[MIỄN PHÍ] Chinh phục vận dụng cao giải tích - Phan Nhật Linh

 

Chinh phục vận dụng cao giải tích - Phan Nhật Linh- Tài liệu ôn thi thpt, luyện thi đại học môn toán năm 2022.

Tài liệu gồm 526 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Phan Nhật Linh, tuyển chọn và hướng dẫn giải các bài toán vận dụng – vận dụng cao Giải tích, gồm các chủ đề: hàm số, mũ và logarit, tích phân, số phức, tổ hợp và xác suất; tài liệu giúp các em học sinh lớp 12 rèn luyện để chinh phục mức điểm 8 – 9 – 10 trong đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán.

CHƯƠNG 1: HÀM SỐ
Tính đơn điệu của hàm số.
+ Bài toán 1: Tính đơn điệu của hàm hợp và hàm tổng.
+ Bài toán 2: Tính đơn điệu của hàm số chứa trị tuyệt đối.
Cực trị của hàm số phần 01.
+ Bài toán 1: Cực trị của hàm hợp.
+ Bài toán 2: Cực trị của hàm số chứa trị tuyệt đối.
Cực trị của hàm số phần 02.
Giá trị lớn nhất – Giá trị nhỏ nhất của hàm số.
+ Bài toán 1: Tìm GTLN – GTNN của hàm hợp.
+ Bài toán 2: GTLN – GTNN của hàm số chứa trị tuyệt đối.
Tiệm cận của đồ thị hàm số.
Sự tương giao của đồ thị hàm số.
+ Bài toán: Xét sự tương giao và biện luận nghiệm.
Tiếp tuyến của đồ thị hàm số.

CHƯƠNG 2: MŨ VÀ LOGARIT
Đề vận dụng cho mũ và logarit phần 01.
Đề vận dụng cho mũ và logarit phần 02.
Đề vận dụng cho mũ và logarit phần 03.
Đề vận dụng cao mũ và logarit phần 04.

CHƯƠNG 3: TÍCH PHÂN
Đề vận dụng cao tích phân phần 01.
Đề vận dụng cao tích phân phần 01.

CHƯƠNG 4: SỐ PHỨC
Đề vận dụng cao Số phức phần 01.
Đề vận dụng cao số phức phần 02.

CHƯƠNG 5: TỔ HỢP XÁC SUẤT
Đề vận dụng cao tổ hợp xác suất.

Linh tải miễn phí: TẢI XUỐNG hoặc TẢI XUỐNG

Nguồn: ST 

Previous Post Next Post