Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7 | Bài giảng Powerpoint Tiếng Anh 7 Global Success

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7 | Bài giảng Powerpoint Tiếng Anh 7 Global Success.

Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 Global Success tiếp tục cung cấp các kiến thức, kỹ năng ngôn ngữ trong lộ trình để có thể đạt được trình độ tiếng Anh Bậc 2 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đối với học sinh THCS.Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 Global Success được biên soạn nhằm giúp học sinh hình thành, phát triển năng lực giao tiếp bằng Tiếng Anh thông qua 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cùng hệ thống kiến thức về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp được trình bày một cách tường minh và khoa học.


Các chủ điểm, chủ đề trong sách tiếp tục giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực giao tiếp, đồng thời phát triển năng lực tư duy và nâng cao sự hiểu biết của học sinh về văn hoá, xã hội của các quốc gia trên thế giới cũng như hiểu biết sâu hơn về văn hoá, xã hội của dân tộc mình.


Tiếng Anh 7 Global Success đã được giảm độ khó tổng thể, mỗi lesson (bài học) chỉ gồm 4-5 hoạt động, mỗi hoạt động chỉ gồm 5 câu hỏi, sắp xếp theo trật tự chủ đề, dẫn dắt học sinh khám phá cái mới. Bên cạnh phần đọc và nghe hội thoại còn có Getting Started, Looking Back cũng được cắt ngắn câu hỏi để dành thời gian cho phần Project.


Phân phối chương trình của sách Tiếng Anh 7 Global Success được xây dựng phù hợp với chương trình mới bao gồm tổng thể các nội dung ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp. Sách được điều chỉnh một số cặp âm và sắp xếp lại nội dung ngữ âm hợp lý. Đồng thời giảm các từ vựng, lựa chọn các từ vựng cùng chủ đề một cách dễ dàng. Hầu hết các đơn vị bài học chỉ tập trung vào giới thiệu một hiện tượng ngữ pháp quan trọng, không học dồn 2-3 hiện tượng ngữ pháp như sách thí điểm nữa. Thay vào đó hiện tượng ngữ pháp sẽ được chọn lọc theo chương trình, sắp xếp hợp lý để học sinh tiếp thu kiến thức một cách tốt nhất.


Đặc biệt, việc bổ sung phần Everyday English và nội dung tích hợp kiến thức văn hóa vào bài Communication giúp học sinh có thể sử dụng những kiến thức đã học để giao tiếp trong cuộc sống thực. Đồng thời cũng cung cấp thêm thông tin và kiến thức văn hóa của Việt Nam cũng như các quốc gia trên thế giới.


Tải về | POWERPOINT 


Previous Post Next Post