Kế hoạch giáo dục Ngữ văn 7 Cánh diều Năm học 2022–2023

 Từ khóa: Kế hoạch giáo dục Ngữ văn 7, Kế hoạch giáo dục Ngữ văn 7 cánh diều, Kế hoạch giáo dục Ngữ văn 7 mới nhất, Kế hoạch giáo dục Ngữ văn 7 sách mới.

Kế hoạch giáo dục môn Ngữ văn 7 sách Cánh diều

Năm học 2022–2023

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

Cả năm: 140 tiết. Học kì I: 72 tiết. Học kì II: 68 tiết

Bài học

Tiết

Yêu cầu cần đạt

Thiết bị

dạy học

Ghi chú

BÀI MỞ ĐẦU

(3 TIẾT)

Nội dung sách giáo khoa Ngữ văn 7

1,2

– HS nắm được những nội dung chính củasách Ngữ văn 7.

– Cấu trúc của sách và các bài học.

– Sử dụng sách một cách hiệu quả.

– SGK, KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT,…

Cấu trúc của sách Ngữ văn 7

3,4

BÀI 1.TRUYỆN NGẮN VÀ TIỂU THUYẾT

(12 TIẾT)

ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

– Nêu được ấn tượng chung về các văn bản đọc hiểu; nhận biết được một số yếu tố hình thức (bối cảnh, nhân vật, ngôi kể và sự thay đổi ngôi kể, ngôn ngữ vùng miền,…) và nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa,…) của văn bản.

– Nhận biết được từ ngữ địa phương, đặc sắc ngôn ngữ vùng miền trong các văn bản đã học.

– Viết được bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.

– Biết trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống.

– Có tình yêu thương con người, biết chí sẻ, cảm thông với người khác và những cảnh ngộ éo le trong cuộc sống; có tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và ý thức về trách nhiệm của công dân đối với đất nước.

– SGK, SGV, SBT, TL tham khảo,…

– KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm

Giáo dục TTHCM, QPAN

– Người đàn ông cô độc giữa rừng

5,6,7

– Buổi học cuối cùng

8,9

THTV: Từ ngữ địa phương

10

THĐH: Dọcđường xứ Nghệ

11,12

VIẾT: Kể lại một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử

13,14,15

NÓI VÀ NGHE: Trình bày ý kiến về vấn đề trong đời sống

16

Tự đánh giá; Hướng dẫn tự học

Bài học

Tiết

Yêu cầu cần đạt

Thiết bị

dạy học

Ghi chú

BÀI 2.

THƠ BỐN CHỮ, NĂM CHỮ

(12 TIẾT)

ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

– Nhận biết được một số yếu tố hình thức của thơ bốn chữ, năm chữ (số lượng dòng, chữ, vần, nhịp, từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ,…) và tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện trong bài thơ.

– Nhận biết và phân tích tác dụng của một số biện pháp tu từ trong thơ.

– Bước đầu làm được bài thơ bốn chữ, năm chữ; viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ bốn chữ, năm chữ.

– Biết trao đổi về một vấn đề.

– Biết yêu thương người thân trong gia đình, trân trọng các giá trị văn hóa của dân tộc.

– SGK, SGV, SBT, TL tham khảo,…

– KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm

– Mẹ

17,18

– Ông đồ

19,20

THTV: Từ trái nghĩa, biện pháp tu từ

21,22

THĐH: Tiếng gà trưa

23,24

VIẾT: Tập làm thơ bốn chữ, năm chữ; Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ bốn chữ, năm chữ

25,26,27

NÓI VÀ NGHE: Trao đổi về một vấn đề

28

Tự đánh giá; Hướng dẫn tự học

BÀI 3.

TRUYỆN KHOA HỌC VIỄN TƯỞNG

(12 TIẾT)

ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

– Nhận biết được một số yếu tố hình thức (sự kiện, tình huống, cốt truyện, nhân vật, bối cảnh,… ) và nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa) của truyện khoa học viễn tưởng.

– Nhận biết và vận dụng được số từ, phó từ trong đọc, viết, nói và nghe.

– Viết được bài văn biểu cảm về một con người hoặc sự việc.

– Biết thảo luận nhóm về một vấn đề gây tranh cãi.

– Trân trọng ý tưởng khoa học; dũng cảm, yêu thiên nhiên, thích khám phá, đam mê tưởng tượng và sáng tạo,…

– SGK, SGV, SBT, TL tham khảo,…

– KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm

– Bạch tuộc

29,30,31

– Chất làm gỉ

32,33

THTV: Số từ và phó từ

34

THĐH: Nhật trình Sol 6

35,36

VIẾT: Viết bài văn biểu cảm về một người hoặc sự việc

37,38,39

NÓI VÀ NGHE: Thảo luận nhóm về một vấn đề

40

Tự đánh giá; Hướng dẫn tự học

Đánh giá giữa học kì I

Ôn tập giữa học kì I

41

– Khái quát được các nội dung cơ bản đã học trong nửa đầu học kì I, gồm kĩ năng đọc hiểu, viết, nói và nghe; các đơn vị kiến thức tiếng Việt, văn học.

– Phân tích được yêu cầu về nội dung và hình thức của các câu hỏi, bài tập đánh giá kết quả học tập.

– Có ý thức tự giác, nghiêm túc, trách nhiệm trong thực hiện bài KT.

KHBD, đề cương, PHT,…

Linh hoạt sắp xếp theo KHGD nhà trường, địa phương

Kiểm tra giữa học kì I

42,43

Đề và giấy kiểm tra

Trả bài kiểm tra giữa học kì I

44

Đáp án, bài chấm

Bài học

Tiết

Yêu cầu cần đạt

Thiết bị

dạy học

Ghi chú

BÀI 4.

NGHỊ LUẬN VĂN HỌC

(13 TIẾT)

ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

– Nhận biết được đặc điểm hình thức ( ý kiến, lí lẽ, bằng chứng,…) và nội dung (đề tài, tư tưởng, ý nghĩa…) của các văn bản nghị luận văn học; mối quan hệ giữa đặc điểm với mục đích của bài nghị luận.

– Vận dụng được kiến thức, kĩ năng mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm chủ vị vào đọc hiểu, viết, nói và nghe có hiệu quả.

– Bước đầu biết viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong tác phẩm văn học.

– Biết thảo luận nhóm về một vấn đề.

– Yêu thích tìm hiểu, khám phá vẻ đẹp của các tác phẩm văn học.

– SGK, SGV, SBT, TL tham khảo,…

– KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm

– Thiên nhiên và con người trong truyện “Đất rừng phương Nam”

45,46

– Vẻ đẹp của bài thơ “Tiếng gà trưa”

47,48

THTV: Mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm chủ vị

49,50

THĐH: Sức hấp dẫn của tác phẩm “Hai vạn dặm dưới đáy biển”

51,52

VIẾT: Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật

53,54,55

NÓI VÀ NGHE: Thảo luận nhóm về một vấn đề

56

Tự đánh giá; Hướng dẫn tự học

BÀI 5.

VĂN BẢN THÔNG TIN

(12 TIẾT)

ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

– Nhận biết được một số yếu tố hình thức (đặc điểm, cách triển khai,…), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa…) của văn bản giới thiệu quy tắc, luật lệ của một hoạt động, trò chơi.

– Biết mở rộng trạng ngữ của câu.

– Biết giới thiệu, thuyết minh, giải thích quy tắc, luật lệ của một hoạt động, trò chơi cả trong viết, nói và nghe.

– Yêu quý, trân trọng cảnh vật, con người và truyền thống văn hóa của dân tộc.

– SGK, SGV, SBT, TL tham khảo,…

– KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm

– Ca Huế

57,58

– Hội thi thổi cơm

59,60

THTV: Mở rộng trạng ngữ

61,62

THĐH:Những nét đặc sắc trên “đất vật” Bắc Giang

63,64

VIẾT: Viết văn bản thuyết minh về quy tắc, luật lệ của một hoạt động hay trò chơi

65,66,67

NÓI VÀ NGHE: Giải thích quy tắc, luật lệ của một hoạt động hay trò chơi

68

Tự đánh giá; Hướng dẫn tự học

Bài học

Tiết

Yêu cầu cần đạt

Thiết bị

dạy học

Ghi chú

Đánh giá cuối học kì I

Ôn tập học kì I

69

– Khái quát được các nội dung cơ bản đã học trong học kì I, gồm kĩ năng đọc hiểu, viết, nói và nghe; các đơn vị kiến thức tiếng Việt, văn học.

– Phân tích được yêu cầu về nội dung và hình thức của các câu hỏi, bài tập đánh giá kết quả học tập.

– Có ý thức tự giác, nghiêm túc, trách nhiệm trong thực hiện bài KT.

KHBD, đề cương, PHT,…

Linh hoạt sắp xếp theo KHGD nhà trường, địa phương

Kiểm tra học kì I

70,71

Đề và giấy kiểm tra

Trả bài kiểm tra học kì I

72

Đáp án, bài chấm

Bài học

Tiết

Yêu cầu cần đạt

Thiết bị

dạy học

Ghi chú

BÀI 6. TRUYỆN NGỤ NGÔN VÀ TỤC NGỮ

(12 TIẾT)

ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

– Nhận biết được một số yếu tố hình thức (chi tiết, cốt truyện, nhân vật, vần, nhịp, hình ảnh,…) và nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa, bài học…) của truyện ngụ ngôn và tục ngữ.

– Nhận biết được đặc điểm và tác dụng của các BPTT nói quá, nói giảm nói tránh, vận dụng được những biện pháp này vào đọc, viết, nói và nghe.

– Viết được bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong truyện ngụ ngôn.

– Biết kể lại một truyện ngụ ngôn và vận dụng tục ngữ trong đời sống.

– Có quan niệm sống đúng đắn và ứng xử nhân văn; khiêm tốn và ham học hỏi; tự tin, dám chịu trách nhiệm.

– SGK, SGV, SBT, TL tham khảo,…

– KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm

– Ếch ngồi đáy giếng

– Đẽo cày giữa đường

73,74,75

– Tục ngữ về thiên nhiên, lao động và con người, xã hội

76,77

THTV: Tục ngữ, thành ngữ;Nói quá, nói giảm – nói tránh

78

THĐH:

– Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân

– Tục ngữ về thiên nhiên, lao động và con người, xã hội

79,80

VIẾT: Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật

81,82,83

NÓI VÀ NGHE: Kể lại truyện ngụ ngôn

84

Tự đánh giá; Hướng dẫn tự học

BÀI 7. THƠ

(12 TIẾT)

ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

– Nhận biết được nét độc đáo về hình (từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ…) và nội dung (đề tài, chủ đề, tình cảm, cảm xúc,…) của bài thơ.

– Nhận biết và nêu được tác dụng của một số biện pháp tu từ có trong văn bản, công dụng của dấu chấm lửng; nhận biết được ngữ cảnh và ngữ nghĩa của từ trong ngữ cảnh.

– Viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ.

– Biết trao đổi về một vấn đề.

– Trân trọng tình cảm cha con cao đẹp, tình mẹ con sâu nặng, xúc động.

– SGK, SGV, SBT, TL tham khảo,…

– KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm

– Những cánh buồm

85,86

– Mây và Sóng

87,88

THTV: Ngữ cảnh và nghĩa của từ trong ngữ cảnh; Dấu chấm lửng

89,90

THĐH: Mẹ và quả

91,92

VIẾT: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ

93,94

NÓI VÀ NGHE: Trao đổi về một vấn đề

95,96

Tự đánh giá; Hướng dẫn tự học

Bài học

Tiết

Yêu cầu cần đạt

Thiết bị

dạy học

Ghi chú

BÀI 8. NGHỊ LUẬN XÃ HỘI

(12 TIẾT)

ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

– Nhận biết được đặc điểm của văn bản nghị luận xã hội: mục đích và nội dung chính; ý kiến, lí lẽ, bằng chứng và mối quan hệ của chúng.

– Vận dụng được kiến thức về liên kết, mạch lạc của văn bản trong đọc, viết, nói và nghe.

– Biết viết bài văn nghị luận và trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống.

– Tự hào về truyền thống yêu nước, có lối sống giản dị, khiêm nhường và biết ơn những thế hệ đã hi sinh vì Tổ quốc.

– SGK, SGV, SBT, TL tham khảo,…

– KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm

Giáo dục tư tưởng, đạo đức HCM, ANQP

– Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

97,98

– Đức tính giản dị của Bác Hồ

99,100

THTV: Liên kết, mạch lạc trong văn bản

101,102

THĐH: Tượng đài vĩ đại nhất

103,104

VIẾT: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống

105,106,107

NÓI VÀ NGHE: Thảo luận nhóm về một vấn đề trong đời sống

108

Tự đánh giá; Hướng dẫn tự học

Đánh giá giữa học kì II

Ôn tập giữa học kì II

109

– Khái quát được các nội dung cơ bản đã học trong nửa đầu học kì II, gồm kĩ năng đọc hiểu, viết, nói và nghe; các đơn vị kiến thức tiếng Việt, văn học.

– Phân tích được yêu cầu về nội dung và hình thức của các câu hỏi, bài tập đánh giá kết quả học tập.

– Có ý thức tự giác, nghiêm túc, trách nhiệm trong thực hiện bài KT.

KHBD, đề cương, PHT,…

Linh hoạt sắp xếp theo KHGD nhà trường, địa phương

Kiểm tra giữa học kì II

110,111

Đề và giấy kiểm tra

Trả bài kiểm tra giữa học kì II

112

Đáp án, bài chấm

BÀI 9.

TÙY BÚT VÀ TẢN VĂN

(13 TIẾT)

ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

– Nhận biết được một số yếu tố hình thức (chất trữ tình, cái “tôi”, ngôn ngữ,…), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa,…) của tùy bút và tản văn.

– Sử dụng đúng một số từ Hán Việt thông dụng.

– Viết bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc.

– Biết trao đổi, thảo luận về một vấn đề.

– Yêu quý, trân trọng truyền thống, cảnh vật và con người của quê hương, đất nước.

– SGK, SGV, SBT, TL tham khảo,…

– KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm

– Cây tre Việt Nam

113,114,115

– Người ngồi đợi trước hiên nhà

116,117

THTV: Từ Hán Việt

118

THĐH: Trưa tha hương

119,120

VIẾT: Viết bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc

121,122,123

NÓI VÀ NGHE: Trao đổi về một vấn đề

124

Tự đánh giá; Hướng dẫn tự học

Bài học

Tiết

Yêu cầu cần đạt

Thiết bị

dạy học

Ghi chú

BÀI 10.

VĂN BẢN THÔNG TIN

(12 TIẾT)

ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

– Nhận biết được cách triển khai ý tưởng và thông tin trong văn bản (theo các đối tượng phân loại); nhận biết và hiểu được tác dụng của cước chú, tài liệu tham khảo trong văn bản; nhận biết và giải thích được tác dụng của phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ (hình ảnh, số liệu,…) trong văn bản.

– Nhận biết được thuật ngữ và nghĩa của thuật ngữ.

– Viết được văn bản tường trình và biết tóm tắt văn bản theo yêu cầu khác nhau về độ dài.

– Nghe và tóm tắt được ý chính của bài nói.

– Thích tìm hiểu, khám phá các phương tiện vận chuyển, đi lại và tôn trọng các quy định về an toàn giao thông.

– SGK, SGV, SBT, TL tham khảo,…

– KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm

Giáo dục ATGT

– Ghe xuồng Nam Bộ

125,126

– Tổng kiểm soát phương tiện giao thông

127,128

THTV: Thuật ngữ

129

THĐH: Phương tiện vận chuyển của các dân tộc thiểu số Việt Nam ngày xưa

130,131

VIẾT:

– Tóm tắt văn bản theo yêu cầu khác nhau về độ dài

– Viết bản tường trình

132,133,134

NÓI VÀ NGHE:Nghe và tóm tắt ý chính của người nói

135,136

Tự đánh giá; Hướng dẫn tự học

Đánh giá cuối học kì II

Ôn tập học kì II

137

– Khái quát được các nội dung cơ bản đã học trong năm học, gồm kĩ năng đọc hiểu, viết, nói và nghe; các đơn vị kiến thức tiếng Việt, văn học.

– Phân tích được yêu cầu về nội dung và hình thức của các câu hỏi, bài tập đánh giá kết quả học tập.

– Có ý thức tự giác, nghiêm túc, trách nhiệm trong thực hiện bài KT.

KHBD, đề cương, PHT,…

Linh hoạt sắp xếp theo KHGD nhà trường, địa phương

Kiểm tra học kì II

138,139

Đề và giấy kiểm tra

Trả bài kiểm tra học kì II

140

Đáp án, bài chấm

 

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

… ngày tháng năm

GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

 Nguồn: ST

Previous Post Next Post