Phiếu học tập ngữ văn lớp 6 sách cánh diều, chân trời sáng tạo, kết nối tri thức cả năm

 Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô và các em học sinh tài liệu Phiếu học tập ngữ văn lớp 6 sách cánh diều, chân trời sáng tạo, kết nối tri thức cả năm.

Tài liệu được thiết kế định dạng powerpoint, trực quan, dễ sử dụng, là nguồn tài liệu tham khảo bổ ích trong việc dạy và học ngữ văn lớp 6 chương trình GDPt 2018.

Tài liệu gồm 32 slide.

Một số hình ảnh trong các slide.

Nguồn: Sưu tầm và chia sẻ miễn phí bởi: https://www.khotailieuonthi247.com/

Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phí


Previous Post Next Post