Giáo án, bài giảng Tiếng Anh 10 cánh diều | Tiếng Anh 10 Explore New Words

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô tài liệu để dạy Tiếng Anh 10 cánh diều | Tiếng Anh 10 Explore New Words.

Tiếng anh 10 Explore New Words do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh xuất bản. Sách giáo khoa Tiếng Anh Explore New Words 10 Cánh Diều sẽ giúp ích cho quý thầy cô trong soạn KHBD Tiếng Anh 10 Cánh Diều. Tổng hợp tài liệu Tiếng Anh 10 Explore New Worlds gồm:


 1. Link tải miễn phí PDF Sách giáo khoa Tiếng Anh 10 Explore New Worlds
 2. Link tải miễn phí PDF Sách bài tập Tiếng Anh 10 Explore New Worlds
 3. Link tải miễn phí PDF Sách giáo viên Tiếng Anh 10 Explore New Worlds
 4. Link tải miễn phí Audio Các file nghe trong sách học sinh Tiếng Anh 10 Explore New Worlds
 5. Link tải miễn phí Audio Các file nghe trong sách bài tập Tiếng Anh 10 Explore New Worlds
 6. Link tải miễn phí Giáo án Tiếng Anh 10 Explore New Worlds theo công văn 5512 
 7. Link tải miễn phí Bài giảng powerpoint Tiếng Anh 10 cánh diều | Bài giảng Powerpoint Tiếng Anh 10 Explore New Worlds
 8. Link tải miễn phí Đề kiểm tra Tiếng Anh 10 Explore New Worlds (có đáp án kèm audio)
 9. Nguồn: ST và chia sẻ miễn phí

  Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.khotailieuonthi247.com/

Previous Post Next Post