Skkn Một số biện pháp thực hiện tốt công tác vận động trẻ 6 tuổi ra học lớp 1

 


1.   Là tác giả đề nghị xét sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp thực hiện tốt công tác vận động trẻ 6 tuổi ra học lớp 1.

2.   Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến­: Tác giả đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến.

3.   Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo dục (Tin học)

4.   Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu: 01/08/2020.

5. Mô tả bản chất của sáng kiến:

5.1. Tính mới của sáng kiến:

Khắc phục được tình trạng học sinh ra lớp không đủ so với chỉ tiêu phân tuyến tuyển sinh, nâng cao tỉ lệ huy động trẻ ra lớp hàng năm rất cao đạt 100%.

          5.2. Nội dung sáng kiến:

          5.2.1. Thực trạng:

- Bảng thống kê trẻ 6 tuổi huy động ra học lớp một từ năm học 2019-2020 đến năm học 2020-2021:

 

Năm học

TS trẻ 6 tuổi trên địa bàn

Dân tộc

TS trẻ 6 tuổi ra học lớp 1

Dân tộc

Tỷ lệ huy động

 Ghi

  chú

2019-2020

214

17

214

17

100%

 

2020-2021

248

32

248

32

100%

 

 - Căn cứ vào bản thống kê trên có thể thấy tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi ra lớp một của xã Thanh Lương mấy năm gần đây đạt kết quả cao và tạo điều kiện thực hiện tốt phổ cập giáo dục tiểu học và  phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.

          5.2.2. Nguyên nhân:

- Đường xá đi lại được mở rộng hoặc bê tông hóa.

- Kinh tế gia đình các hộ dân đã bớt khó khăn và ổn định.

- Trình độ dân trí được nâng cao nên họ thấy được lợi ích của việc đi học để trao đổi văn hoá, tiếp cận thông tin, áp dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống.

- Trẻ 6 tuổi đã được làm giấy khai sinh trước khi đến trường.

- Ban chỉ đạo và nhà trường đã làm tốt công tác vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”      

5.3.Một số biện pháp để khắc phục tình trạng trên:

  5.3.1. Làm tốt công tác điều tra:

- Khâu điều tra trình độ văn hóa theo trình tự của các cấp từ trên xuống  được chỉ đạo bằng văn bản hướng dẫn cụ thể để tiến hành. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cấp cơ sở nhà trường phải có kế hoạch tham mưu với ban chỉ đạo, lãnh đạo chính quyền địa phương trong việc tổ chức thực hiện công tác tổng điều tra nắm số liệu cho công tác phổ cập, qua thực tế các lần điều tra trước tại các hộ gia đình còn nhiều bất cập do trong một gia đình có nhiều thế hệ cùng chung sống, nên thông tin thiếu chính xác. Do vậy, trong năm gần đây lãnh đạo nhà trường đã tham mưu với chính quyền địa phương làm tốt khâu điều tra trình độ văn hoá.

- Phối hợp với các ấp trong công tác điều tra thực tế tại các hộ gia đình. Với suy nghĩ rằng: Nếu chỉ giáo viên trường đi điều tra thì không quen với địa bàn khu dân cư, không nắm được lịch sinh hoạt hằng ngày của từng hộ gia đình nên việc điều tra chậm, tốn nhiều thời gian. Nếu giao toàn bộ việc điều tra cho ấp thì khi thu nhận lại phiếu điều tra sẽ có nhiều thông tin không chính xác hoặc thiếu thông tin, do người điều tra chưa quen làm công tác này sẽ không nắm rõ về chuyên môn của công tác phổ cập, không nắm rõ thông tin nào là quan trọng hoặc thông tin nào không cần thiết. Do vậy nhà trường chọn phương án điều tra phối hợp: Mỗi hộ gia đình sẽ có 1 giáo viên và 1 tổ trưởng đến điều tra thu thập số liệu về trình độ văn hóa. Toàn xã có một trăm mười ba tổ được phân công cho  giáo viên tiểu học và trung học cơ sở cùng phối hợp với các tổ trưởng dẫn đi điều tra từng hộ với cách đi điều tra trên thì không bỏ sót đối tượng, không có sự trùng lặp. Số giáo viên được phân công làm công tác điều tra (điều tra viên) của trường được tập trung về mỗi trường  để được hướng dẫn điều tra chung.

+ Ghi đầy đủ thông tin trong phiếu điều tra theo yêu cầu, nhưng mỗi phiếu có ghi cụ thể số phiếu thì không phải ghi mà số này là do giáo viên chuyên trách ghi theo một quy định, chỉ được ghi sau khi kiểm tra đầy đủ không bỏ sót hộ nào và phiếu điều tra hợp lệ mới được đánh số phiếu điều tra. (đánh theo từng tổ).

 + Từ các nội dung đã tách ra dùng máy tính thống kê các số liệu cần thiết và tổng hợp đối chiếu với số liệu chung trên cùng một biểu mẫu ban đầu.

 - Tách các độ tuổi theo năm theo từng loại sổ phổ cập chống mù chữ, phổ cập trung học cơ sở, phổ cập tiểu học, phổ cập mầm non.

 - Lập danh sách trẻ 6 tuổi trên địa bàn phân theo từng ấp (mỗi danh sách lập 3 bản), mẫu danh sách như sau:

Danh sách trẻ 6 tuổi –, ấp……

STT

Họ và

tên trẻ

Năm

sinh

Họ và

 tên chủ hộ

Địa chỉ

    Ghi chú (trẻ em

khó khăn cần giúp đỡ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     + Danh sách này giao cho khu phố, ấp và các nhà trường  tiến hành tuyển sinh cho năm học mới.

- Đầu năm học mới, GVCT liên hệ với Ban giám hiệu các nhà trường lấy thông tin về lý lịch học sinh phục vụ công tác điều tra bổ sung số liệu phổ cập giáo dục hàng năm. Đồng thời với những trẻ chưa ra lớp có kế hoạch vận động và giúp đỡ kịp thời để các em được đến trường học tập.

5.3.2. Tuyên  truyền vận động trẻ 6 tuổi ra lớp và tổ chức tốt Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường:

 -Công tác tham mưu chuẩn bị nội dung họp là quan trọng nhất, vì là khâu quyết định các thành viên của ban chỉ đạo phải phối hợp để hoàn thành tốt “ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”. Do vậy trong công tác này tôi đã tham mưu:

+ Ban chỉ đạo họp vào đầu tháng bảy nắm tình hình cơ sở vật chất của nhà trường cho năm học mới, công tác tuyển sinh học sinh đầu cấp, phân công các thành viên Ban chỉ đạo phối hợp thực hiện như sau:

- Đối với công tác tuyển sinh lớp 1: Tôi lập danh sách trẻ 6 tuổi  theo từng ấp, thành ba bản, một phát cho trưởng khu phố, một giao cho ban giám hiệu tuyển sinh, một giáo viên chuyên trách dùng để rà soát danh sách trẻ chưa đăng ký để tiếp tục vận động các em còn sót chưa ra lớp.

- Thông tin văn hoá tuyên truyền, thông báo bằng loa đài phát thanh một ngày hai lần: sáng năm giờ ba mươi phút, chiều mười bảy giờ ba mươi phút, các thông báo về ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và công tác tuyển sinh cho năm học mới của các nhà trường, tuyên truyền cho con em đi học đúng độ tuổi.

- Các đoàn thể như: Ban chăm sóc bà mẹ và trẻ em, hội phụ nữ, hội nông dân, hội chữ thập đỏ, hội cựu chiến binh họp giao ban để nhắc nhở bà con nghe thông báo bằng loa phát thanh đi đăng ký cho con, em, cháu, chắt mình đi học. Nếu gia đình nào có con em trong độ tuổi thông báo mà không biết vì mải đi làm cả ngày thì nhắc nhở động viên họ đăng ký kịp thời cho trẻ đi học để không bị thiệt thòi.

          - Tăng cường công tác tuyên truyền nhận thức của quần chúng nhân dân trong công tác giáo dục, đặc biệt quan tâm là đối tượng đồng bào dân tộc. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, nâng cao nhận thức của người dân về công tác phổ cập giáo dục. Trước hết người làm công tác phổ cập phải hiểu công tác phổ cập như thế nào thì mới làm phổ cập được. Có như thế mới tạo được hiệu quả, cần xây dựng mối quan hệ gần gũi, gắn bó, cởi mở thì mới hiểu, nắm bắt nhu cầu tâm tư nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân để động viên, vận động con em đồng bào đi học.

   -  Thành lập  ban vận động quyên góp hỗ trợ trẻ em nghèo không đủ điều kiện đến trường gồm có các đoàn thể sau: Ban chăm sóc bà mẹ và trẻ em, hội phụ nữ, hội nông dân, hội chữ thập đỏ, hội cựu chiến binh…Thường xuyên vận động các nhà mạnh thường quân, Đoàn, Đội để quyên góp sách vở, bút mực, quần áo cho học sinh nghèo đặc biệt là học sinh dân tộc và chuẩn bị cho công tác khai giảng năm học mới. 

          - Công tác vận động của ấp, sau khi họp Ban chỉ đạo xong có văn bản triển khai xuống chi bộ các ấp. Các khu ấp tổ chức họp triển khai phân công các ban ngành đoàn thể của ấp, phân công  trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên của ấp như:

          + Bí thư chi bộ chịu trách nhiệm đôn đốc nhắc nhở khu phố thực hiện.

          + Trưởng ấp chịu trách nhiệm rà soát danh sách trẻ trong địa bàn để báo cáo lên ban thường trực là giáo viên chuyên trách tiểu học và ban chỉ đạo theo quy định.

         + Tổ trưởng tổ an ninh nhân dân trong toàn xã trực tiếp xuống nhà có trẻ 6 tuổi  vận động đăng ký đúng tiến độ thời gian.

         + Các đoàn thể cùng phối hợp đi vận động nhắc nhở trực tiếp các nhà có con em chưa ra lớp để nắm bắt tình hình vận động báo về ban chỉ đạo để có hướng giải quyết kịp thời.

   + Khi có trẻ em trong độ tuổi không đăng  kí đi học thì Ban vận động của ấp  gồm : Bí thư chi Đoàn, phụ nữ, hội nông dân, mặt trận, đoàn thanh niên, giáo viên chuyên trách phối hợp xuống tận nhà để tuyên truyền, vận động, giúp đỡ kịp thời để các em được đi học.

    5.4.Tăng cường công tác tham mưu với ban chỉ đạo CMC-PCGDTH, chính quyền địa phương và các đoàn thể:

  5.4.1. Đối với ban chỉ đạo:

         + Ra quyết định kiện toàn ban chỉ đạo ngày toàn dân đưa trẻ đến trường hàng năm.

         + Tổ chức họp ban chỉ đạo hàng quý có báo cáo và đề ra biện pháp, hướng khắc phục.

         + Hàng năm có tổ chức báo cáo tổng kết công tác ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, có khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích trong tác tuyên truyền vận động trẻ 6 tuổi ra học lớp một và vận động trẻ bỏ học ra lớp lại.

         + Ủy ban nhân dân xã Thanh Lương  làm khai sinh cho các em chưa có giấy khai sinh nhập học.

   5.4.2. Đối với các ban ngành đoàn thể:

          + Đảng ủy xã  ra nghị quyết chỉ đạo cho các chi bộ phân công giám sát việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục và công tác ngày toàn dân đưa trẻ đến trường có báo cáo cụ thể bằng báo cáo sáu tháng đầu năm và báo cáo sáu tháng cuối năm của Đảng ủy.

          + Các ban ngành đoàn thể khác báo cáo hàng quý khi họp giao ban hàng quý của Ban chỉ đạo phối hợp. 

    5.4.3. Đối với nhà trường:

         -  Phân công giáo viên tham gia điều tra bổ sung  trình độ văn hóa trong toàn nhân dân.

-  Duy trì tốt sĩ số học sinh trong nhà trường, hạn chế tỷ lệ học sinh lưu ban.

- Trường tiểu học phải là nơi mà các em yêu thích, muốn được học, muốn được sinh hoạt và lớn lên. Đó chính là ngôi trường xanh, sạch, đẹp, có thầy cô luôn quan tâm tới học sinh thân yêu của mình.

          - Tăng cường cơ sở vất chất đầy đủ phòng học và phòng chức năng nhằm tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí tạo cho các em say mê trong học tập, hứng thú trong vui chơi.

         - Bên cạnh đó nhà trường cần tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về giáo dục, phối kết hợp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh.

         - Tổ chức tốt thực hiện cuộc vận động 2 không với bốn nội dung, được sự đồng thuận trong mọi tầng lớp nhân dân, trong PHHS, toàn thể CB-GV-NV và học sinh toàn trường hàng năm được tổ chức ký cam kết thực hiện.

         - Muốn làm tốt công tác phổ cập, bên cạnh nâng cao nhận thức vai trò, trách nhiệm của mỗi CB-GV-NV cần phải hoàn thành tốt nhiện vụ của mình.

         - Luôn tuyên truyền giáo dục tới mọi người, luôn ý thức tầm quan trong của việc học, để mọi người cùng quan tâm chăm lo cho công tác giáo dục của địa phương.

   5.4.4. Đối với gia đình:

         - Gia đình phải tạo điều kiện tốt nhất để cho con cái mình học tập quan tâm nhắc nhở con em mình học tập. Phối hợp với nhà trường tạo môi trường giáo dục toàn diện và lành mạnh.

         - Gia đình học sinh là mắt xích quan trọng, có quan hệ mật thiết với nhà trường, là cầu nối giữa gia đình với nhà trường lại với nhau để thống nhất mục tiêu giáo dục. Giáo viên luôn xây dưng mối quan hệ gần gũi với mỗi gia đình học sinh, cho nên công tác truyền thông tin và thu thập thông tin hai chiều khá hiệu quả. Giáo viên chủ nhiệm phải luôn tâm niệm: “ Làm sao cho mỗi gia đình học sinh luôn có tinh thần hợp tác động viên khuyến khích tạo điều kiện giúp đỡ để giáo viên và nhà trường hoàn thành nhiệm vụ ”.

    5.4.5. Quan tâm đến con em đồng bào dân tộc:

         - Công tác giáo dục cho đồng bào dân tộc luôn được quan tâm và ưu tiên hàng đầu:

          + Hàng năm Ủy ban xã  đưa ra chế độ ưu tiên cho con em dân tộc như giảm tiền xã hội hóa giáo dục hàng năm.

          + Ban giám hiệu các nhà trường, hằng năm xem xét miễn các khoản đóng góp cho con em đồng bào dân tộc.

         + Ban chỉ đạo phải luôn quan tâm đến công tác vận động trẻ 6 tuổi ra lớp và học sinh có nguy cơ bỏ học của sóc đồng bào dân tộc Stiêng sinh sống.

         + Bên cạnh còn có sự quan tâm của các cấp chính quyền, của nhà trường đã làm chuyển biến suy nghĩ của gia đình bà con các ấp sóc, đã mạnh dạn cho con em mình ra học mẫu giáo 5 tuổi.

        + Công tác phối hợp giữa các thành viên trong ban chỉ đạo cùng với các ban ngành đoàn thể các nhà trường các ấp sóc đã vận động trẻ 6 tuổi vào lớp Một năm học 2020 – 2021 như sau:

STT

TÊN KHU PHỐ

TRẺ TRONG

ĐỊA BÀN

TRẺ RA HỌC

LỚP MỘT

GHI CHÚ

1

Thanh An

15

15

 

2

Thanh Bình

14

14

 

3

Phố Lố

20

20

 

4

Sóc Giếng

14

14

 

5

Thanh Thiện

13

13

 

6

Thanh Kiều

20

20

 

7

Thanh Hòa

32

32

 

8

Thanh Tân

18

18

 

9

Thanh trung

31

31

 

10

Thanh Hải

9

9

 

11

Thanh Thịnh

17

17

 

12

Thanh Hưng

9

9

 

13

Thanh Tuấn

24

24

 

14

Cần Lê

13

13

 

5.4.5..Tổ chức tổng kết, khen thưởng cho công tác ngày toàn dân đưa trẻ đến trường:

      - Hàng năm vào giữa tháng bảy là ban chỉ đạo ngày toàn dân đưa trẻ đến trường tổ chức họp tổng kết năm cũ và đưa ra chỉ tiêu vận động năm học mới. Đồng thời phân công các thành viên phối hợp cùng các ấp vận động và quyên góp các nhà mạnh thường quân, các đoàn thể ủng hộ cho các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong toàn xã.

- Để động viên tinh thần trách nhiệm của các thành viên ban chỉ đạo và các tập thể hoạt động tích cực mạng lại hiệu quả. Trong năm cần có tổng kết báo cáo và khen thưởng theo chỉ tiêu quy định.

5.5 Khả năng áp dụng của sáng kiến: áp dụng cho giáo viên, và giáo viên phụ trách công tác phổ cập giáo dục.

6. Những thông tin cần được bảo mật: không

7. Cấc điều kiện để áp dụng sáng kiến: Để các giải pháp đạt hiệu quả tốt hơn cần các điều kiện như:

- Vật chất: Có phương tiện đi lại, máy tính.

- Về việc tiến hành sử dụng giải pháp cần:

+ Giáo viên cần có sự nghiên cứu công nghệ thông tin, nhiệt tình, tâm huyết.

+ Học sinh cần đi học đầy đủ

8. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả:

Sau khi áp dụng đề tài trên, bản thân tôi thấy các em đã đi học đầy đủ tỉ lệ ra lớp rất cao, đạt tỉ lệ 100 %.

Kết quả như sau:

STT

TÊN KHU PHỐ

TRẺ TRONG

ĐỊA BÀN

TRẺ RA HỌC

LỚP MỘT

GHI CHÚ

1

Thanh An

15

15

 

2

Thanh Bình

14

14

 

3

Phố Lố

20

20

 

4

Sóc Giếng

14

14

 

5

Thanh Thiện

13

13

 

6

Thanh Kiều

20

20

 

7

Thanh Hòa

32

32

 

8

Thanh Tân

18

18

 

9

Thanh trung

31

31

 

10

Thanh Hải

9

9

 

11

Thanh Thịnh

17

17

 

12

Thanh Hưng

9

9

 

13

Thanh Tuấn

24

24

 

14

Cần Lê

13

13

 

 Nguồn: ST


Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.dvtuan.com/

Previous Post Next Post