Giáo án môn Khoa học tự nhiên lớp 7 kết nối tri thức cả năm | Kế hoạch bài dạy môn Giáo án môn Khoa học tự nhiên lớp 7 kết nối tri thức cả năm

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô Giáo án môn Khoa học tự nhiên lớp 7 kết nối tri thức cả năm | Kế hoạch bài dạy môn Giáo án môn Khoa học tự nhiên lớp 7 kết nối tri thức cả năm
Giáo án vật lí 7 kết nối tri thức cả năm

Giáo án hoá học 7 kết nối tri thức cả năm

Giáo án sinh học 7 kết nối tri thức cả năm

Giáo án môn Giáo án môn Khoa học tự nhiên lớp 7 kết nối tri thức cả năm. Với mẫu giáo án Giáo án môn Khoa học tự nhiên lớp 7 kết nối tri thức cả năm file word dưới đây sẽ giúp các thầy cô dễ dàng hơn trong việc soạn thảo giáo án cho năm học mới.

Dưới đây là nội dung chi tiết giáo án Giáo án môn Khoa học tự nhiên lớp 7 kết nối tri thức cả năm theo chủ đề, mời các bạn cùng tham khảo.

 Giáo án môn Khoa học tự nhiên lớp 7 kết nối tri thức:

      Bài 1: Phương pháp và kĩ năng học tập môn khoa học tự nhiên

Chương 1: Nguyên tử. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

      Bài 2: Nguyên tử

      Bài 3: Nguyên tố hóa học

      Bài 4: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Chương 2: Phân tử. Liên kết hóa học

      Bài 5: Phân tử - Đơn chất - Hợp chất

      Bài 6: Giới thiệu về liên kết hóa học

      Bài 7: Hóa trị và công thức hóa học

Chương 3: Tốc độ

      Bài 8: Tốc độ chuyển động

      Bài 9: Đo tốc độ

      Bài 10: Đồ thị quãng đường - thời gian

      Bài 11: Thảo luận về ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao thông

Chương 4: Âm thanh

      Bài 12: Sóng âm

      Bài 13: Độ to và độ cao của âm

      Bài 14: Phản xạ âm, chống ô nhiễm tiếng ồn

Chương 5: Ánh sáng

      Bài 15: Năng lượng ánh sáng. Tia sáng, vùng tối

      Bài 16: Sự phản xạ ánh sáng

      Bài 17: Ảnh hưởng của vật qua gương phẳng

Chương 6: Từ

      Bài 18: Nam châm

      Bài 19: Từ trường

      Bài 20: Chế tạo nam châm điện đơn giản

Chương 7: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật

      Bài 21: Khái quát về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng

      Bài 22: Quang hợp ở thực vật

      Bài 23: Một số yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp

      Bài 24: Thực hành: Chứng minh quang hợp ở cây xanh

      Bài 25: Hô hấp tế bào

      Bài 26: Một số yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào

      Bài 27: Thực hành: Hô hấp ở thực vật

      Bài 28: Trao đổi khí ở sinh vật

      Bài 29: Vai trò của nước và chất dinh dưỡng đối với sinh vật

      Bài 30: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật

      Bài 31: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật

      Bài 32: Thực hành: Chứng minh thân vận chuyển nước và lá thoát hơi nước

Chương 8: Cảm ứng ở sinh vật

      Bài 33: Cảm ứng ở sinh vật và tập tính ở động vật

      Bài 34: Vận dụng hiện tượng cảm ứng ở sinh vật vào thực tiễn

      Bài 35: Thực hành: Cảm ứng ở sinh vật

Chương 9: Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật

      Bài 36: Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật

      Bài 37: Ứng dụng sinh trưởng và phát triển ở sinh vật vào thực tiễn

      Bài 38: Thực hành: Quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số sinh vật

Chương 10: Sinh sản ở sinh vật

      Bài 39: Sinh sản vô tính ở sinh vật

      Bài 40: Sinh sản hữu tính ở sinh vật

      Bài 41: Một số yếu tố ảnh hưởng và điều hòa, điều khiển sinh sản ở sinh vật

      Bài 42: Cơ thể sinh vật là một thể thống nhất

   Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phí


Previous Post Next Post