Giáo án phát triển năng lực 5 hoạt hoạt động toán lớp 10 hình học file word cả nămGiáo án phát triển năng lực 5 hoạt hoạt động toán lớp 10 hình học file word cả năm. Giáo án hình học 10 phát triển năng lực. Giáo án hình học 10 5 hoạt động.

Bài 1: CÁC ĐỊNH

NGHĨA  

 

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

-     Nắm được định nghĩa vectơ và những khái niệm quan trọng liên quan đến vectơ như: sự cùng phương của hai vectơ, độ dài của vectơ, hai vectơ bằng nhau, …

-     Hiểu được vectơ  là một vectơ đạc biệt và những qui ước về vectơ .

2. Kĩ năng:

-     Biết chứng minh hai vectơ bằng nhau, biết dựng một vectơ bằng vectơ cho trước và có điểm đầu cho trước.

3. Thái độ:

-     Rèn luyện óc quan sát, phân biệt được các đối tượng.

4. Định hướng năng lực được hình thành:

-        Biết quy lạ về quen, tư duy các vấn đề toán học một cách lo gic

II. CHUẨN BỊ:

            Giáo viên:  Giáo án, phiếu học tập.

            Học sinh: SGK, vở ghi. Đọc trước bài học.

III. CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC :

  1.Hoạt động tiếp cận bài học:


· Cho HS quan sát hình 1.1. Nhận xét về hướng chuyển động của ôtô và máy bay.        

                                                          Hình 1.1

2. Hoạt động hình thành kiến thức bài học.

2.1. Định nghĩa vectơ.

a) Tiếp cận.

- Cho đoạn thẳng AB. Nếu ta chọn điểm A là điểm đầu, điểm B là điểm cuối thì đoạn thẳng AB có hướng từ A đến B. Khi đó ta nói AB là đoạn thẳng có hướng. Từ đó hình thành khái niệm vectơ.

b) Hình thành

 


I. Khái niệm vectơ

ĐN: Vectơ là một đoạn thẳng có hướng.

·  có điểm đầu là A, điểm cuối là B.

· Vectơ còn được kí hiệu là , …

 

c) Củng cố:

H1. Với 2 điểm A, B phân biệt có bao nhiêu vectơ có điểm đầu và điểm cuối là A hoặc B?

2.2. Vectơ cùng phương, vectơ cùng hướng.

a) Tiếp cận.

· Cho HS quan sát hình 1.3. Nhận xét về giá của các vectơ

H1. Hãy chỉ ra giá của các vectơ: , …?

H2. Nhận xét về VTTĐ của các giá của các cặp vectơ:

a) 

b)  

c) ?

b) Hình thành

· Đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của một vectơ đgl giá của vectơ đó.

ĐN: Hai vectơ đgl cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.

· Hai vectơ cùng phương thì có thể cùng hướng hoặc ngược hướng.

· Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng Û  cùng phương.

c) Củng cố:

· Nhấn mạnh các khái niệm: vectơ, hai vectơ phương, hai vectơ cùng hướng.

Ví dụ 1: Cho hbh ABCD. Chỉ ra các cặp vectơ cùng phương, cùng hướng, ngược hướng?

Ví dụ 2: Cho hai vectơ  cùng phương với nhau. Hãy chọn câu trả lời đúng:

A.   cùng hướng với

B.   A, B, C, D thẳng hàng

C.   cùng phương với

D.   cùng phương với

2.3. Hai vectơ bằng nhau:

a) Tiếp cận.

GV giới thiệu khái niệm hai vectơ bằng nhau.

b) Hình thành

Hai vectơ bằng nhau: Hai vectơ  đgl bằng nhau nếu chúng cùng hướng và có cùng độ dài, kí hiệu .

Chú ý: Cho , O. $ ! A sao cho .

c) Củng cố:

...

Tải file đầy đủ: Tại đây hoặc Tại đây

Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.dvtuan.com/

Previous Post Next Post