phần 2: Những từ dễ gây nhầm lẫn
Tài liệu này sẽ cung cấp đến cho bạn một số từ dễ gây nhầm lẫn cơ bản nhất trong ngữ pháp tiếng Anh và cách phân biệt cũng như sử dụng chúng trong từng trường hợp khác nhau.
✔️ Phần 3: Bảng động từ bất quy tắc:
Bảng động từ bất quy tắc, để giúp các bạn làm quen và nắm được những động từ bất quy tắc và biết cách sử dụng chúng thật chính xác nhất.
Nguồn: Sưu tầm
Previous Post Next Post