Tuyển tập 163 đề thi thử thpt môn Toán từ 2017-2022 của Bộ Giáo dục, các trường thpt, sở giáo dục trong cả nước có đáp án

  Đề số 1. Đề minh họa THPT QG 2017 – lần 1 ......................................................................................................... 10

Đề số 2. Đề minh họa THPT QG 2017 – lần 2 ........................................................................................................ 17
Đề số 3. Đề minh họa THPT QG 2017 – lần 3 ........................................................................................................ 24
Đề số 4. Đề thi THPT QG năm 2017 – mã đề 104 .................................................................................................. 31
Đề số 5. Đề thi THPT QG năm 2017 – mã đề 110 .................................................................................................. 37
Đề số 6. Đề thi THPT QG năm 2017 – mã đề 113 .................................................................................................. 43
Đề số 7. Đề thi THPT QG năm 2017 – mã đề 123 .................................................................................................. 49
Đề số 8. Đề minh họa THPT QG năm 2018 ............................................................................................................ 55
Đề số 9. Đề thi THPT QG năm 2018 – mã đề 101 .................................................................................................. 62
Đề số 10. Đề thi THPT QG năm 2018 – mã đề 103 ................................................................................................ 68
Đề số 11. Đề thi THPT QG năm 2018 – mã đề 104 ................................................................................................. 74
Đề số 12. Đề thi THPT QG năm 2018 – mã đề 110 ................................................................................................ 81
Đề số 13. Đề tham khảo THPT QG năm 2019 ........................................................................................................ 87
Đề số 14. Đề thi THPT QG năm 2019 – mã đề 120 ................................................................................................ 94
Đề số 15. Đề thi THPT QG năm 2019 – mã đề 121 .............................................................................................. 100
Đề số 16. Đề thi THPT QG năm 2019 – mã đề 123 .............................................................................................. 107
Đề số 17. Đề thi THPT QG năm 2019 – mã đề 124 .............................................................................................. 114
Đề số 18. Đề tham khảo THPT QG năm 2020 ...................................................................................................... 121
Đề số 19. Đề tham khảo THPT QG năm 2020 lần 2 ............................................................................................. 127
Đề số 20. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 – mã đề 101 ................................................................................... 133
Đề số 21. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 – mã đề 102 ................................................................................... 139
Đề số 22. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 – mã đề 103 ................................................................................... 145
Đề số 23. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 – mã đề 104 ................................................................................... 151
Đề số 24. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 – mã đề 101 .......................................................................... 157
Đề số 25. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 – mã đề 103 .......................................................................... 163
Đề số 26. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 – mã đề 11 2 ........................................................................... 169
Đề số 27. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 – mã đề 124 .......................................................................... 174
Đề số 28. Đề minh họa THPT QG năm 2021 ........................................................................................................ 180
Đề số 29. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 – mã đề 101 ................................................................................... 186
Đề số 30. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 – mã đề 102 ................................................................................... 192
Đề số 31. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 – mã đề 103 ................................................................................... 198
Đề số 32. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 – mã đề 104 ................................................................................... 204
Đề số 33. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2 – mã đề 101 .......................................................................... 209
Đề số 34. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2 – mã đề 103 .......................................................................... 215
Đề số 35. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2 – mã đề 120 .......................................................................... 221
Đề số 36. Đề thi tham khảo 2022 – Bộ GD&ĐT ................................................................................................... 227
Đề số 37. Đề thi thử lần 1 – Ngọc Huyền LB ........................................................................................................ 249
Đề số 38. Đề minh họa đặc biệt 9+ số 1 ............................................................................................................ 265
Đề số 39. Sở GD&ĐT Bắc Giang lần 1 .................................................................................................................. 282
Đề số 40. Sở GD&ĐT Bắc Ninh lần 1 ................................................................................................................... 288
Đề số 41 . Sở GD&ĐT Thanh Hóa lần 1 ................................................................................................................ 294
Đề số 42. Sở GD&ĐT Hà Tĩnh (mã chẵn) ............................................................................................................. 300
Đề số 43. Sở GD&ĐT Hà Tĩnh (mã lẻ) .................................................................................................................. 306
Đề số 44. Sở GD&ĐT Phú Thọ ............................................................................................................................. 312
Đề số 45. Sở GD&ĐT Tuyên Quang ..................................................................................................................... 318
Đề số 46. Sở GD&ĐT Yên Bái .............................................................................................................................. 324
Đề số 47. Sở GD&ĐT Hà Tĩnh (online lần 1) ......................................................................................................... 330
Đề số 48. Sở GD&ĐT Hà Tĩnh (online lần 3) ......................................................................................................... 336
Đề số 49. Sở GD&ĐT Hà Tĩnh (online lần 4) ......................................................................................................... 342
Đề số 50. Sở GD&ĐT Hà Tĩnh (online lần 5) ......................................................................................................... 348
Đề số 51 . Sở GD&ĐT Hà Tĩnh (online lần 6) ......................................................................................................... 354
Đề số 52. Sở GD&ĐT Lạng Sơn lần 1 .................................................................................................................. 360
Đề số 53. Sở GD&ĐT Ninh Bình ........................................................................................................................... 366
Đề số 54. Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc lần 1 ................................................................................................................. 372
Đề số 55. Sở GD&ĐT Hòa Bình lần 1 ................................................................................................................... 378
Đề số 56. Sở GD&ĐT Nam Định (HK2) ................................................................................................................ 384
Đề số 57. Sở GD&ĐT Hải Dương lần 2 ................................................................................................................. 390
Đề số 58. Sở GD&ĐT Thanh Hóa lần 2 ................................................................................................................ 396
Đề số 59. Sở GD&ĐT Bắc Ninh ............................................................................................................................ 402
Đề số 60. Sở GD&ĐT Hà Nội ............................................................................................................................... 407
Đề số 61. Sở GD&ĐT Sơn La ............................................................................................................................... 413
Đề số 62. Sở GD&ĐT Hải Phòng .......................................................................................................................... 419
Đề số 63. Sở GD&ĐT Hà Tĩnh lần 7 (online) ......................................................................................................... 425
Đề số 64. Đề kiểm tra tư duy ĐH Bách Khoa Hà Nội ............................................................................................. 431
Đề số 65. Sở GD&ĐT Thái Nguyên đợt 2 .............................................................................................................. 435
Đề số 66. Sở GD&ĐT Lào Cai .............................................................................................................................. 441
Phần 3. Đề các trường THPT Chuyên ....................................................................................................................... 447
Đề số 67. THPT Chuyên Bắc Ninh lần 2 ............................................................................................................... 448
Đề số 68. THPT Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định ........................................................................................... 455
Đề số 69. THPT Chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa lần 1 .......................................................................................... 461
Đề số 70. THPT Chuyên Lương Văn Tụy – Ninh Bình lần 1 ................................................................................... 468
Đề số 71 . THPT Chuyên Thái Bình lần 1 .............................................................................................................. 471
Đề số 72. Đề ĐGNL Toán 12 THPT Chuyên Thái Bình .......................................................................................... 480
Đề số 73. THPT Chuyên Hạ Long – Quảng Ninh lần 1 .......................................................................................... 487
Đề số 74. THPT Chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa lần 2 .......................................................................................... 493
Đề số 75. THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng lần 1 .......................................................................................... 499
Đề số 76. THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Điện Biên lần 1 ........................................................................................ 505
Đề số 77. THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Điện Biên lần 2 ........................................................................................ 511
Đề số 78. THPT Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương lần 1 ...................................................................................... 517
Đề số 79. THPT Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương lần 2 ...................................................................................... 524


Đề số 80. THPT Chuyên Quang Trung – Bình Phước lần 1 ................................................................................... 530
Đề số 81 . THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu – An Giang lần 1 .................................................................................. 537
Đề số 82. THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp – Quảng Bình ....................................................................................... 543
Đề số 83. THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ – Hòa Bình lần 1 ................................................................................... 549
Đề số 84. THPT Chuyên Lào Cai lần 1 ................................................................................................................. 555
Đề số 85. THPT Chuyên Lê Thánh Tông – Quảng Nam lần 1 ................................................................................ 561
Đề số 86. THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển – Cà Mau lần 1 .................................................................................... 567
Đề số 87. THPT Chuyên Đại Học Vinh – Nghệ An lần 1 ........................................................................................ 573
Đề số 88. THPT Chuyên KHTN Hà Nội ................................................................................................................. 579
Đề số 89. THPT Chuyên Biên Hòa – Hà Nam lần 1 .............................................................................................. 585
Đề số 90. THPT Chuyên Hạ Long – Quảng Ninh lần 2 .......................................................................................... 591
Đề số 91 . THPT Chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi lần 1 .......................................................................................... 597
Đề số 92. THPT Chuyên Lương Văn Chánh – Phú Yên ......................................................................................... 603
Đề số 93. THPT Chuyên Thái Bình lần 4 .............................................................................................................. 609
Đề số 94. THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - Quảng Nam lần 1 ......................................................................... 615
Đề số 95. THPT Chuyên Vĩnh Phúc lần 1 ............................................................................................................. 621
Đề số 96. ĐH Hồng Đức – Thanh Hóa ................................................................................................................. 627
Đề số 97. THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định lần 1 ................................................................................... 633
Phần 4. Đề Liên trường THPT các tỉnh ..................................................................................................................... 639
Đề số 98. Cụm CM số 3 Sở GDKH&CN Bạc Liêu đợt 1 ........................................................................................ 640
Đề số 99. Cụm trường THPT Quỳnh Lưu – Hoàng Mai – Yên Thành – Thái Hòa – Nghệ An ................................... 646
Đề số 100. Liên trường THPT Hà Tĩnh .................................................................................................................. 653
Đề số 101 . Liên trường THPT Nghệ An ................................................................................................................ 658
Đề số 102. Liên trường THPT Quảng Nam ........................................................................................................... 664
Đề số 103. Liên trường THPT Tiểu La – Nguyễn Văn Cừ – Hùng Vương – Thái Phiên – Quảng Nam ...................... 670
Đề số 104. Cụm 6 trường THPT – Sở GD&ĐT Hải Dương lần 1 ............................................................................ 677
Đề số 105. Liên trường THPT Nghệ An ................................................................................................................ 683
Đề số 106. Cụm 6 trường THPT – Hải Dương lần 2 .............................................................................................. 689
Đề số 107. Cụm THPT Đinh Tiên Hoàng - Kim Sơn B - Bình Minh - Ninh Bình ...................................................... 695
Đề số 108. Liên trường THPT Nguyễn Thái Bình - Trần Hưng Đạo - Nguyễn Trãi - Quảng Nam ............................. 701
Phần 5. Đề các trường THPT chọn lọc ...................................................................................................................... 707
Đề số 1 09. THPT Kim Liên – Hà Nội lần 1 ........................................................................................................... 708
Đề số 110. THPT Như Thanh – Thanh Hóa lần 1 .................................................................................................. 714
Đề số 111 . THPT Thiệu Hóa – Thanh Hóa lần 1 ................................................................................................... 720
Đề số 112. THPT Gia Lộc – Hải Dương lần 2 ....................................................................................................... 726
Đề số 113. THPT Lê Lai – Thanh Hóa lần 2 ......................................................................................................... 732
Đề số 114. THPT Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh lần 1 .......................................................................................... 738
Đề số 115. THPT Chí Linh – Hải Dương lần 2 ....................................................................................................... 744
Đề số 116. THPT Gia Lộc – Hải Dương lần 1 ....................................................................................................... 751
Đề số 117. THPT Kẻ Sặt – Hải Dương lần 1 ......................................................................................................... 758
Đề số 118. THPT Khoái Châu – Hưng Yên lần 2 ................................................................................................... 764
Đề số 11 9. THPT Kinh Môn – Hải Dương lần 2 .................................................................................................... 771
Đề số 120. THPT Lương Tài số 2 – Bắc Ninh lần 3 .............................................................................................. 777

Đề số 121 . THPT Ngô Gia Tự – Phú Yên .............................................................................................................. 783
Đề số 122. THPT Nguyễn Tất Thành – Hà Nội ...................................................................................................... 789
Đề số 123. THPT Phan Đình Phùng – Quảng Bình ................................................................................................ 796
Đề số 124. THPT Thanh Chương 1 – Nghệ An lần 1 ............................................................................................. 802
Đề số 125. THPT Tĩnh Gia 1 – Thanh Hóa ............................................................................................................ 808
Đề số 126. THPT Trần Phú – Hà Tĩnh lần 1 .......................................................................................................... 814
Đề số 127. THPT Xuân Đỉnh – Hà Nội .................................................................................................................. 820
Đề số 128. THPT Yên Phong số 1 – Bắc Ninh lần 1 ............................................................................................. 826
Đề số 129. THPT Kinh Môn – Hải Dương lần 1 ..................................................................................................... 832
Đề số 130. THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội lần 1 ................................................................................................. 838
Đề số 131 . THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội lần 2 ................................................................................................. 844
Đề số 132. THPT Nguyễn Trung Thiên – Hà Tĩnh lần 1 ......................................................................................... 850
Đề số 133. THPT Tiên Lãng – Hải Phòng lần 2 .................................................................................................... 856
Đề số 134. THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh lần 1 ................................................................................................... 862
Đề số 135. THPT Hương Sơn – Hà Tĩnh ............................................................................................................... 868
Đề số 136. THPT Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên lần 1 ................................................................................... 875
Đề số 137. THPT Nho Quan A – Ninh Bình lần 1 .................................................................................................. 881
Đề số 138. THPT Sầm Sơn – Thanh Hóa lần 1 ..................................................................................................... 887
Đề số 139. THPT Trần Quốc Tuấn – Quảng Ngãi lần 1 ......................................................................................... 893
Đề số 140. THPT Tứ Kỳ - Hải Dương lần 1 ........................................................................................................... 900
Đề số 141 . THPT Lê Lợi – Quảng Trị lần 1 ........................................................................................................... 906
Đề số 142. THPT Nguyễn Khuyến & THPT Lê Thánh Tông – TP.HCM .................................................................. 912
Đề số 143. THPT Lê Thành Phương – Phú Yên lần 1 ............................................................................................ 918
Đề số 144. THPT Đô Lương 1 – Nghệ An ............................................................................................................. 924
Đề số 145. THPT Hướng Hóa – Quảng Trị ............................................................................................................ 930
Đề số 146. THPT Vĩnh Linh – Quảng Trị lần 1 ...................................................................................................... 936
Đề số 147. THPT Phù Cừ – Hưng Yên ................................................................................................................... 942
Đề số 148. THPT Nho Quan A – Ninh Bình lần 3 .................................................................................................. 948
Đề số 149. THPT Hồ Nghinh – Quảng Nam lần 2 ................................................................................................. 954
Đề số 1 50. THPT Bùi Thị Xuân – TT Huế lần 1 ..................................................................................................... 960
Đề số 151 . THPT Hoàng Hoa Thám - Quảng Ninh ................................................................................................ 966
Đề số 152. THPT Lê Thánh Tông - TP.HCM ......................................................................................................... 972
Đề số 153. THPT Ngô Gia Tự - Đắk Lắk lần 1 ...................................................................................................... 978
Đề số 154. THPT Ninh Bình - Bạc Liêu - Ninh Bình lần 3 ...................................................................................... 984
Đề số 155. THPT Cửa Lò - Nghệ An lần 2 ............................................................................................................ 990
Đề số 156. THPT Trần Phú - TP.HCM lần 1 ......................................................................................................... 996
Đề số 157. THPT Lục Nam – Bắc Giang (HK2) .................................................................................................. 1003
Đề số 158. THPT Vũng Tàu ............................................................................................................................... 1010
Đề số 159. THPT Phụ Dực – Thái Bình lần 1 ...................................................................................................... 1016
Đề số 160. THPT Nguyễn Khuyến & Lê Thánh Tông – TP.HCM .......................................................................... 1022
Đề số 161 . THPT Chu Văn An – Thái Nguyên lần 1 ............................................................................................ 1029
Đề số 162. THPT Đồng Lộc – Hà Tĩnh ............................................................................................................... 1035
Đề số 163. THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc lần 3 ....................................................................................... 1041
Phần 6. Đáp án ...................................................................................................................................................... 1047

Nguồn: ST
Previous Post Next Post