Tài liệu giảng dạy môn Giáo dục địa phương lớp 10 - Thành phố Hồ Chí Minh

Từ khóa: Tài liệu giảng dạy môn Giáo dục địa phương lớp 10 cánh diều, Tài liệu giảng dạy môn Giáo dục địa phương lớp 10 kết nối tri thức, Tài liệu giảng dạy môn Giáo dục địa phương lớp 10 chân trời sáng tạo, Giáo án Giáo dục địa phương lớp 10 cánh diều, Giáo án Giáo dục địa phương lớp 10 kết nối tri thức, Giáo án Giáo dục địa phương lớp 10 chân trời sáng tạo.

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô Tài liệu giảng dạy môn Giáo dục địa phương lớp 10 - Thành phố Hồ Chí Minh các bộ sách Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức.
Tài liệu được sưu tầm, tham khảo từ môn học Thành phố Hồ Chí Minh học, các tiểu luận, luận văn liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh.

Tài liệu bao gồm:

- Lịch sử Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh.

- Các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh

- Văn hóa, con người thành phố Hồ Chí Minh.

- Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

- Kinh tế nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp, du lịch thành phố Hồ Chí Minh.

- Vấn đề ô nhiễm môi trường ở thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, còn nhiều luận văn liên quan đến các nội dung về Giáo dục địa phương thành phố Hồ Chí Minh, đực biệt trong phần cơ sở lí luận để quý thầy cô tham khảo.


Tải về | Word + PDF  

Previous Post Next Post