Skkn một số giải pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng lĩnh vực phát triển thẩm mĩ môn hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi tại trường mầm non

 


DVTUAN.COM tổng hợp và chia sẻ Skkn một số giải pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng lĩnh vực phát triển thẩm mĩ môn hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi tại trường mầm non

1. Tên sáng kiến:Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng lĩnh vực phát triển thẩm mĩ môn hoạt động tạohình cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi tại trường Mẩm non”

2. Tác giả

3. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Quản lý giáo dục mầm non

4. Thời gian áp dụng sáng kiến: 

5. Đơn vị áp dụng sáng kiến

II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN

1. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến:

1.1. Sự cần thiết

Như chúng ta đã biết: Hoạt động tạo hình là một hoạt động mang tính nghệ thuật, là phương tiện để phát triển tư duy, trí nhớ, tưởng tượng, khả năng sáng tạo, khả năng cảm thụ, cảm xúc thẩm mỹ,  khả năng tri giác về hình dạng, cấu trúc, kích thước, màu sắc của đồ vật bằng mắt một cách có mục đích rõ ràng. Thông qua hoạt động tạo hình giúp trẻ có những kiến thức, kỹ năng cơ bản tạo ra cái đẹp từ những vật liệu thô, giúp trẻ bước đầu làm quen với phương tiện và ngôn ngữ tạo hình như: Đường nét, hình dáng, màu sắc, bố cục để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh. Ngoài ra còn khơi gợi và phát huy khiếu thẩm mĩ vốn có ở trẻ, giáo dục đạo đức cho trẻ biết yêu quý cái đẹp, cái tốt, phận biệt được cái thiện, cái ác. Trong quá trình tạo sản phẩm trẻ được rèn luyện tính kiên trì, bền bỉ làm việc có mục đích được hòa đồng trong tập thể. Từ đó hình thành tính đoàn kết tương trợ giúp đỡ, cởi mở thân ái với bạn bè. khi trẻ đã biết yêu quý cái đẹp thì trẻ rất mong muốn làm theo cái đẹp, sáng tạo ra cái đẹp. Đối với trẻ 5 tuổi hoạt động tạo hình góp phần tích cực vào việc chuẩn bị các điều kiện và tâm thế để trẻ vào tiểu học được thuận tiện và dễ dàng hơn, là tiền đề để hình thành các phẩm chất kĩ năng ban đầu của một con người biết tích cực sáng tạo cho xã hội sau này.

 Thực tế giáo viên sử dụng phương pháp hoạt động tạo hình chưa linh hoạt, sáng tạo, còn mang tính áp đặt, dập khuôn theo mẫu, sao chép, chưa phát huy hết khả năng sáng tạo và sự linh hoạt của trẻ. Quá trình tổ chức còn nặng về kết quả sản phẩm, cô chưa chú ý dạy kỹ năng tạo hình cho trẻ, khi xây dựng kế hoạch lĩnh vực phát triển thẩm mỹ thường thiên về cảm thụ nghệ thuật âm nhạc, chưa chú ý phát triển nghệ thuật tạo hình ở trẻ, có chăng chỉ chú ý đến rèn kỹ năng vẽ, nặn chưa chú ý đến rèn kỹ năng cắt, xé, dán, chưa tạo cảm hứng cho trẻ khi học tạo hình, chưa biết tận dụng môi trường xung quanh để tạo cảm xúc thẩm mỹ cho trẻ. Một số giáo viên kỹ năng vẽ, nặn, xé dán còn hạn chế, tinh thần trách nhiệm chưa cao. Trẻ có kỹ năng tạo hình không đồng đều, sản phẩm trẻ làm ra thường giống bạn, chưa sáng tạo. Một số phụ huynh chưa phối hợp chặt chẽ với cô giáo, chưa chú ý đến dạy trẻ những kỹ năng tạo hình cho trẻ tại gia đình, chưa hỗ trợ giáo viên sưu tầm những nguyên vật liệu cho trẻ hoạt động tại lớp. Để hoàn thành tốt chế độ giáo dục cho trẻ một cách toàn diện ở trường. Đặc biệt là nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường nói chung, chất lượng hoạt động tạo hình cho trẻ 5 tuổi nói riêng, Tôi chọn SKKNMột số giải pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng lĩnh vực phát triển thẩm mĩ môn hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi

tại trường Mầm non Sùng Phài”

1.2. Mục đích

Khảo sát, đánh giá thực trạng kỹ năng hoạt động tạo hình tại trường đề xuất một số giải pháp chỉ đạo giáo viên phát triển khả năng tư duy, sáng tạo trí tưởng tượng, kỹ năng vẽ, nặn, xé, dán một cách khéo léo, hợp lý, hiệu quả cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi, thực hiện tốt chuyên đề phát triển thẩm mỹ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

          2. Phạm vi triển khai thực hiện:

10 giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi, 48 trẻ 5 tuổi

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.dvtuan.com/

3. Mô tả sáng kiến:

3.1 Mô tả giải pháp trước khi tạo ra sáng kiến

Năm học 2016 - 2017 nhà trường có 8 lớp với tổng số 174 trẻ. Trong đó trẻ mẫu giáo 5 tuổi 48 cháu. Tổng số giáo viên 12 đ/c. Trong đó: Giáo viên dạy lớp có trẻ 5 tuổi: 10 giáo viên. Đa số giáo viên trẻ, khoẻ, nắm được phương pháp giáo dục trẻ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, có tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao. Một số giáo viên có khả năng sáng tạo, linh hoạt trong quá trình giảng dạy trẻ. Cơ sở vật chất tương đối đảm bảo cho việc dạy và học, có đủ phòng học, bàn ghế đồng bộ phù hợp với lứa tuổi của trẻ. Có đủ đồ dùng phục vụ cho việc hướng dẫn trẻ tham gia hoạt động tạo hình.

Bên cạnh những ưu điểm nhà trường còn gặp một số khó khăn như:  Nhận thức của một số phụ huynh còn hạn chế, sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường chưa chặt chẽ, đa số các bậc cha mẹ chưa quan tâm đến việc học tạo hình của trẻ, chưa tạo điều kiện cho trẻ được phát huy khả năng sáng tạo cá nhân. Cơ sở vật chất chưa đảm bảo ở một số lớp: Căn Câu nhà tạm chưa đảm bảo về diện tích, ánh sáng, Sùng Phài chật hẹp chưa đủ diện tích. Một số giáo viên tinh thần trách nhiệm chưa cao, năng lực tổ chức các hoạt động tạo hình còn hạn chế. 100% các lớp ghép các độ tuổi nên nhận thức của trẻ không đồng đều, trẻ tham gia hoạt động tạo hình còn lúng túng, chưa tích cực tự giác khả năng chú ý và tập trung không bền, sản phẩm tạo hình chưa sáng tạo.

Từ những thực trạng trên tôi đã thực hiện một số biện pháp để chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác nâng cao chất lượng hoạt động tạo hình cho trẻ 5 tuổi như sau:

Giải pháp 1: Chỉ đạo giáo viên tạo môi trường cho trẻ hoạt động

Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên, xã hội và yếu tố vật chất bao quanh con người, có mối quan hệ mật thiết với nhau, ảnh hưởng tới đời sống và sự tồn tại phát triển của con người và thiên nhiên. Môi trường trong trường mầm non ảnh hưởng trực tiếp, có tính quyết định tới sự tăng trưởng và phát triển của trẻ.

Vì vậy để nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ, đặc biệt việc rèn kỹ năng tạo hình cho trẻ 5 tuổi, tôi đã chỉ đạo giáo viên các lớp tận dụng những mảng tường với vị trí phù hợp để tạo môi trường tạo hình cho trẻ đảm bảo thẩm mỹ, đa dạng phong phú về chủng loại, hấp dẫn trẻ vào các hoạt động, sưu tầm tranh ảnh, các đồ vật sẵn có, gần gũi với trẻ trưng bày các góc theo hướng mở đảm bảo cho trẻ dễ thấy, dễ lấy, thường xuyên thay đổi môi trường theo từng chủ đề để trẻ có nhiều cơ hội được quan sát, trải nghiệm.  

Giải pháp 2: Chỉ đạo giáo viên rèn kỹ năng tạo hình

Trẻ em mẫu giáo học dưới hình thức  “Học mà chơi, chơi mà học”. Vì vậy tôi chỉ đạo giáo viên các lớp trong quá trình dạy trẻ cần phải linh hoạt, sáng tạo để gây được sự hứng thú của trẻ vào hoạt động, khi hướng dẫn trẻ tranh mẫu đảm bảo về bố cục, màu sắc rõ nét, lời nói chuẩn xác, ngắn gọn, dễ hiểu, khi trẻ thực hiện cô gần gũi giúp đỡ trẻ thể hiện ý tưởng của mình, khi nhận xét sản phẩm của trẻ chi tiết, cụ thể giúp trẻ có kỹ năng tạo hình tốt hơn. Chỉ đạo giáo viên không những thực hiện tốt việc rèn kỹ năng tạo hình cho trẻ trong giờ hoạt động chung mà còn lồng ghép trong hoạt động trong ngày của trẻ như: Hoạt động ngoài trời, hoạt động góc, hoạt động chiều....

Giải pháp 3: Tăng cường công tác phối hợp với cha mẹ trẻ

Cùng với mục tiêu xã hội hóa giáo dục, vai trò của phụ huynh góp phần không nhỏ trong việc giáo dục trẻ. Vì vậy tôi đã chỉ đạo giáo viên thường xuyên trao đổi với phụ huynh về khả năng tạo hình của trẻ, những nội dung trẻ được học ở trường. Từ đó thống nhất trong nội dung giáo dục giữa gia đình và nhà trường cho trẻ. Vận động phụ huynh sưu tầm những nguyên vật liệu phế thải để làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho công tác dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của lớp, của trường.

Qua việc thực hiên các giải pháp trên, tôi thấy có những ưu điểm: Giáo viên đã tạo được môi trường tạo hình cho trẻ hoạt động, thực hiện tương đối tốt việc rèn kỹ năng vẽ, nặn trong các giờ hoạt động tạo hình, hoạt động góc. Đã có sự phối hợp với cha mẹ trẻ trong việc giáo dục trẻ của nhà trường.

Bên cạnh những ưu điểm, nhà trường còn một số hạn chế cần được khắc phục: Giáo viên chưa thường xuyên có sự phối kết hợp với phụ huynh trong việc sưu tầm những nguyên vật liệu tạo hình, chưa trao đổi về khả năng tạo hình của trẻ,  môi trường chưa phong phú, chưa sử dụng sản phẩm của trẻ để tạo môi trường cho trẻ hoạt động nên chưa phát huy tính sáng tạo, hứng thú của trẻ trong hoạt động tạo hình. Giáo viên chưa quan tâm đến dạy kỹ năng cắt, xé, dán cho trẻ. Một số giáo viên thực hiện một số kỹ năng tạo hình như nặn, vẽ, xé, dán…còn hạn chế. Nhận thức của trẻ không đồng đều, thể hiện sản phẩm còn lúng túng, chưa sáng tạo.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.dvtuan.com/

Để nâng cao chất lượng lĩnh vực phát triển thẩm mĩ môn hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi tôi đã áp dụng các giải pháp cũng như cách thực hiện như sau:

3.2. Mô tả giải pháp sau khi có sáng kiến

Tôi thực hiện sáng kiến “Một số giải pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng lĩnh vực phát triển thẩm mĩ môn hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi

tại trường Mầm non Sùng Phài”. Nhằm đưa ra các tính mới như:  

Giúp giáo viên nhận thức tốt về môn học, quan tâm dạy trẻ ở tất cả các kỹ năng tạo hình, có biện pháp rèn kỹ năng tạo hình phù hợp cho từng đối tượng trẻ, quan tâm giúp đỡ trẻ yếu, bồi dưỡng trẻ khá, phát huy năng khiếu thẩm mỹ, tính sáng tạo của trẻ. Giáo dục tạo hình cho trẻ được lồng ghép các hoạt động trong ngày của trẻ, trẻ hứng thú tạo ra nhiều sản phẩm cùng cô để trang trí lớp, được phát huy tính sáng tạo, kỹ năng tạo hình phù hợp với khă năng của từng đối tượng trẻ.

Giúp phụ huynh hiểu rõ nội dung, phương pháp của môn học tạo hình, quan tâm tới việc rèn kỹ năng hoạt động tạo hình của con em mình, sưu tầm các nguyên vật liệu phế thải, mua thêm sáp màu, vở, đất nặn hỗ trợ cùng nhà trường trong việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ.

Để nâng cao chất lượng môn hoạt động tạo hình, tôi cần đề xuất một số giải pháp sau:

Giải pháp 1: Chỉ đạo giáo viên các lớp tạo môi trường hoạt động tạo hình phong phú, hấp dẫn vàlựa chọn bài khi xây dựng kế hoạch.

Việc sắp xếp, trang trí tạo môi trường lớp học đẹp, ngăn nắp gây cho trẻ sự chú ý, tò mò, ấn tượng khi trẻ đến lớp. Đây là sự tác động không nhỏ đến sự hình thành cảm súc nghệ thuật, sự say mê tạo ra cái đẹp của trẻ. Vì vậy tôi đã chỉ đạo giáo viên các lớp thường xuyên sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp, phù hợp với không gian trong, ngoài của lớp học, trang trí lớp phù hợp với chủ đề đang thực hiện, sưu tầm những hình ảnh ngộ nghĩnh, gần gũi với trẻ, luôn thay đổi hình thức để tạo cho trẻ sự mới mẻ trong quá trình quan sát, tạo nhiều góc mở cho trẻ hoạt động. Ngoài những tranh cô sưu tầm, giáo viên gợi ý, khuyến khích trẻ tạo ra những sản phẩm để cùng cô trang trí các góc của lớp.

Để phát huy tính tích cực sáng tạo và niềm say mê hoạt động tạo hình của trẻ tôi đã chỉ đạo giáo viên khi xây dựng kế hoạch lựa chọn bài đảm bảo đầy đủ các hoạt động vẽ, nặn, cắt, xé, dán, phù hợp với từng chủ đề và khả năng của trẻ. Đồng thời tận dụng mọi thời điểm hợp lý trong ngày từ trò chuyện buổi sáng hay hoạt động vui chơi ngoài trời, dạo chơi, thăm quan ở mọi lúc mọi nơi tạo điều kiện cho trẻ tiếp xúc thường xuyên với môi trường xung quanh, môi trường thiên nhiên để trẻ được quan sát, ngắm nhìn vẻ đẹp từ thiên nhiên. Từ đó giúp trẻ có những tư duy, kỹ năng trong quá trình tham gia hoạt động tạo hình.

Giải pháp 2: Bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng thực hành cho giáo viên. Chỉ đạo, tư vấn giáo viên rèn kỹ năng tạo hình cho trẻ, đi sâu bồi dưỡng các đối tượng yếu kém và đối tượng có năng khiếu tạo hình.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục nói chung, nâng cao chất lượng hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo nói riêng. Trước hết cần phải bồi dưỡng, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm cho mỗi CBGV trong nhà trường, nâng cao nhận thức, thấy rõ tầm quan trọng của việc tổ chức các hoạt động tạo hình đối với trẻ mầm non. Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nêu cao tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, vì mục tiêu phát triển giáo dục chung của nhà trường.

Việc bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng thực hành cho giáo viên cũng hết sức quan trọng bởi giáo viên là lực lượng quyết định chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong trường mầm non, việc bồi dưỡng về nhận thức, các kiến thức và kỹ năng thực hành như: Tạo môi trường lớp học, cách tổ chức các hoạt động giáo dục là hết sức cần thiết và quan trọng, nhằm giúp trẻ có kỹ năng vẽ, nặn, cắt, xé, dán… một cách tốt nhất.

Để giáo dục ý thức trách nhiệm, nâng cao chuyên môn, kỹ năng rèn trẻ cho đội ngũ giáo viên của nhà trường. Tôi đưa ra một số nội dung và hình thức cơ bản sau:

Tổ chức bồi dưỡng phương pháp dạy lớp ghép, phương pháp dạy học theo đối tượng trẻ. Đưa nội dung hoạt động tạo hình lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chuyên môn, các buổi thảo luận tổ, nhóm. Tổ chức chuyên đề hoạt động tạo hình: Ban giám hiệu, tổ chuyên môn, xây dựng tiết mẫu, tổ chức cho CBGV dự giờ, thảo luận sau tiết dạy, giúp giáo viên có khả năng chủ động điều chỉnh nội dung, phương pháp rèn trẻ sao cho phù hợp với từng đối tượng trẻ của lớp mình, áp dụng những ý tưởng mới vào các hoạt động trong ngày của trẻ. Thông qua các đợt thao giảng, hội giảng, dự giờ thăm lớp, các hội thi của cô, của trẻ kịp thời tư vấn cho giáo viên phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ tại lớp. Chỉ đạo tổ chuyên môn đưa nội dung bồi dưỡng các kỹ năng tạo hình như: vẽ, nặn, xé dán cho giáo viên trong các buổi sinh hoạt chuyên môn. Chỉ đạo giáo viên thường xuyên tự nghiên cứu, học tập qua các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời tạo điều kiện để giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, tham gia chuyên đề do các cấp tổ chức, thực hiện tốt chương trình, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên. Động viên, khuyến khích giáo viên tham gia học các lớp trên chuẩn.

Để trẻ có kỹ năng tạo hình tốt nhất tôi đã chỉ đạo và tư vấn cho giáo viên không những rèn kỹ năng cho trẻ trong tiết hoạt động tạo hình mà còn được lồng ghép trong tất cả các hoạt động trong ngày của trẻ như: Trong giờ đón trả trẻ, hoạt động ngoài trời, hoạt động tham quan, giờ hoạt động chiều, hoạt động góc…phân chia trẻ theo các nhóm đối tượng khá giỏi, trung bính, yếu để kèm cặp, định hướng cho trẻ về ý tưởng cũng như kỹ năng tạo ra sản phảm, trong quá trình trẻ thực hiện giáo viên giúp đỡ trẻ nhẹ nhàng, quan tâm những trẻ khả năng tạo hình còn yếu, đồng thời kích thích trẻ khả năng tư duy, khơi gợi tính sáng tạo, năng khiếu đối với những trẻ khá giỏi, khuyến khích trẻ tự tìm tòi khám phá để làm các sản phẩm mà trẻ yêu thích. qua đó giáo dục trẻ tình yêu thiên nhiên, con người, vạn vật xung quanh.

Giải pháp 3: Công tác tuyên truyền, phối kết hợp với phụ huynh

Đây là yếu tố không kém phần quan trọng tạo sự thành công lớn trong việc nâng cao chất lượng cho trẻ hoạt động tạo hình. Để làm tốt việc này ngay từ đầu năm học nhà trường đã tổ chức hội nghị phụ huynh tuyên truyền nâng cao nhận thức của phụ huynh về chương trình giáo dục mầm non, đặc biệt là môn học hoạt động tạo hình của trẻ, huy động sự hỗ trợ của phụ huynh với nhà trường, thống nhất cách dạy trẻ sao cho phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ. Chỉ đạo giáo viên thường xuyên tuyên truyền nội dung bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi trong góc tuyên truyền, chủ động trước khi đến chủ đề mới giáo viên cần trao đổi, tuyên truyền với phụ huynh về nội dung của chủ đề, những nguyên vật liệu cần có để phụ huynh tìm kiếm hỗ trợ cho giáo viên trong việc tổ chức cho trẻ tham gia hoạt động tạo hình. Ngoài ra phối kết hợp với phụ huynh mua sắm thêm đồ dùng thực hiện hoạt động tạo hình cho con như sáp màu, đất nặn…Khuyến khích phụ huynh, các thành viên trong gia đình tham gia vào việc rèn các kỹ năng tạo hình cho trẻ. Chỉ đạo giáo viên thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh về khả năng tạo hình của từng trẻ để có biện pháp hướng dẫn phù hợp với sở thích riêng của trẻ.

Giải pháp 4: Duy trì, đổi mới nội dung hình thức kiểm tra                             

Như chúng ta đã biết, nếu các mặt khác làm tốt nhưng buông lỏng công tác kiểm tra giáo viên thì sẽ không quản lý, đánh giá được chất lượng dạy của giáo viên và chất lượng học tập của các cháu. Những việc làm tốt của giáo viên không được nhìn thấy, những điểm yếu của giáo viên không được chỉ ra để rút kinh nghiệm thì chất lượng dạy và học sẽ không thể nâng cao lên được. Hơn nữa nếu không kiểm tra đánh giá nghiêm túc thì giáo viên sẽ dễ dàng buông xuôi, bỏ qua hoặc thực hiện chỉ là lấy lệ, không có hiệu quả. Nội dung kiểm tra là các môn học và các hoạt động.

Tuy nhiên trong mỗi lần kiểm tra, không thể kiểm tra được 100% số trẻ và

cũng không thể kiểm tra được tất cả các môn học và các hoạt động. Vì vậy để giáo viên không chủ quan, không dạy lỏi và đánh giá được chất lượng dạy và học một cách khách quan thì đòi hỏi phải liên tục thay đổi nội dung và hình thức kiểm tra theo từng kỳ. Chất lượng kiểm tra là một trong những tiêu chí để bình xét thi đua, có vậy mới thúc đẩy giáo viên hoạt động tích cực, nâng cao chất lượng của lớp một cách tự nguyện, tự giác mà không cần phải liên tục theo dõi, thúc dục từ phía cán bộ quản lý của nhà trường.

Sau mỗi lần kiểm tra, giám sát, cần rút kinh nghiệm cụ thể những mặt làm được,

những mặt chưa làm được cho giáo viên. Từ đó có những biện pháp kịp thờitháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để nâng cao hiệu quả việc tổ chức các hoạt động cho trẻ của lớp, của trường, đồng thời phát hiện những nhân tố tích cực nhân rộng trong nhà trường góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường nói chung, chất lượng hoạt động tạo hình nói riêng.

4. Hiệu quả do sáng kiến đem lại

a. Hiệu quả kinh tế

Qua thời gian thực hiện áp dụng sáng kiến “Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng lĩnh vực phát triển thẩm mĩ môn hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi tại trường Mầm non Sùng Phài”. Tôi thấy sáng kiến đã mang lợi ích thiết thực và phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị trường.

 Giáo viên đã nâng cao nhận thức, phương pháp giáo dục trẻ. xây dựng kế hoạch đã chú trọng ở tất cả các hoạt động vẽ, nặn, cắt, xé dán cho trẻ. Việc tạo môi trường cho trẻ hoạt động đa dạng, phong phú hơn, giúp trẻ được phát triển toàn diện hơn, trẻ có kỹ năng tham gia hoạt động tạo hình tốt hơn.

Phụ huynh nhận thức tốt hơn trong việc phối hợp với nhà trường về cách rèn kỹ năng tạo hình cho trẻ, sưu tầm các nguyên vật liệu phế thải, ít tốn kém về kinh tế.

b. Hiệu quả kỹ thuật

Giáo viên đã nắm chắc phương pháp dạy trẻ trong hoạt động tạo hình, chú trọng dạy trẻ tất cả các kỹ năng tạo hình, trẻ đã nắm được các kỹ năng vẽ, nặn, xé , dán thể hiện tốt trong các sản phẩm tạo hình.

c. Hiệu quả về mặt xã hội

Qua việc thực hiện sáng kiến kinh nghiệm giáo viên đã nâng cao được nhận thức, nắm chắc hơn về kiến thức, kỹ năng, tổ chức hoạt động tạo hình sáng tạo, linh hoạt hơn. Trẻ hứng thú, sáng tạo, có kỹ năng cơ bản về hoạt động tạo hình, chất lượng lĩnh vực phát triển thẩm mỹ được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

* Kết quả sau khi thực hiện sáng kiến kinh nghiệm.

Đối với giáo viên

Nội dung đánh giá

                         Tổng số GV được đánh giá: 10/10

Kết quả trước khi thực hiện sáng kiến

Kết quả sau khi thực hiện sáng kiến

Tốt

Khá

TB

Yếu

Tốt

Khá

TB

Yếu

Có kiến thức về hoạt động tạo hình

 

2/10 = 20%

3/10 = 30%

5/10 = 50%

0

6/10 = 60%

Tăng 40%

2/10 = 20%

Tăng 10%

2/10 = 20%

Giảm 30%

0

 

Tổ chức các hoạt động tạo hình sáng tạo, linh hoạt

 

2/10 = 20%

1/10 = 10%

7/10 = 70%

 

0

6/10 = 60%

Tăng 40%

1/10 = 10%

 

3/10 = 30%

Giảm 40%

0

Có kỹ năng dạy trẻ trong hoạt động tạo hình

 

 

2/10 = 20%

1/10 = 30%

7/10 = 50%

0

5/10 = 50%

Tăng 30%

2/10 = 40%

Tăng 10%

3/10 = 10%

Giảm 40%

0

 

Đối với học sinh  

Tổng số trẻ được đánh giá: 48/48

Nội dung đánh giá

Kết quả trước khi thực hiện sáng kiến

Kết quả sau khi thực hiện sáng kiến

Tốt

Khá

TB

Yếu

Tốt

Khá

TB

Yếu

Trẻ hứng thú tham gia hoạt động

 

6/48 = 12,5%

8/48 = 16,7%

16/48

=33,3 %

18/48 =37,5%

16/48 =33,3%    Tăng 20,8 %

18/48 =37,5% Tăng 20,8%

12/48 = 25 %

Giảm 8,3 %

2/48 = 4,2% Giảm

33,3%

Sáng tạo

 

 

5/48 = 10,4%

10/48 = 20,8%

13/48 =   27,1%

20/48

=41,7%

12/48 =  25%

Tăng 14,6%

20/48 =41,7%

Tăng 20,9 %

14/48 =29,2%

 

2/48 

= 4,2%

Giảm 37,5 %

Kỹ năng tạo hình

 

 

5/48 = 10,4%

6/48 = 12,5%

19/48 = 39,6%

18/48 =37,5%

10/48 = 21%

Tăng 10,6%

18/48 =37,5%

Tăng 25%

14/48 = 29%

Giảm   10,6%

6/48 = 12,5%

Giảm 35%

Qua 2 bảng trên cho thấy giáo viên hiểu biết sâu sắc về hoạt động tạo hình, cách thức tổ chức các hoạt động tại lớp mẫu giáo linh hoạt, sáng tạo hơn, nắm chắc hơn về kỹ năng rèn tạo hình cho trẻ. Trẻ tích cực tham gia các hoạt động tạo hình, tỷ lệ trẻ 5 tuổi có kỹ năng vẽ, nặn, cắt dán sản phẩm chuyển biến tích cực, nhiều trẻ đã thể hiện sản phẩm của mình sáng tạo hơn.

5. Đánh giá về phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến

Với các giải pháp khi thực hiện sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng lĩnh vực phát triển thẩm mĩ môn hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi tại trường Mầm non Sùng Phài” Sáng kiến có khả thi, được áp dụng tại trường mầm non Sùng Phài, huyện Tam Đường và đã đạt hiệu quả cao, có thể áp dụng cho tất cả các trường mầm non trong toàn huyện.

6. Các thông tin cần được bảo mật: Không có

7. Kiến nghị, đề xuất:

* Đối với Phòng Giáo dục

Có kế hoạch xây dựng phòng học kiên cố thay thế cho các phòng học tạm.

Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.dvtuan.com/

Previous Post Next Post