Bộ tài liệu giáo án Tiếng Anh 3 Global Success

Khotailieuonthi247.com chia sẻ đến các thầy cô bộ tài liệu để dạy Tiếng Anh 3 Global Success. Bộ tài liệu này gồm nhiều nguồn tài liệu khác nhau để giúp các thầy cô tham khảo thêm. Và giúp các thầy cô ứng dụng trong giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông 2018.Global Success là bộ sách giáo khoa Tiếng Anh được biên soạn dựa trên Chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Anh (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ sách do GS.TS. Hoàng Văn Vân là Tổng chủ biên và có sự hợp tác chặt chẽ về chuyên môn và nghiệp vụ giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với các nhà xuất bản danh tiếng trên thế giới Macmillan Education (ở bậc Tiểu học) và Pearson Education (ở bậc Trung học cơ sở và Trung học phổ thông).

Trong bộ tài liệu gồm rất nhiều tài liệu hữu ích khác nhau mà mình tổng hợp được. Các thầy cô chỉ cần nhấp vào đường link tài liệu và tải về theo nhu cầu của mình.


Hy vọng bộ tài liệu này sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các thầy cô tham khảo.

Previous Post Next Post