Link tải miễn phí Kho bài giảng powerpoint các khối lớp tiểu học, thcs, thpt (đầy đủ)DVTUAN.COM tổng hợp và chia sẻ  Link tải miễn phí Kho bài giảng powerpoint các khối lớp tiểu học, thcs, thpt (đầy đủ)

Kho bài giảng powerpoint các khối lớp tiểu học

Lớp 1: Tải Xuống

Lớp 2: Tải Xuống
Lớp 3: Tải Xuống
Lớp 4: Tải Xuống
Lớp 5: Tải Xuống


Kho bài giảng powerpoint các khối lớp THCS

LỚP 6: Word và PPT môn KHTN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO (SẢN PHẨM NHÓM STEM): Tải Xuống

Môn Âm nhạc: Tải Xuống
Môn Công nghệ: Tải Xuống
Môn Địa Lý: Tải Xuống
Môn GDCD: Tải Xuống
Môn Hóa Học: Tải Xuống
Môn Lịch sử: Tải Xuống
Môn Mỹ thuật: Tải Xuống
Môn Ngữ Văn: Tải Xuống
Môn Sinh học: Tải Xuống
Môn Tiếng Anh: Tải Xuống
Môn Tin học: Tải Xuống
Môn Toán học: Tải Xuống
Môn Vật lý: Tải Xuống

Kho bài giảng powerpoint các khối lớp THPT

Môn Địa lý: Tải Xuống

Môn GDCD: Tải Xuống
Môn Hóa Học: Tải Xuống
Môn Lịch sử: Tải Xuống
Môn Sinh học: Tải Xuống
Môn Tiếng Anh: Tải Xuống
Môn Tin học: Tải Xuống
Môn Toán học: Tải Xuống
Môn Vật lý: Tải Xuống
Môn Ngữ Văn: Tải Xuống

Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.dvtuan.com/

Previous Post Next Post