Đề cương ôn thi học kì 2 môn toán lớp 9 năm file word

DVTUAN.COM tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô và các em học sinh Đề cương ôn thi học kì 2 môn toán lớp 9 năm file word.

A. Các nội dung kiến thức cần ôn tập.

I. ĐẠI SỐ

1. Phương trình bậc nhất hai ẩn, hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, cách giải.

2. Hàm số y = ax (a0): tính chất, đồ thị.

3. Phương trình bậc hai: định nghĩa, cách giải.

4. Hệ thức Vi–ét và ứng dung.

5. Các phương trình quy về phương trình bậc hai.

6. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình, phương trình

II. HÌNH HỌC

1. Các loại góc liên quan đến đường tròn, cung chứa góc.

2. Tứ giác nội tiếp.

2. Độ dài đường tròn, cung tròn, diện tích hình tròn, hình quạt tròn.

3. Diện tích, thể tích các hình: hình trụ, hình nón, hình cầu.

B. Một số bài tập tham khảo.

Chủ đề 1: Hệ phương trình.

Dạng 1: Giải hệ phương trình cơ bản và đưa được về dạng cơ bản

...Tải Xuống

Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.dvtuan.com/

Previous Post Next Post