Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 vòng tỉnh dự thi cấp quốc gia môn Địa lí tỉnh Phú Yên năm học 2022-2023

 Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô và các em học sinh Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 vòng tỉnh dự thi cấp quốc gia môn Địa lí tỉnh Phú Yên năm học 2022-2023.

Đề thi gồm 2 trang, kì thi diễn ra ngày 13/10/2022.


Nguồn: Sưu tầm và chia sẻ miễn phí.
Previous Post Next Post