Giáo án giáo dục công dân lớp 7 - Học kì 2 cv 5512

 DVTUAN.COM tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô Giáo án giáo dục công dân lớp 7 - Học kì 2 cv 5512

Ngày soạn:                                                                  Ngày dạy:  

 

Tiết 19 – Bài 12

SỐNG VÀ LÀM VIỆC CÓ KẾ HOẠCH (TIẾT 1)

 I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức:  Giúp HS hiểu thế nào là sống và làm việc có kế hoạch, ý nghĩa, tác dụng của sống và làm việc có kế hoạch.

 2. Kĩ năng:  HS biết tự xây dựng kế hoạch hằng ngày, hằng tuần, biết điều chỉnh, đánh giá kết quả hoạt động theo kế hoạch.

 3. Thái độ: HS có thói quen sống và làm việc theo kế hoạch, có ý chí, quyết tâm khi xây dựng và thực hiện kế hoạch.

4. Năng lực:NL tư duy, NL hợp tác, NL giao tiếp, NL ngôn ngữ, NL giải quyết vấn đề,

 II. Chuẩn bị :

                           1. GV :Kế hoạch bài học, SGK, SGV, máy chiếu....

                           2. HS  : Xem trước nội dung bài học.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1.     Mô tả phương pháp và kĩ thuật thực hiện các chuỗi hoạt động trong bài học.

Tên hoạt động

Phương pháp thực hiện

Kĩ thuật dạy học

A. Hoạt động khởi động

- Dạy học nghiên cứu tình huống.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi

B. Hoạt động hình thành kiến thức

- Dạy học theo nhóm

- Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Thuyết trình, vấn đáp.

……

- Kĩ thuật đặt câu hỏi

- Kĩ thuật học tập hợp tác

C. Hoạt động luyện tập

- Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Dạy học theo nhóm cặp đôi

- Kĩ thuật đặt câu hỏi

- Kĩ thuật học tập hợp tác

- Kĩ thuật động não

D. Hoạt động vận dụng

- Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Đóng vai

- Kĩ thuật đặt câu hỏi

….

 

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng

- Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề

- Dự án

- Kĩ thuật đặt câu hỏi

……

2. Tổ chức các hoạt động:

Hoạt động 1: Hoạt động khởi động

- Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS trong học tập, tạo sự tò mò cần thiết của tiết học.

- Nội dung hoạt động: Tìm một số biểu hiện của người sống không có kế hoạch.

- Dự kiến sản phẩm hoạt động của HS: HS tìm được một số biểu hiện của người sống không có kế hoạch nhưng chưa biết lập kế hoạch khoa học cho mình.

 

- Kỹ thuật tổ chức hoạt động: Giáo viên giao nhiệm vụ, HS tiếp nhận nhiệm vụ, HS hoạt động cá nhân suy nghĩ và phát biểu.

- Năng lực: Rèn cho HS năng lực tư duy, suy luận, giải quyết vấn đề....

- Phương tiện hỗ trợ dạy học: Máy tính, máy chiếu

- Kiểm tra, đánh giá: GV và HS nhận xét, đánh giá sau các hoạt động.

Dự kiến thời gian cho hoạt động này khoảng 5 phút.

- Tiến trình hoạt động:

*Chuyển giao nhiệm vụ

   GV đưa tình huống sau :

 - Cơm trưa mẹ đã dọn nhưng chưa thấy An về, mặc dù giờ tan học đã lâu. An về muộn với lí do đi mượn sách của bạn để làm bài tập.

 - Cả nhà đang nghĩ trưa thì An ăn xong, vội vàng nhặt mấy quyển vở để đi học thêm.

 - Bữa cơm tối cả nhà sốt ruột đợi An, An lại về muộn với lí do đi sinh nhật bạn, không ăn cơm, An đi ng và dặn mẹ: " Sáng sớm mai gọi con dậy sớm để xem đá bóng và làm bài tập". Em có nhận xét gì về những việc làm hằng ngày của An?.

Gv gọi 2 HS trả lời

+ Dự kiến: Hs trả lời ( Việc làm của An là không khoa học)

Gv nhận xét chốt: Để biết thế nào là sống có kế hoạch chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay.

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức.

- Mục tiêu: Học sinh nắm được khái niệm sống và làm việc có kế hoạch. Yêu cầu của kế hoạch.

- Nội dung hoạt động: Nghiên cứu sách giáo khoa.

- Dự kiến sản phẩm hoạt động của HS: HS biết được khái niệm sống và làm việc có kế hoạch.

- Kỹ thuật tổ chức hoạt động: GV giao nhiệm vụ, HS làm việc cá nhân nghiên cứu SGK, thảo luận nhóm giải quyết vấn đề, GV chốt kiến thức.

- Phương tiện hỗ trợ dạy học: Máy tính, máy chiếu, bảng phụ.

- Kiểm tra, đánh giá: GV và HS nhận xét, đánh giá sau các hoạt động.

Dự kiến thời gian cho hoạt động này khoảng 29 phút.

Hoạt động GV và HS

Nội dung

Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin ở sgk.

* Mục tiêu: Hs biết được lịch làm việc của bạn Hải Bình

*Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Cá nhân nghiên cứu Sgk, giải quyết vấn đề, thảo luận cá nhân, nhóm

*Năng lực: Rèn cho HS năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, hợp tác....

*Cách tiến hành:

GV: Chuyển giao nhiệm vụ

GV: Cho hs quan sát trên máy chiếu về lịch làm việc của Hải Bình?.

GV: Chia lớp thành 4 nhóm thảo luận theo những nội dung sau:

 1. Nhận xét chung về lịch làm việc, học tập từng ngày trong tuần của bạn Bình?

 2. Nêu những ưu điểm cần phát huy trong lịch làm việc của Bình?

 3. Nêu những hạn chế cần khắc phục khi lên thời gian biểu?.

4. Em có nhận xét gì về tính cách của bạn Hải Bình?

- Học sinh tiếp nhận

* Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh :thảo luận

- Giáo viên: Quan sát

- Dự kiến sản phẩm

*Báo cáo kết quả: Phiếu học tập

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức: Bình đã biết sống và làm việc có kế hoạch, song cần cân đối hơn trong những việc như học tập, lao động giúp gia đình, nghĩ ngơi, vui chơi, giải trí, thời gian ăn ngũ, luyện tập thể dục...

   Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học

* Mục tiêu: Hs biết được k/n sống và làm việc có k/h.

*Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Cá nhân nghiên cứu Sgk, giải quyết vấn đề.

*Năng lực: Rèn cho HS năng lực tư duy, ngôn ngữ....

*Cách tiến hành:

GV: Chuyển giao nhiệm vụ

GV : Theo em kế hoạch là gì?. Cho ví dụ.

HS : Có TKB, TGB.

GV có kế hoạch giảng dạy, ...

GV: Thế nào là sống và làm việc có kế hoạch?

GV: Khi xây dựng kế hoạch phải đảm bảo những yêu cầu nào?

GV: Hãy kể lại những công việc mà em đã thường làm trong một ngày?

GV: Khi đã xây dựng kế hoạch nhưng có việc đột xuất rất cần thiết thì em cần phải làm gì?

 

-Học sinh tiếp nhận

* Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh: cá nhân

- Giáo viên: Quan sát

- Dự kiến sản phẩm: câu trả lời của hs

* Báo cáo kết quả: Phiếu học tập

* Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

-> Giáo viên chốt kiến thức

 

 

 

1. Thông tin/sgk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nội dung bài học

a. Sống và làm việc có kế hoạch:   

Là biết xác định nhiệm vụ, sắp xếp công việc hằng ngày, hằng tuần một cách hợp lí để mọi việc được thực hiện đầy đủ, có hiệu quả, có chất lượng.

 b. Yêu cầu của kế hoạch:

Phải cân đối các nhiệm vụ: học tập, lao động, nghỉ ngơi, rèn luyện thân thể, giúp đỡ gia đình và các hoạt động vui chơi giải trí khác...

 

 

 

 

Hoạt động 3: Luyện tập

- Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học để làm bt.

- Nội dung hoạt động: Trả lời các câu hỏi, bài tập.

- Dự kiến sản phẩm hoạt động của HS: Giải quyết được các tình huống trong thực tế.

- Kỹ thuật tổ chức hoạt động: GV giao nhiệm vụ: Làm bài tập d/sgk/38 trong SGK tại lớp, HS suy nghĩ, thảo luận cặp đôi làm bài tập, GV cho HS nhận xét bổ sung.

- Phương tiện hỗ trợ dạy học: Máy tính, máy chiếu.

- Kiểm tra, đánh giá: GV và HS nhận xét, đánh giá sau các hoạt động.

Dự kiến thời gian cho hoạt động này khoảng 7 phút.

Hoạt động GV và HS

Nội dung

GV: HD học sinh làm bài tập d SGK/38

 

3.Bài tập

Bài d/sgk/38: Phản đối quan niệm cho rằng “Chỉ có thể….dài hơn”.

- Vì: Có thể xd kế hoạch sống, làm việc nhiều năm. VD: một bậc học, một cấp học, định hướng phấn đấu, nghề nghiệp cho tương lai. Trương Quế Chi muốn sau này trở thành nhà báo vì thế bạn ấy học ngoại ngữ, học văn, rèn luyện cách

Hoạt động 4 : Vận dụng

- Mục tiêu: Tạo cho HS yêu thích môn GDCD

- Nội dung hoạt động: Giải quyết tình huống trong thực tế c/s.

- Dự kiến sản phẩm hoạt động của HS: Nhận xét được các hoạt động của bạn.

- Kỹ thuật tổ chức hoạt động: GV giao nhiệm vụ, HS chơi trò chơi đóng vai.

- Kiểm tra, đánh giá: GV và HS nhận xét, đánh giá sau các hoạt động.

Dự kiến thời gian cho hoạt động này khoảng 3 phút.

GV: Chuyển giao nhiệm vụ

HS chơi trò chơi, đóng vai:

Tình huống : Bạn Hà cẩu thả, tuỳ tiện, tác phong luộm thuộm, không có kế hoạch, kết quả học tập kém.

? Em hãy nhận xét việc làm của Hà.

- Học sinh tiếp nhận

* Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh : đóng vai

- Giáo viên: Quan sát

- Dự kiến sản phẩm: câu trả lời của hs

*Báo cáo kết quả:

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức

Hoạt động 5: tìm tòi mở rộng

- Mục tiêu: Tạo cho HS thấy được sự liên hệ giữa GDCD và thực tế cuộc sống.

- Nội dung hoạt động: Tìm hiểu cách lập kế hoạch cho bản thân.

- Dự kiến sản phẩm hoạt động của HS: Biết lập k/h cho mình.

- Kỹ thuật tổ chức hoạt động: GV giao nhiệm vụ, HS về nhà làm.

Dự kiến thời gian cho hoạt động này khoảng 1 phút.

* GV giao nhiệm vụ

? Em hãy lập kế hoạch hàng tuần cho bản thân, đánh giá việc thực hiện k/h đó.

...

 Tải Xuống

Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.dvtuan.com/

Previous Post Next Post