Kế hoạch bài dạy địa lí 7 học kì 2 chân trời sáng tạo

Từ khóa: Giáo án địa lí 7 chân trời sáng tạo, Kế hoạch bài dạy địa lí 7 chân trời sáng tạo, Địa lí 7 chân trời sáng tạo.Khotailieuonthi247.com xin chia sẻ đến thầy cô Giáo án địa lí 7 chân trời sáng tạo học kì 2 file word.

Link tải file word ở cuối trang.


BÀI 11. PHƯƠNG THỨC CON NGƯỜI KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ THIÊN NHIÊN

( Số tiết: 02)

I. MỤC TIÊU:

Yêu cầu cần đạt:

-     1. Kiến thức:

-      Trình bày được cách thức người dân châu Phi khai thác thiên nhiên ở các mỏi trường khác nhau.

2. Năng lực:

* Năng lực chung

- Năng lực chung: giải quyết vấn đề, giao tiếp và hợp tác, tự chủ và sáng tạo

* Năng lực Địa lí

Rèn luyện kỉ năng so sánh cách thức khai thác thiên nhiên ở các môi trường với nhau.

3. Phẩm chất:

- Hiểu rõ thiên nhiên, tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên.

- Yêu khoa học, ham học hỏi, tìm tòi.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU        

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Hình ảnh tư liệu và môi trường thiên nhiên, cách khai thác và bảo vệ môi trường ở châu Phi

- Hướng dẫn HS thực hiện dự án tại lớp và tại nhà theo nhóm. Thời gian thực hiện: 02 tiết

* GV giới thiệu với HS một số nội dung HS cần nghiên cứu :

Chủ đề 1: Khai thác,sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở môi trường xích đạo ẩm

Chủ đề 2: Khai thác,sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở môi trường  nhiệt đới

Chủ đề 3: Khai thác,sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở môi trường hoang mạc

Chủ đề 4: Khai thác,sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở môi trường cận nhiệt.

* GV thành lập nhóm và cho HS tự lựa chọn nội dung

+  GV Phát phiếu thăm dò sở thích nhóm (Phụ lục I). HS điền phiếu số 1

GV Công bố kết quả sắp xếp nhóm theo sở thích. Các nhóm bàn bạc bầu nhóm trưởng, thư kí

Điều chỉnh các đối tượng học khác nhau

Theo trình độ học sinh

Học sinh có năng lực học tập trung bình và yếu: Tập hợp các văn bản đã xử lí, nhập các nội dung văn bản cần trình bày trên powerpoint và trang web. Tham gia tìm kiếm thông tin trong SGK, trên mạng interrnet

Học sinh có năng lực học tập khá: Tham gia tìm kiếm thông tin trên mạng internet, tóm tắt các nội dung tìm kiếm được.

Học sinh có năng lực học tập tốt: Tóm tắt, chắt lọc và chỉnh sửa các thông tin tìm kiếm được

Theo năng lực sử dụng CNTT của học sinh

Học sinh có năng lực tìm kiếm thông tin trên mạng: Tìm kiếm các thông tin trên mạng

Học sinh có năng lực sử dụng Powerpoint và các ứng dụng khác: Chuyển các nội dung lên bản trình bày trên Powerpoint…

GV giao nhiệm vụ cho từng nhóm, hướng dẫn lập kế hoạch nhóm.

 

Nhóm

Nội dung nhiệm vụ

Điều chỉnh nhiệm vụ

I. Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở môi trường xích đạo ẩm

- Phạm vi

- Đặc điểm nổi bật về tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

- Quá trình con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên

 

II. Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở môi trường nhiệt đới

- Phạm vi

- Đặc điểm nổi bật về tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

- Quá trình con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên

 

III. Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở môi trường hoang mạc

- Phạm vi

- Đặc điểm nổi bật về tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

- Quá trình con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên

 

IV. Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở môi trường cận nhiệt

- Phạm vi

- Đặc điểm nổi bật về tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

- Quá trình con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên

 

Phát phiếu học tập định hướng và gợi ý cho học sinh một số nguồn tài liệu có thể tham khảo giúp hoàn thành nhiệm vụ

2. Chuẩn bị của học sinh

Sưu tầm tài liệu về các vấn đề có liên quan đến bài học, clip, tranh ảnh minh họa họa về phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên theo các môi trường ở châu Phi

- Các ấn phẩm do học sinh tự thiết kế.

- HS thực hiện dự án tại nhà theo nhóm dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Thời gian thực hiện: 01 tuần

Thành lập nhóm và lựa chọn nội dung

Phân công nhiệm cho các thành viên trong nhóm

Thu thập tài liệu và xứ lí tài liệu

Thu thập tài liệu qua sách vở, mạng internet,

Phân tích, tồng hợp, so sánh các kết quả đã tìm hiểu được.

Viết báo cáo

Viết báo cáoTừ các tài liệu đã có, viết báo cáo theo gợi ý (nên viết ngắn gọn, súc tích):

Nêu phạm vi của môi trường nghiên cứu

Nêu phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ( Hiện trạng và hạn chế)

Một số giải pháp.

Trình bày báo cáo

Phân công người báo cáo trước lớp.

Chuẩn bị nội dung kèm theo: tranh ảnh, bảng số liệu, biểu đồ,...

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. MỞ ĐẦU

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề, HS trả lời câu hỏi.

c. Sản phẩm: HS lắng nghe và tiếp thu kiến thức.

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Bằng kiến thức đã học về tự nhiên, xã hội của châu Phi. Các em có muốn biết ở lục địa đen, con người đã khai thác và sử dụng tài nguyên như thế nào để phát triển kinh tế không?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS tiếp nhận nhiệm vụ và trả lời câu hỏi: (Tùy vào địa phương của mỗi HS).

Bước 3. Kết luận, nhận định

- GV dẫn dắt vấn đề: Như các em đã biết, “ Lục Địa Đen” là nơi có sự phân hpas rất đa dạng về tự nhiên. Cùng là một trong những châu lục có trình độ phát triển kinh tế chưa cao. Vậy người dân ở đây đã có những phương thức khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở từng môi trường như thế nào? Bài học hôm nay, cô và các em sẽ tìm hiểu những nội dung này nhé!

2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

HOẠT ĐỘNG 1:  XÂY DỰNG KẾ HOẠCH LÀM VIỆC

(HS THỰC HIỆN Ở NHÀ)

a. Mục tiêu:

- Các nhóm dưới sự hướng dẫn của giáo viên sẽ thảo luận về chủ đề được giao, xây dựng đề cương nghiên cứu cũng như kế hoạch cho việc thực hiện dự án.

- Các nhóm xác định được những việc cần làm, thời gian dự kiến, vật liệu, phương pháp tiến hành.

- Các nhóm tự phân công tìm hiểu, nghiên cứu, sưu tầm tranh ảnh, video về các nội dung được phân công.

- Rèn luyện được kĩ năng làm việc nhóm.

- Góp phần hình thành kĩ năng thu thập thông tin, phỏng vấn, điều tra thực tế,…

- Kỹ năng trình bày vấn đề và viết báo cáo

b. Nội dung: Kế hoạch hoạt động nhóm.

c. Sản phẩm

- Đề cương chi tiết cho từng chủ đề ở các nhóm.

- Bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và thời gian cho việc hoàn thành nhiệm vụ.

d. Cách thực hiện

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ.

GV định hướng cho học sinh và các nhóm trong quá trình xây dựng kế hoạch làm việc.

Bước 2Thực hiện nhiệm vụ

- Giải đáp thắc mắc cho HS. Giúp đỡ HS khi HS yêu cầu.

Bước 3Báo cáo, thảo luận

- Các nhóm HS dựa trên phiếu định hướng hoạt động phân công nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch sinh hoạt nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Viết nhật kí và biên bản làm việc nhóm.

Sắp xếp các nội dung đã tìm hiểu nghiên cứu được.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV kết luận, định hướng kiến thức rõ ràng với từng nhóm

HOẠT ĐỘNG 2: THỰC HIỆN DỰ ÁN

(HS THỰC HIỆN Ở NHÀ)

a. Mục tiêu: Học sinh làm việc cá nhân và nhóm theo kế hoạch đề ra:

+ Thu thập thông tin: Học sinh có thể tìm kiếm thông tin, bản đồ, tranh ảnh qua sách, báo, Internet để xác định phạm vi các môi trường ở châu Phi, cách con người khai thác và sử dụng tài nguyên ở các môi trường

+ Xử lý thông tin, tổng hợp kết quả nghiên cứu của các thành viên trong nhóm. Trong quá trình xử lí thông tin, các nhóm phải hướng đến việc làm rõ các vấn đề đặt ra trong đề cương nghiên cứu

       + Viết báo cáo kết quả nghiên cứu của nhóm và chuẩn bị trình bày trước lớp

b. Nội dung: Thu thập tài liệu, khẳng định kiến thức.

c. Sản phẩm

- Poster: Phạm vi

- Bài thuyết trình về: đặc điểm môi trường (Power point)

- Clip: Cách khai thác tài nguyên

d. Tổ chức hoạt động:

Bước 1: Xác định thời gian, địa điểm học tập nhóm

- Thời gian:

- Địa điểm: Tại nhà hs

Bước 2: Cá nhân thu thập, bổ sung tài liệu, ghi lại thắc mắc

Bước 3: Làm việc nhóm.

- GV yêu cầu các nhóm trưởng báo cáo về tiến độ công việc của nhóm mình, đồng thời nêu các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tìm hiểu các chủ đề.

- GV giúp đỡ các nhóm thông qua việc đưa ra các câu gợi ý để học sinh có thể giải quyết tốt các vướng mắc của nhóm mình.

- Các thành viên thông qua báo cáo của nhóm mình, góp ý, chỉnh sửa bài báo cáo của nhóm.

- Nhóm trưởng tiếp nhận ý kiến đóng góp của các thành viên, hoàn thiện báo cáo của nhóm, chuẩn bị trình bày trước lớp vào tiết sau.

HOẠT ĐỘNG 3: BÁO CÁO

(HS THỰC HIỆN TRÊN LỚP)

 

a. Mục đích:

 - Học sinh báo cáo được kết quả làm việc của các nhóm: trình bày báo cáo thông qua thuyết trình, thảo luận

-  Biết tự đánh giá sản phẩm của nhóm và đánh giá sản phẩm của các nhóm khác.

-  Hình thành được kĩ năng: lắng nghe, thảo luận, nêu vấn đề và thương thuyết.                                 

-  Góp phần rèn luyện các kĩ năng bộ môn.

-  Bồi dưỡng ý thức bảo vệ môi  môi trường và sử dụng tiết kiệm tài nguyên.

b. Nội dung: Báo cáo sản phẩm

c. Sản phẩm: Bản báo cáo của các nhóm

d. Tổ chức hoạt động:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên giới thiệu nội dung, dẫn dắt vấn đề, tổ chức thảo luận.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh chuẩn bị tinh thần

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Học sinh

+ Nhóm báo cáo các nội dung chủ đề theo sự phân công.

+ Học sinh nhóm khác chú ý lắng nghe.

          + Thảo luận và chuẩn bị các câu hỏi cho các nhóm khác.

          + Tự đánh giá sản phẩm của nhóm mình và tham gia đánh giá sản phẩm của các nhóm khác.

- Giáo viên :

         + Quan sát, đánh giá

         + Hỗ trợ, cố vấn.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- Thu hồi các sản phẩm và các phiếu giao việc trong nhóm

- Nhận xét và đánh giá các sản phẩm của học sinh

 

3. LUYỆN TẬP

a. Mục đích: Giúp HS khắc sâu kiến thức bài học.

b. Nội dung: Giải đáp ô chữ bí mật.

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.

d. Cách thức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV tổ chức trò chơi: “Ô CHŨ BÍ MẬT”

Luật chơi:

- Có 8 ô hàng ngang và 1 ô hàng dọc.

- HS lựa chọn ngẫu nhiên các ô chữ hàng ngang. Mỗi câu trả lời đúng, HS đó được 10 điểm. Nếu trả lời sai, quyền trả lời thuộc về các bạn khác trong lớp.

- HS đoán được ô chữ hàng dọc trong bài được 10 điểm.

Ô CHỮ BÍ MẬT

Câu 1: Lũ lụt, hạn hán được gọi chung là gì? (THIÊN TAI)

Câu 2: Đây được gọi là lá phổi xanh của trái đất? (RỪNG)

Câu 3: Nơi cung cấp nước ngọt chủ yếu cho con người (SÔNG HỒ)

Câu 4: Gấu, hươu, nai được gọi chung là gì? (ĐỘNG VẬT)

Câu 5: Đây là nguồn thức ăn bị con người khai thác và đánh bắt nhiều nhất (CÁ)

Câu 6: Gạch, cát, đá là nguyên liệu của hoạt động này? (XÂY DỰNG)

Câu 7: Hệ thống xử lí nước thải được đặt ở đâu? (NHÀ MÁY)

Hàng dọc: Là hành động góp phần bảo vệ môi trường (TRỒNG CÂY)

HS lắng nghe và trả lời câu hỏi, làm việc cá nhân.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập.

- HS suy nghĩ để tìm ra đáp án đúng.

- HS lần lượt trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV chuẩn kiến thức, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm của bài học.

 

4. VẬN DỤNG

a. Mục đích:

- Vẽ 1 bức tranh theo chủ đề: Góc thiên nhiên đẹp trong mắt em.

- Phát huy năng lực sáng tạo của HS

b. Nội dung:

- Vận dụng kiến thức

c. Sản phẩm: Vẽ bức tranh, thuyết trình tranh.

d. Tổ chức hoạt động

Bước 1: GV giao nhiệm vụ cho các nhóm, mỗi nhóm hãy vẽ một bức tranh với chủ đề CHÂU PHI XANH”, khổ giấy A4

+ Thời gian 1 tuần

+ Tiêu chí: Màu sắc, sáng tạo, nội dung, thông tin nhóm

Bước 2: HS nhận nhiệm vụ, hoàn thành và báo cáo kết quả cho GV

Bước 3: GV nhận xét chung, kết bài

 

IV. PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1

PHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU CỦA HỌC SINH

(Trước khi thực hiện dự án)

Họ và tên: ……………………………………………………

Lớp: ………………………….………………………………

Hãy trả lời câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu X vào ô trống trong bảng có câu trả lời phù hợp với em.

1. Em quan tâm (hoặc có hứng thú) đến nội dung nào của dự án?

Đánh dấu (x) vào ô trả lời

Nội dung

Không

1.   Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở môi trường xích đạo ẩm

 

 

2.   Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở môi trường nhiệt đới

 

 

3.     Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở môi trường hoang mạc

 

 

4.     Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở môi trường cận nhiệt

 

 

2. Khả năng của học sinh 

Đánh dấu (x) vào ô trả lời

STT

Nội dung điều tra

Trả lời

Không

1

Khả năng thiết kế bản trình chiếu trên Powerpoint

 

 

2

Khả năng hội họa

 

 

3

Khả năng tìm kiếm thông tin trên mạng internet

 

 

4

Khả năng thiết kế bản thuyết trình trên các ứng dụng khác như: Proshow, Fezi, Mindmap…..

 

 

5

Khả năng phân tích và tổng hợp thông tin

 

 

6

Khả năng vẽ biểu đồ trên Excel

 

 

7

Khả năng thuyết trình

 

 

 

3. Mức độ quan tâm đến các sản phẩm dự kiến sẽ thực hiện

Học sinh đánh số theo mức độ như sau: 1 – Rất thích, 2 – Thích, 3 – Có thể tham gia vào ô “Mức độ quan tâm”

STT

Sản phẩm mong muốn thực hiện

Mức độ quan tâm

1

Poster trên giấy A0

 

2

Bài trình bày bằng Powerpoint

 

3

Bài trình bày bằng các ứng dụng khác như: Proshow, Fezi, Mindmap…..

 

 

3. Mong muốn của học sinh khi tham gia vào dự án

Đánh dấu (x) vào ô trả lời

STT

Mong muốn của học sinh

Trả lời

1

Phát triển năng lực hợp tác

 

2

Phát triển năng lực sử dụng công nghệ

 

3

Phát triển năng lực giao tiếp

 

4

Phát triển năng lực thu thập và xử lý thông tin

 

5

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề

 

6

Phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu

 

7

Các năng lực khác:

……………………………………..............................

……………………………………..............................

……………………………………..............................

……………………………………..............................

……………………………………..............................

……………………………………..............................

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

HỢP ĐỒNG HỌC TẬP

Thái Bình , ngày … tháng … năm  ….

1. Đại diện bên A:

          Ông (bà):

          Chức danh: Giáo viên dạy môn Địa lí – Trường 

2. Đại diện bên B:

          Em : ............................................................

          Chức danh: NHÓM TRƯỞNG

3. Nội dung hợp đồng:

          Bên B có trách nhiệm hoàn thành một Poster về .............................................. đảm bảo theo đúng các tiêu chí đánh giá.

Thời hạn hoàn thành hợp đồng: 1 tuần kể từ sau ngày kí hợp đồng

          - Bên A có trách nhiệm cung cấp các tài liệu định hướng, tài liệu tham khảo, hỗ trợ khi được yêu cầu.

          - Bên B có trách nhiệm thực hiện theo đúng yêu cầu về nội dung sản phẩm, hình thức trình bày và thời gian hoàn thành.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Kí và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Kí và ghi rõ họ tên)

 

 

 

PHỤ LỤC 3

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÍ HỢP ĐỒNG

 

Nội duncôngviệc:............................................................................................

............................................................................................................................

.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Căn cứ vào hợp đồng đã kí giữa bà ............................. giáo viên dạy môn Địa lí  và  em: ............................................................ Trưởng nhóm: ...............

Về việc: Hợp đồng công việc

Hôm nay ngày ……… tháng ……… năm …………

Chúng tôi gồm có:

1. Ông (bà) : ...................................... - Đại diện cho bên A

2. Em ………………………………. - Đại diện cho bên B

Qua theo dõi kiểm tra, bên A tiến hành nghiệm thu:

- Nội dung sản phẩm:.............................................................................

- Chất lượng:...........................................................................................

Bên A đồng ý nghiệm thu và thanh lí hợp đồng đã kí

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Kí và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Kí và ghi rõ họ tên)

 

 

PHỤ LỤC 4

BIÊN BẢN LÀM VIỆC NHÓM

1. Thời gian, địa điểm, thành phần

-   Địa điểm:............................................................................................

-   Thời gian: từ......giờ.....đến ....giờ ..........Ngày.......tháng......năm .....

-   Nhóm số: ……...;          Số thành viên: ....................     Lớp:…….

-   Số thành viên có mặt............

Số thành viên vắng mặt..........

2. Nội dung công việc: (Ghi rõ tên chủ đề thảo luận hoặc nội dung thực hành)

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

 

STT

Họ và tên

Công việc được giao

Thời hạn hoàn thành

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

4. Kết quả làm việc

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

5. Thái độ tinh thần làm việc

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

6. Đánh giá chung

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

7. Ý kiến đề xuất

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

 

Thư kí

Nhóm trưởng

                                                                       

 

PHỤ LỤC 5

NHẬT KÍ CÁ NHÂN

 

Họ và tên: …………………………………… Lớp ……. Nhóm: ………………….

Nhiệm vụ trong dự án: ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

 

Ghi lại những hiểu biết của em môi trường và sự phát triển bền vững?

 

 

 

 

Những điều em muốn hiểu biết (hoặc còn thắc mắc) về mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên, ảnh hưởng của việc phá vỡ mối quan hệ tự nhiên đến cuộc sống của con người ở châu Phi?

 

 

 

 

 

 

 

 

Những điều em hiểu được sau khi thực hiện dự án?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em cảm thấy hứng thú nhất với nội dung nào trong dự án? Vì sao?

 

 

 

 

 

 

Theo em, mục đích (ý nghĩa) của dự án này là gì?

 

 

 

 

 

 

 

 

Những ý kiến đề xuất?

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

Chữ kí của học sinh

 

 

 

PHỤ LỤC 6

PHIẾU  ĐÁNH GIÁ BÀI BÁO CÁO

 

Tên nhóm: _____________________________ Số lượng thành viên: ____

Nội dung nhóm trình bày: ______________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________Thang điểm: 1 = Kém; 2 = Yếu; 3 = Khá; 4 = Tốt; 5 = Xuất sắc

(Khoanh tròn điểm cho từng mục)

Tiêu chí

Yêu cầu

Điểm

Bố cục

1

Tiêu đề rõ ràng, hấp dẫn người xem

1

2

3

4

5

2

Cấu trúc mạch lạc, lô gic

1

2

3

4

5

3

 Nội dung phù hợp với tiêu đề

1

2

3

4

5

Nội dung

4

Nội dung chính rõ ràng, khoa học

1

2

3

4

5

5

Các ý chính có sự liên kết

1

2

3

4

5

6

Có liên hệ với thực tiễn

1

2

3

4

5

7

Có sự kết nối với kiến thức đã học

1

2

3

4

5

8

Sử dụng kiến thức của nhiều môn học

1

2

3

4

5

Lời nói, cử chỉ

9

Giọng nói rõ ràng, khúc triết; âm lượng vừa phải, đủ nghe

1

2

3

4

5

10

Tốc độ trình bày vừa phải, hợp lí

1

2

3

4

5

11

Ngôn ngữ diễn đạt dễ hiểu, phù hợp lứa tuổi

1

2

3

4

5

12

Thể hiện được cảm hứng, sự tự tin, nhiệt tình khi trình bày

1

2

3

4

5

13

Có giao tiếp bằng ánh mắt với người tham dự

1

2

3

4

5

Sử dụng công nghệ

14

Thiết kế sáng tạo, màu sắc hài hòa, thẩm mĩ cao

1

2

3

4

5

15

Phông chữ, màu chữ, cỡ chữ hợp lý

1

2

3

4

5

16

Hiệu ứng hình ảnh dễ nhìn, dễ đọc

1

2

3

4

5

Tổ chức, tương tác

17

Cách dẫn dắt vấn đề thu hút sự chú ý của người dự; không bị lệ thuộc vào phương tiện.

1

2

3

4

5

18

Có nhiều học sinh trong nhóm tham gia trình bày

1

2

3

4

5

19

Trả lời các câu hỏi thêm từ người dự

1

2

3

4

5

20

Phân bố thời gian hợp lí

1

2

3

4

5

Tổng số mục đạt điểm

 

 

 

 

 

 

Điểm trung bình:________________ (Cộng tổng điểm chia cho 20 nếu sử dụng công nghệ, chia cho 17 nếu không sử dụng công nghệ)

Chữ kí người đánh giá

 

PHỤ LỤC 7

PHIẾU  ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG ĐỊNH HƯỚNG

Họ và tên:

_____________________________________

Thuộc nhóm:

_____________________________________

Thang điểm: 1 = Kém; 2 = Yếu; 3 = Khá; 4 = Tốt; 5 = Xuất sắc

(Khoanh tròn điểm cho từng mục)

Tiêu chí

Yêu cầu

Điểm

Ghi chép

1

Có ghi chép cá nhân

1

2

3

4

5

2

Nội dung ghi chép hợp lí

1

2

3

4

5

Tổ chức, tương tác

3

Có phân công công việc cụ thể cho từng thành viên

1

2

3

4

5

4

Có ý kiến để nhận được  phân công hợp lí trong nhóm

1

2

3

4

5

6

Có tinh thần giúp đỡ, hỗ trợ thành viên khác

1

2

3

4

5

7

Thực hiện đúng các quy định do nhóm đề ra

1

2

3

4

5

Sưu tầm tài liệu

8

Hoàn thành nhiệm vụ được giao

1

2

3

4

5

9

Nguồn tài liệu phong phú, gắn với thực tế

1

2

3

4

5

10

Tài liệu thuộc nhiều lĩnh vực bổ sung cho nhiệm vụ của bản thân

1

2

3

4

5

Tổng số mục đạt điểm

 

 

 

 

 

 

Điểm trung bình (Cộng tổng điểm và chia cho 10):___________________________

 

Chữ kí người đánh giá

 

 

 

PHỤ LỤC 8

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN KHI LÀM VIỆC NHÓM

 

Họ và tên:

______________________________________

Thuộc nhóm:

______________________________________

Thang điểm: 1 = Kém; 2 = Yếu; 3 = Khá; 4 = Tốt; 5 = Xuất sắc 

(Khoanh tròn điểm cho từng mục)

Tiêu chí

Yêu cầu

Điểm

Thái độ học tập

1

Tuân thủ theo sự điều hành người điều hành

1

2

3

4

5

2

Thể hiện sự hứng thú đối với nhiệm vụ được giao

1

2

3

4

5

3

Tích cực, tự giác trong học tập

1

2

3

4

5

4

Thể hiện sự ham hiểu biết, nếu có câu hỏi với giáo viên phải là câu hỏi liên quan đến nội dung của chủ đề

1

2

3

4

5

Tổ chức, tương tác

5

Thể hiện được vai trò của cá nhân trong nhóm

1

2

3

4

5

6

Cá nhân có đóng góp ý kiến trong nhóm

1

2

3

4

5

7

Có sự sáng tạo trong hoạt động

1

2

3

4

5

8

Cá nhân tham gia vào tất cả các giai đoạn làm việc nhóm

1

2

3

4

5

Kết quả

9

Sản phẩm có những điểm mới để nhóm khác học tập

1

2

3

4

5

10

Sản phẩm đạt yêu cầu, có chất lượng

1

2

3

4

5

Tổng số mục đạt điểm

 

 

 

 

 

 

Điểm trung bình (Cộng tổng điểm và chia cho 10)

...

Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phí

Tải Xuống Tài Liệu

Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.khotailieuonthi247.com/

Previous Post Next Post