Skkn Một số giải pháp giúp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh trong trường Tiểu học

 


 MỘT VÀI GIẢI PHÁP GIÚP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC.

    I. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến:

          Trong chương trình giáo dục phổ thông nói chung và ở cấp Tiểu học nói riêng, giáo dục là một quá trình liên tục, giáo dục suốt đời. Trong đó giáo dục Tiểu học có tính chất nền tảng trong hệ thống giáo dục. Giáo dục học sinh được đánh giá theo hai nội dung: học lực và hạnh kiểm. Nói tới hạnh kiểm tức là hình thành cho học sinh những giá trị đạo đức căn bản như: tính trung thực, tinh thần trách nhiệm, lòng yêu thương và các kỹ năng cơ bản được thể hiện trong các mối quan hệ: giữa cá nhân với gia đình, cá nhân với xã hội; có đức tính trung thực, sống ngay thẳng, thật thà, dám nhận lỗi khi mắc khuyết điểm, sống nhân ái, vị tha hơn… Qua đó giúp cho học sinh được phát triển toàn diện nhân cách để các em trưởng thành và trở thành người có ích cho xã hội thể hiện qua hai mặt: “Tài và Đức”.

        Hiện nay, với sự phát triển của xã hội trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục đời sống vật chất của đại bộ phận các gia đình được nâng lên. Tuy nhiên, mặt trái của sự phát triển đó là sự du nhập văn hoá phẩm không lành mạnh thông qua các phương tiện như phim ảnh, mạng Internet, games,…Bên cạnh đó là sự thiếu quan tâm, quản lý, giáo dục lỏng lẻo của một bộ phận gia đình - nhà trường - xã hội cũng làm ảnh hưởng đến đạo đức, lối sống không phù hợp với chuẩn mực của một bộ phận không ít học sinh hiện nay.

         Nhằm tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh các cuộc vận động của ngành như: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" đồng thời tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; đổi mới phương pháp dạy học theo yêu cầu về đổi mới giáo dục toàn diện. Từ những vấn đề trên, để góp phần vào công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trong giai đoạn hiện nay và qua thực tiễn công tác quản lý tôi mạnh dạn đưa ra “Một số giải pháp giúp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh trong trường Tiểu học”.

     II. Phạm vi triển khai thực hiện:

          Qua kiểm tra, khảo sát và đúc kết kinh nghiệm trong thời gian làm công tác quản lý tôi đã triển khai và thực hiện tại trường Tiểu học.

         Đề ra một số giải pháp nhằm khắc phục hành vi đạo đức chưa chuẩn mực của học sinh trong nhà trường hiện nay.

     III. Mô tả sáng kiến:

       1. Thực trạng:

          Trong các nhà trường hiện nay đối với học sinh Tiểu học với nhiều lứa tuổi khác nhau, trình độ nhận thức khác nhau và đặc thù của nhà trường là các em xuất thân từ nhiều thành phần gia đình khác nhau. Vì vậy không phải em nào cũng ngoan ngoãn nghe theo lời thầy, cô giáo thực tế vẫn còn tình trạng học sinh vi phạm đạo đức và có hành vi chưa chuẩn mực như: nói tục, chửi thề, không  tuân theo  nội  quy của nhà trường, nói dối, thiếu lễ phép, gây  mất  trật  tự  trong  lớp học, đánh nhau, có lối sống thực dụng, ích kỉ ít quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn bè,...

        Đối với một số giáo viên chưa thật sự là tấm gương sáng cho học sinh mà chỉ lo chú trọng đến việc truyền đạt kiến thức mà xem nhẹ hoặc quên mất việc giáo dục tình cảm đạo đức và kĩ năng sống, kĩ năng ứng xử văn hoá cho học sinh.

        Một số gia đình còn nuông chiều thái quá trong sự giáo dục các em hoặc buông lỏng sự giáo dục, chưa quan tâm đến việc giáo dục đạo đức cho các em hoặc có quan tâm nhưng vận dụng các biện pháp giáo dục chưa phù hợp. Có những trường hợp họ phó mặc cho nhà trường.

        Sự thiếu quan tâm của các tổ chức đoàn thể ở địa phương đối với những em có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc học sinh cá biệt cũng là nguyên nhân dẫn đến những tư tưởng, hành vi đạo đức lệch lạc đối với các em.

 2. Nguyên nhân:

   2.1. Nguyên  nhân khách quan:

    - Do ảnh hưởng  từ  nếp sống không lành mạnh của gia đình như cha mẹ thiếu sự quan tâm, giáo dục; chưa gương mẫu, …

    - Do sự ảnh hưởng từ môi trường  xã hội như: phim ảnh, Internet,… không lành mạnh; ảnh hưởng từ sự đua đòi của bạn bè và những người xung quanh.

   - Do mộ số giáo viên mới ra trường còn thiếu kinh nghiệm  trong việc vận dụng các biện pháp giáo dục.

   2.2. Nguyên nhân chủ quan:

     - Một số giáo viên còn xem nặng việc dạy kiến thức mà thiếu sự quan tâm xây dựng  kế hoạch  giáo dục đạo đức cho học sinh.

    - Công  tác giáo dục đạo đức trong nhà trường chưa được tuyên  truyền  rộng rãi thường xuyên; sự phối hợp giữa nhà trường – gia đình và các tổ chức đoàn thể như Ban đại diện cha mẹ học sinh, Đoàn thanh niên, …chưa đồng bộ.

    3. Một số giải pháp giáo dục đạo đức cho học sinh:

        Trong hoạt động giáo dục thì việc giáo dục đạo đức cho học sinh giữ một vị trí hết sức quan trọng vì đó là quá trình tác động có mục đích, có kế hoạch nhằm giúp học sinh có được những suy nghĩ, thái độ và những hành vi chuẩn mực trong các mối quan hệ với bản thân, với bạn bè, thầy cô giáo, với người thân và mọi người xung quanh,..

         Để giúp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh trong trường Tiểu học tôi xin nêu ra một vài giải pháp sau:

    3.1. Điều tra:

      - Ngay từ đầu năm học tôi đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm trong nhà trường  lập danh sách lý lịch trích ngang của từng em học sinh của lớp mình như số điện thoại, hoàn cảnh gia đình,...để liên hệ với phụ huynh khi cần thiết và để tham mưu với Ban giám hiệu có kế hoạch hỗ trợ cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh cá biệt vì những em học sinh này rất dễ bị chịu ảnh hưởng từ gia đình, bạn bè, xã hội nếu không được sự quan tâm, chia sẻ kịp thời.

        - Tìm hiểu tính cách của từng học sinh và tình hình của lớp thông qua giáo viên chủ nhiệm của những năm học trước và cán sự lớp. Qua đó giáo viên nắm bắt được những học sinh nào chưa ngoan, hay vi phạm nội quy, .. để làm cơ sở phân công lại đội ngũ cán sự lớp, khắc phục hạn chế của năm học trước và phát huy những mặt mạnh mà lớp đã có. Từ đó giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch và đưa ra các biện pháp hợp lý  để giáo dục những học sinh hay vi phạm đạo đức dựa trên cơ sở ban đầu đầu mà giáo viên chủ nhiệm cũ cung cấp.

       - Qua điều tra, sàng lọc những học sinh chưa ngoan. Giáo viên chủ nhiệm phải thường xuyên quan tâm, thăm hỏi những học sinh này về hoàn cảnh gia đình để giúp các em có được sự đồng cảm, yêu thương, sự gần giũi. Như vậy các em sẽ có được niềm tin và sẵn sàng chia sẻ, nghe lời thầy cô giáo.

 3.2.Quan sát:

       Qua các tiết học và tiết sinh hoạt lớp, giờ ra chơi, … Giáo viên quan sát, để phát hiện kịp thời những học sinh vi phạm nội quy, quy chế trường lớp hoặc có thái độ, hành vi chưa chuẩn mực. Từ đó sẽ giúp cho giáo viên chủ nhiệm hiểu rõ hơn về tính cách, nguyên nhân mắc khuyết điểm của học sinh mà không vội vàng kết luận khi chỉ nghe phản ánh một chiều của học sinh bị bạn phạm lỗi. Qua quan sát giáo viên sẽ có được cách xử lý phù hợp nhằm tránh làm tổn thương đến tâm lý và tình cảm của các em.

      Bên cạnh việc trực tiếp quan sát, giáo viên có thể phân công cho cán sự lớp quan sát những bạn trong lớp có dấu hiệu vi phạm trong giờ học, trong giờ ra chơi, trong các hoạt động GDNGLL,… để kịp thời can ngăn, khuyên nhủ bạn.

 3.3.Nêu gương - tuyên truyền:

     Ngoài việc giáo dục chuẩn mực, hành vi đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các tiết học của môn Đạo đức giúp các em thấy được những tấm gương hiếu học, lòng hiếu thảo, tình đoàn kết, sự chia sẻ, hợp tác,…Giáo viên cần thường xuyên lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các môn học khác như môn Khoa học (TNXH), môn Thể dục, phân môn Lịch sử ( khối 4, 5),…; trong các tiết sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt cuối tuần,… Gắn với từng chủ điểm của nội dung bài học, qua hoạt động của học sinh ở lớp, ở trường, ở nhà, giáo viên nêu ra những tấm gương người tốt, việc tốt đồng thời kịp thời khen ngợi những em thực hiện tốt nội quy, biết giúp đỡ bạn bè, nhặt được của rơi trả lại người đánh mất,…

       Trong năm học 2012 – 2013, nhà trường tổ chức thực hiện dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN) đối với khối 2, 3. Ở mỗi lớp học đều được trang bị góc thư viện nên đối với 2 khối lớp này nhà trường đã chỉ đạo giáo viên tổ chức cho học sinh đọc vào các giờ ra chơi, sinh hoạt lớp những truyện, sách phù hợp với lứa tuổi và với trình độ của các em. Trong các tiết sinh hoạt cuối tuần ngoài việc tuyên dương những tấm gương thực hiện tốt; giáo viên còn cho học sinh kể lại một, hai câu chuyện mang ý nghĩa giáo dục cho các em.

    Ví dụ:  - Môn Khoa học (TNXH) giáo dục cho các em có được các mối quan hệ xã hội, ý thức bảo vệ môi trường; tình yêu thương, gắn bó với những người trong gia đình, họ hàng và những người xung quanh,…

       - Phân môn Lịch sử giáo dục cho các em thấy được các giá trị lịch sử, lòng yêu quê hương đất nước, biết ơn các anh hùng, các thương binh, liệt sĩ,…

        - Môn Thể dục qua các trò chơi cũng đã giáo dục cho các em có tinh thần kỷ luật, tính tập thể cao.

         Bên cạnh giải pháp nêu gương thì công tác tuyên truyền cũng luôn được nhà trường quan tâm, chỉ đạo cho Đoàn – Đội phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn tổ chức tốt phong trào thi đua học tập, tuyên truyền về các anh hùng của địa phương, của đất nước, tuyên truyền thực hiện tốt ATGT, phòng chống tệ nạn học đường, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường,... Tổ chức sinh hoạt Đội hàng tuần, tạo sân chơi lành mạnh cho các em. Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành nôi quy trường, lớp, vệ sinh môi trường; lồng ghép trong các buổi sinh hoạt Đội, Sao nhi đồng, sinh hoạt dưới cờ, tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL, các buổi phát thanh măng non gắn với chủ điểm hoạt động từng tháng mà giáo viên phát động các phong trào thi đua và tổ chức các hoạt động bổ ích nhằm thu hút được tất cả các em tham gia sinh hoạt vì đây là các hoạt động giúp giáo dục đạo đức cho học sinh tốt nhất. Thông qua các hoạt động đó giáo viên phát động, tuyên truyền, giáo dục đạo đức cho học sinh cho phù hợp.

    Ví dụ: Kỷ niệm ngày 20-11 tổ chức thi văn nghệ nhằm tuyên truyền, giáo dục cho các em lòng biết ơn và tôn kính thầy cô; kỷ niệm ngày 22-12 tổ chức thi vẽ tranh "Em yêu chú bộ đội” nhằm giáo dục các em truyền thống đấu tranh của Quân đội và dân tộc ta; kỷ niệm ngày 26-3 tổ chức các trò chơi dân gian nhằm giáo dục cho các em tinh thần tập thể, tinh thần tự quản, có ý thức kỷ luật cao, …

  3.4.Quan tâm – động viên:

      Đối với những học sinh có thái độ, hành vi chưa chuẩn mực thì đa số các em này đều có học lực yếu kém, không thiết tha gì đến học tập. Vì vậy giáo viên phải hết sức khéo léo, tế nhị tránh la mắng, trách phạt sẽ khiến các em bị cô lập, bị bạn bè chế giễu,…Như vậy sẽ khiến các em bị tổn thương, dễ sinh ra biểu hiện bất cần hoặc chống đối, xa lánh bạn bè, thầy cô. Giáo viên cần có biện pháp giáo dục, uốn nắn từ từ như: tổ chức cho các em tham gia vào những hoạt động mà các em ưa thích, động viên, chia sẻ, giúp đỡ các em những khó khăn; yêu cầu các bạn trong lớp biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn mình. Kịp thời động viên, khen thưởng những việc làm tốt của các em. Qua những việc làm trên các em sẽ cảm nhận được sự tự tin, tình yêu thương của thầy cô, bạn bè mà bỏ được những thói hư, tật xấu.

 3.5. Phối hợp chặt chẽ giữa “ Nhà trường – gia đình – xã hội”:

      Trong công tác giáo dục nói chung, giáo dục đạo đức cho học sinh nói riêng. Để nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh, nhà trường, gia đình và xã hội phải được kết hợp chặt chẽ trong quá trình giáo dục đạo đức cho học sinh và phải thực hiện tốt các cuộc vận động "Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; phong trào   “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và các hoạt động khác trong nhà trường để giúp cho các em cảm nhận được “ Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

     Nhà trường giữ vai trò định hướng, để giúp học sinh hình thành thái độ, hành vi chuẩn mực. Để đạt được hiệu quả cao thì nhà trường cần phải thường xuyên bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên để giáo viên phải thực sự gương mẫu, xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Bên cạnh đó cần có những biện pháp giáo dục áp dụng phù hợp với từng đối tượng học sinh. Chỉ đạo tổ chức Đoàn - Đội trong nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động bổ ích, tạo nhiều sân chơi lành mạnh, hình thành thói quen ở các em “Mình vì mọi người, mọi người vì mình”. Giáo viên trao đổi tình hình học tập và hạnh kiểm  của học sinh thông qua phiếu liên lạc hàng tháng, thông qua các cuộc họp PHHS hoặc trao đổi qua điện thoại, mời PHHS đến trao đổi trực tiếp, …

      Gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách của các em nên mỗi gia đình cần luôn quan tâm chăm sóc, phải luôn là chỗ dựa vững chắc cho các em và cần nhận thức đúng đắn về vai trò, trách nhiệm của mình trong việc giáo dục con em. Coi việc học của các em là mục tiêu hàng đầu. Việc giáo dục của gia đình ảnh rất lớn đến sự hình thành nhân cách của các em. Thường xuyên liên lạc với nhà trường, nắm tình hình học tập của con em mình để cùng với nhà trường kịp thời giáo dục nếu phát hiện những biểu hiện hoặc việc làm không đúng của các em.

          Ngoài việc thường xuyên phối hợp với gia đình học sinh thì nhà trường cũng cần thường xuyên phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường, chính quyền các cấp các ngành ở địa phương tạo môi trường sống lành mạnh, không có những tệ nạn, những thói hư tật xấu,…Đề ra các biện pháp giáo dục đạo đức phù hợp với thực tế của nhà trường, của địa phương. Bên cạnh đó cần có sự quan tâm đến những trẻ em con gia đình chính sách, trẻ em nghèo như hỗ trợ sách vở, quần áo, miễm giảm các khoản thu,…để tạo điều kiện cho các em đến lớp tránh tình trạng bỏ học.

     IV. Kết quả, hiệu quả mang lại:

        Qua thời gian triển khai và áp dụng tại trường Tiểu học 1 thị trấn Năm Căn từ đầu năm học 2012 – 2013 đến nay kết quả thu được rất khả quan. Các học sinh có  thái độ, hành vi chưa chuẩn nay đã có chiều hướng phát triển tốt về mặt tình cảm đạo đức, rèn luyện được kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tự nhận thức đúng sai, không có học sinh vi phạm nghiêm trọng về đạo đức; gần gũi, cởi mở và hòa đồng hơn với bạn bè, tích cực tham gia các hoạt động của lớp, của trường; chấp hành tốt nội quy, lễ phép với thầy cô, với người lớn;,. tạo cho các em phát huy được tính chủ động, sáng tạo hơn trong học tập. Các lỗi vi phạm như: nói tục, chửi thề đã mất hẳn; hiện tượng nói chuyện trong giờ học, gây mất đoàn kết với bạn bè cũng đã giảm đi rất nhiều. Kết quả học tập của các em này hiện nay đều đạt từ Trung bình trở lên và đạt Hạnh kiểm tốt.

    V. Phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến:       

        Sáng kiến “Một số giải pháp giúp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh trong trường Tiểu học” đã được giáo viên và phụ huynh trong nhà trường ủng hộ. Sáng kiến đã giúp cho cán bộ, giáo viên và phụ huynh tìm hiểu được các thực trạng, nguyên nhân dẫn đến các em vi phạm đạo đức đồng thời biết vận dụng giải pháp giáo dục cho phù hợp với từng đối tượng học sinh.

       Sáng kiến đã có phạm vi ảnh hưởng trong đơn vị trường Tiểu học và có thể vận dụng cho các đơn vị trường học khác.

     VI. Kiến nghị, đề xuất:

       1. Cần tiếp tục bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên; kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học gắn với cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; xây dựng CSVC đáp ứng nhu cầu học tập để tạo môi trường học tập và tạo sân chơi lành mạnh cho các em.

      2. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục gắn với từng chủ điểm trong năm học; biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt,…

      3. Tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, PHHS và địa phương để cùng đề ra các giải pháp giáo dục tốt nhất cho các em.

      Nguồn: ST


Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.dvtuan.com/

Previous Post Next Post