Giáo án, bài giảng powerpoint Khoa học tự nhiên lớp 7 chân trời sáng tạo

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô Giáo án, bài giảng môn Khoa học tự nhiên lớp 7 chân trời sáng tạo cả năm | Kế hoạch bài dạy môn Giáo án môn Khoa học tự nhiên lớp 7 chân trời sáng tạo cả năm

Giáo án vật lí 7 chân trời sáng tạo cả năm

Giáo án hoá học 7 chân trời sáng tạo cả năm

Giáo án sinh học 7 chân trời sáng tạo cả năm
Giáo án môn Giáo án môn Khoa học tự nhiên lớp 7 chân trời sáng tạo cả năm. Với mẫu giáo án Giáo án môn Khoa học tự nhiên lớp 7 chân trời sáng tạo cả năm file word dưới đây sẽ giúp các thầy cô dễ dàng hơn trong việc soạn thảo giáo án cho năm học mới.

Dưới đây là nội dung chi tiết giáo án Giáo án môn Khoa học tự nhiên lớp 7 chân trời sáng tạo cả năm theo chủ đề, mời các bạn cùng tham khảo.

Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo:

Mở đầu

      Bài 1: Phương pháp và kĩ năng học tập môn Khoa học tự nhiên

Chủ đề 1: Nguyên tử - Nguyên tố hóa học – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

      Bài 2: Nguyên tử

      Bài 3: Nguyên tố hóa học

      Bài 4: Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Chủ đề 2: Phân tử

      Bài 5: Phân tử - Đơn chất – Hợp chất

      Bài 6: Giới thiệu về liên kết hóa học

      Bài 7: Hóa trị và công thức hóa học

Chủ đề 3: Tốc độ

      Bài 8: Tốc độ chuyển động

      Bài 9: Đồ thị quãng đường - thời gian

      Bài 10: Đo tốc độ

      Bài 11: Tốc độ và an toàn giao thông

Chủ đề 4: Âm thanh

      Bài 12: Mô tả sóng âm

      Bài 13: Độ to và độ cao của âm

      Bài 14: Phản xạ âm

Chủ đề 5: Ánh sáng

      Bài 15: Ánh sáng, tia sáng

      Bài 16: Sự phản xạ ánh sáng

      Bài 17: Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng

Chủ đề 6: Từ

      Bài 18: Nam châm

      Bài 19: Từ trường

      Bài 20: Từ trường Trái Đất – Sử dụng la bàn

      Bài 21: Nam châm điện

Chủ đề 7: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật

      Bài 22: Vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng của sinh vật

      Bài 23: Quang hợp ở thực vật

      Bài 24: Thực hành chứng minh quang hợp ở cây xanh

      Bài 25: Hô hấp tế bào

      Bài 26: Thực hành về hô hấp tế bào ở thực vật thông qua sự nảy mầm của hạt

      Bài 27: Trao đổi khí ở sinh vật

      Bài 28: Vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật

      Bài 29: Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật

      Bài 30: Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật

      Bài 31: Thực hành chứng minh thân vận chuyển nước và lá thoát hơi nước

 Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phí

Vật líPrevious Post Next Post