Bộ giáo án điện tử (bài giảng trình chiếu powerpoint) tất cả các môn của 3 cấp học chương trình cũ + Mới

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô và các em học sinh, các bậc phụ huynh Bộ giáo án điện tử (bài giảng trình chiếu powerpoint) tất cả các môn của 3 cấp học chương trình cũ + Mới

Link tải googledriver theo từng lớp học:

BẬC TIỂU HỌC

Bài giảng Powerpoint Lớp 1: Tải Xuống
Bài giảng Powerpoint Lớp 2: Tải Xuống
Bài giảng Powerpoint Lớp 3: Tải Xuống
Bài giảng Powerpoint Lớp 4: Tải Xuống
Bài giảng Powerpoint Lớp 5: Tải Xuống

KHỐI THCS:

Bài giảng Powerpoint LỚP 6: Word và PPT môn KHTN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO (SẢN PHẨM NHÓM STEM): Tải Xuống
Bài giảng Powerpoint Môn Âm nhạc lớp 6-7-8-9Tải Xuống
Bài giảng Powerpoint Môn Công nghệ lớp 6-7-8-9Tải Xuống
Bài giảng Powerpoint Môn Địa Lý lớp 6-7-8-9Tải Xuống
Bài giảng Powerpoint Môn GDCD lớp 6-7-8-9Tải Xuống
Bài giảng Powerpoint Môn Hóa Học lớp 6-7-8-9Tải Xuống
Bài giảng Powerpoint Môn Lịch sử lớp 6-7-8-9Tải Xuống
Bài giảng Powerpoint Môn Mỹ thuật lớp 6-7-8-9Tải Xuống
Bài giảng Powerpoint Môn Ngữ Văn lớp 6-7-8-9Tải Xuống
Bài giảng Powerpoint Môn Sinh học lớp 6-7-8-9Tải Xuống
Bài giảng Powerpoint Môn Tiếng Anh lớp 6-7-8-9Tải Xuống
Bài giảng Powerpoint Môn Tin học lớp 6-7-8-9Tải Xuống
Bài giảng Powerpoint Môn Toán học lớp 6-7-8-9Tải Xuống
Bài giảng Powerpoint Môn Vật lý lớp 6-7-8-9: Tải Xuống

KHỐI THPT

Bài giảng Powerpoint Môn Địa lý 10-11-12Tải Xuống
Bài giảng Powerpoint Môn GDCD 10-11-12Tải Xuống
Bài giảng Powerpoint Môn Hóa Học 10-11-12Tải Xuống
Bài giảng Powerpoint Môn Lịch sử 10-11-12Tải Xuống
Bài giảng Powerpoint Môn Sinh học 10-11-12Tải Xuống
Bài giảng Powerpoint Môn Tiếng Anh 10-11-12Tải Xuống
Bài giảng Powerpoint Môn Tin học 10-11-12Tải Xuống
Bài giảng Powerpoint Môn Toán học 10-11-12Tải Xuống
Bài giảng Powerpoint Môn Vật lý 10-11-12Tải Xuống
Bài giảng Powerpoint Môn Ngữ Văn 10-11-12: Tải Xuống
Previous Post Next Post